Umeå kommun satsar på ”Sociala innovationer” – och var med förr – i bok och utbildningsmaterial – av mig.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu på vk.se, https://www.vk.se/2019-11-20/miljoner-ska-skapa-sociala-innovationer, se:

Umeå kommun går in i statliga Vinnovas satsning på sociala innovationer. Vinnova satsar drygt sju miljoner kronor på projektet. Kommunen går in med 1,5 miljoner kronor.
Vinnova är statens innovationsmyndighet. Det aktuella programmet heter Social Progress Innovation Sweden (SPIS). Det har pågått i flera kommuner sedan år 2018 men Umeå kommun har blivit inbjuden att delta i det redan påbörjade programmet.

Syftet med det är att skapa en plattform för sociala innovationer. Det ska ge nya metoder för att möta komplexa behov i samhället. Det kan handla om att utveckla varor, arbetssätt och affärsmodeller. Målet är att hitta modeller som ger ett mer inkluderande samhälle.

Programmet ska samverka med redan pågående projekt om nytänkande inom stads- och kommunplaneringen. Några av dem är Biosfärområde Vindelälvsdalen, Sharing Cities Sweden och Miljöer för rörelserikedom.

Vinnova satsar totalt 7,2 miljoner kronor, fördelade på tre år, på Umeås deltagande i programmet. Umeå kommun medfinansierar SPIS-projektet med totalt 1 500 000 kronor under tre år. Kommunen investerar dessutom arbetstid motsvarande 4,5 miljoner kronor.

ALLT DETTA ÄR LOVVÄRT OCH SPÄNNANDE – OCH UMEÅ KOMMUN HAR VARIT MED FÖRUT – SE NEDAN I UTBILDNINGSMATERIAL JAG GJORDE 2007 UTIFRÅN EN BOK ”Sociala Uppfinningar är ITiden” från 2001 DÄR NÄRINGSLIVSSIDAN VAR MED PÅ NÅGRA HÖRN (och Centerpartiet f ö i utbildningsmaterialet).

Sociala uppfinningar utbmtrl b

Umeå. Vill Mer. – medborgarkontor i gamla turistbyråns lokaler – för alla!

Av , , Bli först att kommentera 1

I VK kan man idag/igår läsa om Umeå kommuns planer för gamla turistbyråhuset på Renmarksesplanaden,

se https://www.vk.se/2019-11-18/har-ar-planerna-for-gamla-turistbyran och utdrag nedan

Här är planerna för gamla turistbyrån (ur vk.se)

– Den gamla turistbyrån har varit föremål för utredning under en längre tid. Vi har haft en diskussion internt om det finns några kommunala behov för den, och där finns det numera ett par intressen, säger fastighetschef Karin Isaksson.

I samband mötet presenterade Karin Isaksson tjänstemännens senaste plan för lokalerna, vilken består i att göra om dessa till ett slags upplysningsnav för äldre i kommunen.

– Det vi tittar på är om den här byggnaden skulle kunna fungera som en informationspunkt. Exakt vad den ska innehålla är inte bestämt, men det vi tänker oss är att den ska vara till för både äldre och anhöriga, säger Karin Isaksson.

– Det här är en process som pågår i dialog mellan fastighetskontoret, äldrenämnden och övriga verksamheter i kommunen. Det är flera steg i det här och allt måste falla på plats, säger Karin Isaksson.

Ett beslutsunderlag är under framtagande och ska inom en någorlunda snar framtid överlämnas till kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för avgörande.

MEN LÅT MEDBORGARE I UMEÅ – OCH TURISTER F Ö – FÅ KOMMA MED FÖRSLAG,

HÄR ÄR ETT, FRÅN MIG:

MEDBORGARKONTOR EFTER MODELL I GAMLA BIBLIOTEKET (Vasaplan) OM EN RIKSDAGSHÖRNA DÄR MAN VISSA TIDER FICK MÖTA OLIKA LEDAMÖTER FRÅN VÄSTERBOTTENSBÄNKARNA.

T EX PÅ TEMAT ”UMEÅ. VILL MER.” OCH DÄR KOMMUNFÖRETRÄDARE, POLITIKER/TJÄNSTEMÄN, TURAS OM ATT FINNAS PÅ PLATS.

PS Där kan också finnas utrymme för att studera kommunens, näringslivets (det man vill visa upp) och andra samhällsaktörers planer för Umeå liksom föreningslivets idéer och önskemål för sina verksamheter, kanske också rum för att mötas, planerat och spontant, + fika tillsammans!

Dagisjobb-comeback med barnbarn – inser stora grupper – störande rum.

