Livlig debatt och oklara svar

Årets första fullmäktige blev kort och intensivt och stort fokus kunde läggas på interpellationer och enkla frågor. Själv hade jag ställt en interpellation med anledning av beslutet som vi tog i personalutskottet i december för att få ett tydligt besked från kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund om det hade hanterats på rätt sätt. Än en gång vill jag vara tydlig med att det inte ärendet i sak som jag ville debattera utan det faktum att Lennart Holmlund är alltid den som är tydlig med att om man tar ett beslut som kostar pengar ska man veta var de pengarna ska tas ifrån.

Lennart Holmlund var inte den som svarade utan hade delegerat till personalutskottets ordförande Christer Lindvall. Därför fick jag inte heller något tydligt besked på min fråga. Oavsett vad man tycker så saknar personalutskottet fortfarande egen ekonomisk ram. Men när argumenten tryter eller när man vill undvika att svara på konkreta frågor gick majoriteten till angrepp med oriktiga påståenden.

Eftersom Christer Lindvall i spetsen för S och V är övertygad om att detta inte kommer att kosta något, trots tjänstemännens siffror och varningar, antar jag att det var svaret jag fick nöja mig med. Beslutet börjar gälla när det finns ett påskrivet kollektivavtal mellan parterna. När det blir är oklart eftersom i beslutet står det att det är en ambition att vara klart till 1 februari 2014.

******************************************************************************************************************************

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund

 

Fattade personaltskottet ett ogiltigt beslut?

Den 17 december 2013 sammanträdde personalutskottet i Umeå kommun. Ett av ärendena var om kommunen skulle erbjuda tillsvidareanställning till visstidsanställda vid Umeå kommun. Förslaget riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Kristdemokraterna var ett av partierna som ville i enlighet med tjänstemännens förslag skjuta upp beslutet i avvaktan på centrala förhandlingar. Att vänta med beslutet hade även gett kommunen mer tid att ordentligt utreda kostnader och övriga konsekvenser av förslaget.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna beslutade ändå vid sammanträdet att kommunen ska erbjuda tillsvidareanställning till den nämnda gruppen. Umeå kommun blev därför först i Sverige med att ta det steget – övriga kommuner har valt att avvakta.

Det är anmärkningsvärt att majoriteten inte ville fördjupa sig i konsekvenserna- inte minst de ekonomiska. Beslutet kommer med största sannolikhet att få ekonomiska konsekvenser av varierande grad för Umeå kommuns nämnder under 2014.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Har personalutskottet, som idag saknar egen ekonomisk ram, rätt att ensidigt fatta ett budgetpåverkande beslut av denna art?
  • Om inte, är personalutskottets beslut att kommunen ska erbjuda tillsvidareanställning till nämnda grupp därmed ogiltigt?

Veronica Kerr

Kristdemokraterna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.