”Okunnighet om upphovsrätt skadar företagande” – fall i Umeå om dagis. Se ritningar som visar okunnigheter!

Av , , Bli först att kommentera 0

NEDAN VAR DEBATTINLÄGG I VK IGÅR 25/9 OCH HÄR PÅ vk.se https://www.vk.se/2502685/okunnighet-om-upphovsratt-skadar-foretagande

Okunnighet om upphovsrätt skadar företagande

I Umeå behövs information, föreläsningar och möten kring upphovs- och äganderätt. Bristande kommunal insikt i upphovsrättssammanhang är ett stort bekymmer – som i förlängningen riskerar att skada nytt Umeåföretagande. Kanske finns en stigande politisk insikt om detta problem. Det skriver Urban Bengtson.

”Umeå. Mer Företagande. Umeå. Mer Idéer.” – är kommunslogans som alla politiska partier nog ställer upp på och passar in i ”Umeå. Mer Tillväxt.” på kommunens hemsida.

Men för mer av idéer och nyföretagande behövs då kunskap om äganderätt och upphovsrätt. Under 30 års idéföretagande och verksamhet inom barnomsorgen har jag stött på problem kring nyttjande av idéer och utan ens kännedom därom.
En del idéer, förslag eller uppslag går inte att skydda, som att kombinera byggande av dagis och äldresomsorg eller förskolor i två plan, något jag lanserade i möten med kommunen långt före de blev aktuella här. Inte heller korridor förbi lekhallen i en förskola, för mindre av genomgång, ger upphovsrätt.
Det var en idé jag hade i typbarnstugeprojekt som jag initierade som företagare i slutet av 1980-talet med Umeå kommun (även Nordmaling och Vännäs).
Där antog kommunen idén och blev norm i 20-talet år, men har på 2010-talet övergivits för modeller med genomgångsrum och störningar, igen. Men att min dagismodell UBBI gällde för Missionären på Umedalen (1990), ansåg inte kommunen i ritningen i Funktionsprogram för förskolan i Umeå (2009/10) utan angav annat företagsnamn, VAB (arkitektbyrå då). forts debattinlägg under bilder
DEBATTINLÄGG UPPHOVSRÄTT           FÖRSKOLAN MISSIONÄREN, UMEDALEN, 1990Missionären okunnighetMISSIONÄREN = VAB?  UBBI-MODELLER    MEN I FUNKTIONSPROGRAM = VAB? Dessa frågetecken visar okunnighet i kommunen om ritningar, upphovsrätt och bedömningar.
Se nedan UBBI-modell i lego och ritningar likt ovan, i mitten med korridor och den t h jag gjorde utan korridor angivet med UBBI, varumärke/signatur, godkänt enligt lag om upphovsrätt och förlaga till Missionären-ritningarna ovan – lägg märke till likheterna!
UBBI lego U 4 korr ny
forts debattinlägg:
Då kommunansvariga vägrade direktsamtal stämde jag Umeå kommun för intrång i min upphovsrätt utan min vetskap.
Jag ”förlorade” i den tvisten hösten 2013 då tingsrätten inte godtog att jag ägde upphovet till en ritning, som var förlaga till bygglovsritningen. Men enligt lag om upphovsrätt räcker signering som mitt varumärke för angivande av upphovsman, något Umeå kommun uppenbarligen var okunnig om.
Jag avstod att överpröva i hovrätten, det kändes inte värt att åter möta påståenden som ”Då kommunen anser att bevisningen så klart talar till kommunens fördel anser kommunen att vidare skriftväxling i ärendet inte kan anses meningsfull.”
Nu fem år senare har jag synat Umeå kommuns argument här. Detta har redovisats i ett flertal bloggar på vk.se i sommar. Svaret som en kommunutredning lämnade då visar på okunnighet om ritningar genom sammanblandning av de olika modellerna.
Okunnig var även kommunen i sitt utredande av vilken förskolemodell som valdes. Man missade att ny remissomgång gjordes i projektet.
Sådana okunnigheter blir allvarligt även i andra upphovsrättssammanhang där konstnärer, företagare, med flera som skapar något, har att göra med kommunen. Och riskerar särskilt då skada nytt Umeåföretagande.
Jag fick stöd för detta – och då visst hopp om medgivande – när jag besökte valstugorna före valet och där en partiföreträdare (ej gruppledare) visade sig kunnig på ritningar och hur upphovsrätt kan anges.
Allt detta gör att det i Umeå behövs information, föreläsningar och möten kring upphov och äganderätt. Extra viktigt nu genom EU-beslut om upphovsrätt vid nätspridning av idéer.
Urban Bengtson

Umeå. Mer Simkanal? Strömmande vattenglädje i Himlabadet inspirerar och av simkanaler runt om i världen. Till ett ”UMERSIM” i Nydalaläge?

Av , , Bli först att kommentera 0

Ånyo besök (17/9) i Himlabadet i Sundsvall med barnbarn som upplevde strömmande vattenglädje liksom jag, och inspireras än mer att verka för sådana simsatsningar i Umeå.

