Hemtjänsten har blivit bättre med LOV

Bättre kvalitet, större valfrihet och nöjdare brukare. Det är några av de positiva effekterna som införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten har medfört. Det skriver Alliansens ledamöter i Socialnämnden i Umeå i en debattartikel i VK i dag.

bild

2010 införde Umeå kommun lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Den som är i behov av stöd kan därför även välja mellan olika privata alternativ utöver den kommunala hemtjänsten.

Strax innan sommaren beslutade socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka följderna av beslutet. Slutsatserna som nyligen redovisades för socialnämnden är på många sätt glädjande. Det har blivit ett större fokus på kvalitet, uppgifter från förvaltningen visar att brukarnas behov tillgodoses bättre.

Det viktigaste är naturligtvis att lyssna på vad brukarna själva har att säga. De är nöjdare med servicen inom den privata hemtjänsten än inom den kommunala, enligt Umeå kommuns senaste undersökning i frågan. Det innebär inte att den kommunala hemtjänsten har blivit sämre. Tvärtom. Enligt en rapport från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har äldres nöjdhet med hemtjänsten som helhet ökat i Umeå.

LOV bidrar till att förbättra den kommunala hemtjänsten. Genom att brukare kan välja mellan flera utförare blir kommunen mer uppmärksam på den enskildes behov/önskemål, vilket också bekräftas i utredningen. Företrädare för den kommunala hemtjänsten konstaterar att valfrihetssystemet gör den egna verksamheten mer kvalitativ.

Utredningen slår fast att det är svårt att mäta den faktiska miljöpåverkan av införandet av LOV. Däremot hänvisar den till att det finns uppgifter om att fler aktörer leder till ökade körsträckor. Men privata utförare pekar ofta på att långa resvägar och parkeringskostnader innebär stora utgifter som gör det svårt för dem att få lönsamhet. Precis som utredningen finns det därför anledning att tro att de arbetar aktivt för att minska dessa kostnader. Det finns därför ingen anledning till att kommunen ska begränsa antalet utförare eller utrymmet för människors valfrihet med hänvisning till det argumentet.

Granskningen visar att LOV har lett till att kommunen har förbättrat sin budgetdisciplin. Kostnaderna per brukare har minskat för Umeå kommun – om hänsyn tas till inflationen.

Det är viktigt att betona att LOV innebär att utförarna konkurrerar med kvalitet – inte med pris. Priset sätts nämligen av kommunen och är lika för alla. De aktörer som är mest attraktiva får flest uppdrag, eftersom de äldre själva väljer vilka de vill vända sig till.

LOV stärker de äldres livskvalitet. Att kunna påverka sin situation ger en större trygghet för alla människor – oavsett ålder. I framtiden behövs fler upphandlingar enligt lagen om valfrihetssystem med kvalitet och människors valfrihet i fokus.

Veronica Kerr
vice ordförande  (KD) socialnämnden i umeå
Elmer Eriksson
ledamot (M) socialnämnden i Umeå
Lotta Holmberg
ledamot (FP) socialnämnden i Umeå
Anna-Carin Sjölander
ledamot (C) socialnämnden i Umeå
Natalja Kaganovitch
ledamot (M) socialnämnden i Umeå

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.