Reflektioner från dagens verksamhetsbesök

 

HG ÄC

När det finns för många nivåer i en organisation, direktörer, biträdande direktörer, verksamhetschefer, enhetschefer med fler upplever jag att risken för informationsfilter blir mycket stor. Jag säger INTE att det sker medvetet att någon vill undanhålla information, men det kan handla om olika prioriteringar och olika kunskapsnivåer i en fråga. Dvs att någon antar att de andra i organisationen redan vet eller har uppdraget att förändra. Därför vill jag alltid gå till källan för att ta del av hela bilden. Jag vill höra orden direkt från de som drabbats av politiska beslut och inte från de som tog besluten ute i periferin med garantier om att det inte fanns varken risker eller konsekvenser.

Idag besökte jag och de övriga allianspartierna Hemgården vilket jag skrev om häromdagen. Till skillnad mot Kommunals besök tidigare i veckan var vårt planerat och det blev längre än förväntat. Det blev ett mycket bra besök och nu när jag sitter på stadshuset fylld av information vet jag att det inte får stanna vid att det blev ett trevligt besök och bara något att blogga om. Det talas om demografin och att vi blir allt äldre och att äldreomsorgen kommer att behöva stora resurser när fyrtiotalisterna behöver omsorg. Kris är det som förväntas, men vi behöver inte vänta utan krisen är här. Kanske inte överallt, men vi kan inte vänta tills den slår till överallt. Sommaren står runt hörnet och det är fullständigt oacceptabelt att vi låter erfaren personal säga upp sig pga dåliga arbetsförhållanden utan att göra något för att förbättra arbetsmiljön. Det sägs att dialog pågår för att komma till en lösning och här måste det finnas en tydlighet med vad man menar. Dialog är alltid mer än en part och det förutsätter att båda parter inser att det som pågår just är en dialog. Det ska inte vara en part som säger åt den andra vad som gäller.

Punkter och frågor vi diskuterade var heltidsinförandet; schemafrågor; bemanning; nyckeltal; arbetstidslagen; sjukfrånvaro; ekonomi; budget; språkombud; multi sjuka äldre och hur svårt det är att bedriva personcentrerad vård. Jag är glad för att vi fick ta del av verksamheten och jag är stolt och glad för de medarbetare som tog tiden till att tala med oss utanför arbetstid. Medarbetare i Umeå kommun som vill vara delaktig i att förändra och förbättra äldreomsorgen ska vi vara rädda om. Och lyssna till.

hemgården

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.