Av , , Bli först att kommentera 0

I mitten på 1980-talet lämnade jag arbete som förskollärare på förskola i Umeå kommun. Igår blev det dagisjobb-comeback en timme vid hämtning av barnbarn. Förskolepersonalen var kort, så man tog gärna emot erbjudande att vara kvar vid filmvisning då det var bra med fler vuxna bland sprittande och förväntansfulla barn.

Det var roligt att känna på sitt yrke igen, men också ”oroligt” då jag fick uppleva de stora grupperna som blivit inom barnomsorgen i Umeå (och de allra flesta kommuner i Sverige) sedan 1970- och 80-talets 15-barnsnorm då mot nu över 20 i de övre förskoleåldrarna.

Än tyngre och mer svårjobbat blir det med allt mer av genomgångsrum likt kontorslandskap och gemensamma kapprum, ”skolhallar”, jämfört förr egna hallar/kapprum med tamburkontakt – men inte på kommunens 2-plansbyggnader numera.

Haga Rosendal ritn

Se här, ovan t v snart färdiga Haga förskola och t h förskolan Rosendal, Öst på stan, nu i bruk, med skolhallar och genomgångsrum som ger störande miljöer. Den jag nu ”dagisjobbade” på har en liknande planlösning, men bara en trappa och inomhus, mot två olika trappkommunikationer på Haga och Rosendal.

Så de störande momenten blir då fler där barnbarnet är. Samtidigt har Rosendal en utvändig trappa i metall och därmed riskfylld. Så i praktiken blir även här bara ett invändigt samband mellan ovan- och bottenvåning. I samtal med personal har man betonat nackdelen med sämre kontakt avdelningarna därmed.

Campus ritn trappor

Bästa kontakt/samband i Umeå mellan två plan och samtidigt inga genomgångar i verksamheten finns i Umeå att lära av för kommunplanerare och arkitektföretag. Se ovan förskolan Professorn Campus från 2016 (och är min förskolemodell) sedan i höst i kommundrift med namn Glaciären.

Detta sista ska väl kunna få politiker och tjänstemän att besöka f d campuförskolan. Jag kan ta emot och vet mer då vi har ett annat barnbarn där och jag inifrån nu kan jämföra för- och nackdelar mellan barnbarnens dagismiljöer. I fråga om lite av störande rum så vinner ”campusdagis”!

Och blir det att ”barnbarnsjobba” frivilligt där också, känns det extra stimulerande att ha varit med och skapat förbättrade barn- och arbetsmiljöer på förskola i Umeå.

Umeås trapp-riskkonstruktioner – som nödutgångar – säkra på Haga + Campus = gör om Rosendal. Lär av det bästa – likt campusförskolan…

Av , , Bli först att kommentera 0

10 maj hade jag en blogg om ”farligaste dagisentrén i Umeå” och att jag informerat ordf i för- och grundskolenämnden, Moa Brydsten (S) vid möte i mars, tillsammans med v ordf Lena Riedl (M), och fått reaktionen ”riskkonstruktioner” man skulle  gå vidare med. Inget har hänt vilket jag såg igår vid nya besök på färdiga förskolan Rosendal och på snart klara Haga förskola med säkra invändiga trapphus liksom Campusförskolan från 2016. Se mer på

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2019/05/10/farligaste-dagisentren-i-umea-och-sverige-varre-an-jag-anade-gor-om-till-trapphus-som-pa-haga-forskola/

VID MÖTE MED POLITIKER I MARS MEDGAVS RISKKONSTRUKTION AV UTETRAPPOR

Trappentré Teleskop nöd

PÅ NYA FÖRSKOLOR = NÖDUTGÅNG T H PÅ MAJA BESKOW-SKOLAN + BYGGBARACK

SOM PÅ NU FÄRDIGA ROSENDALS FÖRSKOLA MOT SÄKER PÅ NYA HAGA FÖRSKOLA

HagaRosendal ute-innetrappor

MED INNE-TRAPPHUS SOM KAN BYGGAS TILL PÅ ROSENDAL OCH FÅ DET BÄTTRE

SAMT GE MERA KOMMUNIKATION UPPE-NERE INOMHUS, HAGA T V, ROSENDAL T  H

Haga Rosendal ritn

ALLRA MEST OCH BÄST SAMBAND FINNS ATT LÄRA AV PROFESSORN CAMPUS SOM

Campus ritn trappor

NU ÄR I KOMMUNREGI I FÖRSKOLAN GLACIÄREN – SE RITNING OCH BILDER OVAN!

