Bullerutredning med positiva förslag!

Idag har första delbetänkandet i Bullersamordningsutredningen kommit och slutsatsen är både självklar och uppenbar – Bullerreglerna måste förenklas! Svenska Dagbladet skriver om förslagen i utredningen att nuvarande riktvärden för buller införs i lagstiftningen. Riktvärdena utomhus innebär 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för väg- och spårtrafik.

Enligt utredningen kan undantag göras om ljudnivån är högst 65 dBA vid fasad mot väg eller järnväg och de undantag man skriver om går längre än vad de centrala myndigheternas riktlinjer i dag medger. Detta är en bra och välkommen förändring! Med ett nytt regelverk kan fler student- och ungdomslägenheter byggas och kommunerna får ökade möjligheter att förtäta städer och tätorter.

I Umeås fördjupade översiktsplan har vi sagt att vi ska förtäta staden, fem kilometers staden, och med de förslag som idag presenterats bidrar de till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kan uppnås. I ambitionen att hitta annan lämplig mark att bygga på kan i praktiken betyda att attraktiva orörda områden tas till bostäder istället för att förtäta områden där vissa nivåer av buller förekommer. För Umeås del är jag övertygad om att ”förtätningsarbetet” kommer att underlättas betydligt!

Det händer mycket på regeringsnivå inom bostadspolitiken och detta är bara ytterligare en del i det förbättringsarbetet som görs. Mer kommer tack vare kristdemokratisk politik!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.