Himlabadet sep 2018 b

Notera ovan ute-50:an igång och vid Himlabadet (passar för Nydalaidéer, se längst ner). Nedan allehanda simkanaler med vattenströmmar i olika formationer. Längst ner varianter jag tagit fram med rakbanor om 50 m + svängar som ger 125 m ”runt” och fyra varv 500 m.

Simkanaler collage 25 st b

Så nu, Umeås näringsliv, politiker, idrottsfolk (alla sporter har glädje/nytta av simmande med- och motströms), badare, motionärer, m fl, inspireras av bilderna, besök gärna Himlabadet (bekväm tågresa på Botniabanan), och upplev strömmande-vattenglädje som kan ge ny slogan ”Umeå. Mer Simkanal.” Och blir turistattraktion med Nydalaläge!

Se här ett ”UMERSIM” med simkanal i läktarhus och ute-50:a vid Umelagun, andra idrottsaktiviteter och från förr, Nydala simstadion med 50-m-bassäng i sjön samt vision 2006 av First Camp om äventyrsbad med skidtunnel. Så idéer har funnits och en del förverkligats. Frågan blir nu: Finns simvisonära aktörer i politik och näringsliv i Umeå idag?

Nydala förr-nu-sedan nyny

Umeå. Mer Simkanal? Strömmande vattenglädje i Himlabadet inspirerar och av simkanaler runt om i världen. Till ett ”UMERSIM” i Nydalaläge?

Av , , Bli först att kommentera 0

Ånyo besök (17/9) i Himlabadet i Sundsvall med barnbarn som upplevde strömmande vattenglädje liksom jag, och inspireras än mer att verka för sådana simsatsningar i Umeå.

Himlabadet sep 2018 b

Notera ovan ute-50:an igång och vid Himlabadet (passar för Nydalaidéer, se längst ner). Nedan allehanda simkanaler med vattenströmmar i olika formationer. Längst ner varianter jag tagit fram med rakbanor om 50 m + svängar som ger 125 m ”runt” och fyra varv 500 m.

Simkanaler collage 25 st b

Så nu, Umeås näringsliv, politiker, idrottsfolk (alla sporter har glädje/nytta av simmande med- och motströms), badare, motionärer, m fl, inspireras av bilderna, besök gärna Himlabadet (bekväm tågresa på Botniabanan), och upplev strömmande-vattenglädje som kan ge ny slogan ”Umeå. Mer Simkanal.” Och blir turistattraktion med Nydalaläge!

Se här ett ”UMERSIM” med simkanal i läktarhus och ute-50:a vid Umelagun, andra idrottsaktiviteter och från förr, Nydala simstadion med 50-m-bassäng i sjön samt vision 2006 av First Camp om äventyrsbad med skidtunnel. Så idéer har funnits och en del förverkligats. Frågan blir nu: Finns simvisonära aktörer i politik och näringsliv i Umeå idag?

Nydala förr-nu-sedan nyny

Idéer för lockande Umeå centrum… gratis P med köpande över XYZ kr, inglasat helt/delat Renmarkstorg och mediehus med kulturkupol istf bad?

Av , , Bli först att kommentera 0

Mina två föregående bloggar handlade om det Umeå centrum som VK igår ordnade debatt kring, hur lockas fler in i stan för handlande. Gratis P fick nej från P-bolaget Upab, det ger andra besökare än de man helst vill få till centrum sades det.

Men varför kan inte Visit Umeå uppmuntra handlare, servicenäring, m fl att betala P-avgift vid köpande över XYZ kronor, så blir det ju ”gratis” ifall man ändå tänkt handla, äta/fika eller göra annat som kostar. Annan idé andra fört framär inglasat, helt/delat Renmarkstorg.

Umeå centrum idéer

Annars vore det värt att analysera vilka satsningar som inte gav de besök man trott eller tänkt sig. Ett är den bad- och simanläggning som byggdes på den dyrbara citymarken på kv Nanna. Det var bl a Umeå C (centrumorganisationen då) som ville ha dit bad och simning med påståenden om att då kom folk som efter doppet/simmet gav sig ut i centrumvimlet.

Så är det inte, ett bad-, sim- eller träningsbesök är en målinriktad aktivitet och efteråt vill man hem eller tillbaka till sitt arbete, sina studier eller vad man tänkt göra efteråt.

Sedan är den dyra tomten i grunden olämplig ekonomiskt för kommunen då badhus och simhallar måste subventioneras så mycket, dvs betalas av kommunmedborgare. Än kostsammare om besöksmålen inte nås och verkar här gälla hittills. Så att våga omtänkande, i dubbel mening, för skattepengarna kan ge spännande uppslag.

Som att VK, m fl aktörer lanserar ett mediehus på kv Nanna. Och för att locka extra, bygga på med en kupol innehållande kultur och vetenskap + behålla lite bad och träning. Allt medan subventionerad simarena skapas i idrotts- och fritidsområde som är betydligt billigare, ger fler besökare och därmed mer ekonomisk är dagens bad-satsning i centrum.

Eller än djärvare, flytta stadsbiblioteket till omgjord badbyggnad, sälj Vävenbibblan och utveckla Vävenhotell för konferens, kultur och nöjen i fint läge vid Umeälven.