(PS. Är förverkligad genom projekt vid Uminova Innovation med min UBBI-modell Campus.)

Umeås trapp-riskkonstruktioner – som nödutgångar – säkra på Haga + Campus = gör om Rosendal. Lär av det bästa – likt campusförskolan…

Av , , Bli först att kommentera 0

10 maj hade jag en blogg om ”farligaste dagisentrén i Umeå” och att jag informerat ordf i för- och grundskolenämnden, Moa Brydsten (S) vid möte i mars, tillsammans med v ordf Lena Riedl (M), och fått reaktionen ”riskkonstruktioner” man skulle  gå vidare med. Inget har hänt vilket jag såg igår vid nya besök på färdiga förskolan Rosendal och på snart klara Haga förskola med säkra invändiga trapphus liksom Campusförskolan från 2016. Se mer på

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2019/05/10/farligaste-dagisentren-i-umea-och-sverige-varre-an-jag-anade-gor-om-till-trapphus-som-pa-haga-forskola/

VID MÖTE MED POLITIKER I MARS MEDGAVS RISKKONSTRUKTION AV UTETRAPPOR

Trappentré Teleskop nöd

PÅ NYA FÖRSKOLOR = NÖDUTGÅNG T H PÅ MAJA BESKOW-SKOLAN + BYGGBARACK

SOM PÅ NU FÄRDIGA ROSENDALS FÖRSKOLA MOT SÄKER PÅ NYA HAGA FÖRSKOLA

HagaRosendal ute-innetrappor

MED INNE-TRAPPHUS SOM KAN BYGGAS TILL PÅ ROSENDAL OCH FÅ DET BÄTTRE

SAMT GE MERA KOMMUNIKATION UPPE-NERE INOMHUS, HAGA T V, ROSENDAL T  H

Haga Rosendal ritn

ALLRA MEST OCH BÄST SAMBAND FINNS ATT LÄRA AV PROFESSORN CAMPUS SOM

Campus ritn trappor

NU ÄR I KOMMUNREGI I FÖRSKOLAN GLACIÄREN – SE RITNING OCH BILDER OVAN!

(PS. Är förverkligad genom projekt vid Uminova Innovation med min UBBI-modell Campus.)

Galleriidéer – social innovation för 25-talet år sedan – idag för MVG-Domus?

Av , , Bli först att kommentera 0

Min blogg för drygt ett år sedan, se

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2018/10/10/gallerideer-i-innovationstorg-i-umea-ar-ide-fran-1995-itiden-idag-2018-3/

handlade om en social innovation, ”galleriidéer”

Galleriidéer i innovationstorg i Umeå? Nedan är en idé jag skrev om på kultursidan i VK 1995 och presenterade 10 år senare i en skrift för idé-handledning ur min bok ”Sociala Uppfinningar är ITiden”. Mitt ståbord UBBI-Trio i glas ses här i ”galleri” på Folkets Hus.

Intill är reportage i VK igår om företaget Thnx Innovations satsning på att locka entreprenörer till MVG-gallerian och göra centrum attraktivare. Då kanske min 23-åriga ”galleri-idé” är ”ITiden” idag. Och begreppet ”tänknik” passar ju bra för ett ”thnx”-företag.

Galleridéer Umeå

(Ovan andra ställen för ”Galleriidéer” såsom Utopia-gallerian och fiket ”Fika” i Väven.)

Och nu är verksamheten igång som berättas om på

https://www.dios.se/pressrum/dios-utvecklar-lokaler-till-entreprenorshubben-house-be-i-mvg-gallerian-i-centrala-umea/

För ett drygt ett år sedan öppnade entreprenörshubben House Be sin första verksamhet i Åre. Nu etablerar de sig i MVG-gallerian mitt i centrala Umeå. Fastighetsägaren Diös påbörjar i dagarna utvecklingen av de nya ytorna i tidigare butikslokaler på våning två i gallerian, till att bli en plats för modern co-working. Beräknat inflyttningsdatum är 1 mars 2019. House Be blir alltså del av MVG-gallerian och precis som i Åre kommer det lokala entreprenörs-communityt att spela en viktig roll för den nya etableringen. Bakom satsningen i Umeå finns, utöver House Be, Thnx Innovation.

Galleriidéer MVG Domus b

Nyligen var jag förbi där och pratade med några i House Be som tyckte ”Galleriidéer-idén” lät intressant och föreslog att MVG-ansvariga kan intresseras. Särskilt som det nu är där traditionellt galleri med konst som visas. I mitten en del av mina uppfinningar som kanske kan platsa i ett ”galleriidéer”. Och många andras innovationer då.