Ingen är fullkomlig

Ibland blir det fel, fullständigt. Människor gör misstag det är mänskligt sägs det, men samtidigt är det lätt att glömma bort om förväntningarna på någon är stora. Det som skiljer vårt parti från övriga är att vi i vårt principprogram just har ofullkomlighetsprincipen. Vi kan göra fel och vi ska kunna erkänna när det blivit fel. Här nedan kan du läsa mer om vad KD står för:

KD på djupet – om ofullkomlighet

I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och där kommentarsfälten fylls av nättroll vill vi presentera oss själva på djupet. Vi vill berätta om vår grundläggande syn på samhället och på ofullkomlighet.
Vi lever i en ofullkomlig värld. En värld där människan ständigt finns i ett spänningsfält mellan ont och gott.

Tanken om människans ofullkomlighet pekar på något typiskt mänskligt. Alla människor begår misstag. Vi kallar detta för ofullkomlighetstanken. Det innebär också att människan måste vara förnuftig. Vi är moraliskt ansvariga att välja mellan ont och gott.

I de politiska sammanhangen ger ofullkomlighetstanken insikten att inget politiskt parti ensamt står för den kompletta sanningen. Detta ger en ödmjuk inställning till politikens möjligheter. Det är unikt för kristdemokratin.

För kristdemokraterna som politisk rörelse leder ofullkomlighetstanken till ett avståndstagande från alla former av utopier och till en öppenhet för att diskutera och ompröva politiska ideal. Utopism kan beskrivas som en romantisk vision om det perfekta politiska systemet. För utopiska politiker innebär andras åsikt en avvikelse ifrån den rätta läran. Den blinda tron på ideal är främmande för oss kristdemokrater.

Alltför sällan diskuteras frågor om vad som gör den enskilda människan till en god medborgare eller hur man får ett gott samhälle. Ett gott samhälle kan inte kännetecknas av att människor bekämpar varandra. Det handlar om att skapa ett gott samhälle för oss gemensamt, både för att det är rätt i sig men också för att alla vinner på att arbeta för det gemensamma bästa.

Missta för allt i världen inte det här som socialism. Vi kristdemokrater har ingen övertro på staten. Vi tror inte heller att ensam är stark. Människan är beroende av nära gemenskap med andra. Vi lägger stor vikt vid det som finns mellan stat och individ. Familj, släkt, vänner, arbetskamrater, grannar, föreningsliv, det som kallas civilsamhället. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare.

Man behöver inte vara troende för att vara kristdemokrat. Det räcker att man tror på våra värderingar. Vi bygger vår politik på judisk-kristna värderingar och varm medmänsklighet. Vi har försökt att hämta godbitarna ur mångtusenårig tradition. Värderingar är en sak. Religion en annan. Religion är inte politik. Men viktigare ändå – politik får inte bli religion. Tror du som vi att människan är ofullkomlig. Då förstår du också att politiken är det.

Kristdemokraterna är ett idéparti. Gillar du våra idéer? Bli en av oss.

KD.nu/blimedlem

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.