Etikett: Erik Ullenhag

Nyamko Sabuni kandiderar

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag noterar med tillfredsställelse att Sabuni kandiderar till posten som partiledare för Liberalerna. Det ”socialliberala” konceptet har passerat bäst-före-datum med några årtionden. Mycket har hänt sedan knökvänstern dominerade debatten på 1960-70-talet. Det är en dålig idé att fortsätta att vara något slags socialdemokraterna light när kampen om väljarna i mitten blivit viktig för flera partier, inklusive socialdemokraterna! Liberalerna kanske borde omprofilera sig och attrahera en bredare publik. Det räcker inte med att vara ”skolpartiet” när flera partier slåss på den arenan.

Den tilltänkta kandidaten Erik Ullenhag är förknippad med den politik som misslyckats och torde leda Liberalerna rakt ned i källaren. Nu verkar Centerpartiet vara det mest profilerade liberala partiet i Sverige vilket är ett nederlag för det parti som heter just ”Liberalerna”. För min del är mitt starkaste minne av Ullenhag när han som minister sade nej till en lag som även skulle förbjuda  könsstympning av nyfödda gossebarn. Där fegade liberalen Ullenhag ur rejält och nyfödda barn får fortfarande smaka kniven i Sverige år 2019. Ett synnerligen oliberalt ställningstagande!

Rökning uteservering

Av , , 1 kommentar 8

Liberalerna har efter namnbytet  från Folkpartiet varit i hetluften ett par gånger. Först var det en lokalavdelning av ungdomsförbundet som kom med de galna förslagen att t ex göra samlag med lik lagligt. Moderpartiet tog genast ungliberalerna i fråga i örat men  beteckningen Liberal drogs i smutsen.

Måndag kväll kunde vi så bevittna hur Erik Ullenhag i SVT tillkännagav att Liberalerna tog avstånd från den nyligen publicerade tobaksutredningen eftersom den stod för ”förmynderi”.  Stint stirrande in i kameran förkunnade Erik Ullenhag att t ex rökning på uteserveringar inte var någon olägenhet för annan person. Man måste vara en modig person för att kunna påstå någonting så korkat.

Är nu Erik Ullenhag en modig person? För 3 år sedan hade han att som statsråd ta ställning till ett förslag att förbjuda omskärelse av gossar (bebisar ca en vecka gamla) i enlighet med det redan gällande förbudet att könsstympa flickor.  Enligt de mänskliga rättigheterna  borde det ha varit självklart att förbjuda karvande med kniv i nyfödda gossars könsorgan. Nu väntade ett antal religiöst spränglärda på vilket beslut Ullenhag skulle ta. Ullenhag fegade ur och sålde spädbarnens rättigheter för några röster från fundamentalister. Det blev inget lagförslag om förbud.

Beträffande tobaksutredningens förslag innebär de i stort sett bara en anpassning till förhållandena i jämförbara länder.  Rökförbud på uteserveringar har  utomlands funnits i flera år. I detta fall är det uppenbarligen populism och röstfiske som är bakgrunden till Ullenhags uppenbarelse i SVT. Konstigt eftersom en stor folkmajoritet står bakom förslaget på förbud mot rökning på uteserveringar.  Rökning är även här ett arbetsmiljöproblem och ett folkhälsoproblem. Och vad säger ”den modige Ullenhag” till astmatiker och andra som  kan drabbas av allvarliga anfall där det röks.

Liberalism är en alldeles förträfflig politisk modell för blomstrande  stater. Liberalismen har gett många länder i världen framåtskridande, fred och hög levnadsstandard. Liberalismen som politisk idé innebär dock inte att var och en har frihet att bete sig så att man skadar andra eller sänker livskvaliteten för andra.  Att  utforma  trafikregler och miljölagar strider inte mot liberalismens idé. Liberalism är inte detsamma som frihet att bli sjuk och dö på grund av andra människors rökning.

Ullenhag kommer troligen att få applåder från en och annan tidningsredaktion som för bara ett par årtionden sedan liknade rena gaskammaren. En snabbt minskande skara som försvinner av både medicinska och moraliska skäl. 

Trist att populism ska börja vara ett kännetecken för mitt f d parti.

 

Vårdbiträdenas återkomst?

Av , , Bli först att kommentera 10

Jan Björklund och bihanget Erik Ullenhag föreslog för någon vecka sedan att vårdbiträde i omsorg och sjukvård var ett väldigt lämpligt låglönejobb för outbildad personal, t ex invandrare med låg utbildning. Efter att ha fått på skallen i media återkommer nu Liberalerna med förtydligande av vad man menade (eller trodde sig mena). Man exemplifierar nu vad ett sådant ”vårdbiträdesjobb” skulle omfatta, t ex bädda sängar, städa och liknande. Det är bara det att Björklund m fl målar sig ännu längre in i sitt hörn och avslöjar att Stureplansliberalerna inte är särskilt insatta i vad dagens omsorg innebär.

Dagens äldreboenden har hyresgäster som är mycket gamla och multisjuka. Det outbildade ”vårdbiträdet” möter inte bara en säng som behöver omsorg (bäddning) utan förmodligen även sängens invånare, den multisjuka människan. De fåtal gånger per dag som den multisjuka åldringen möter personal är viktiga möten där personalen fångar upp tecken på hälsoproblem, medicineringsproblem etc. Det är då viktigt att personalen som tittar in har sjukvårdsutbildning på minst undersköterskenivå.

På äldreboendena finns också en stor andel åldringar med demenssjukdomar vilket kräver att personalen har utbildning i demensvård, endera ingående i undersköterskeexamen eller som extra kurser i yrket. Demenssjuka är mycket känsliga för antalet olika personal de möter under en dag och då innebär Björklunds och Ullenhags förslag raka motsatsen mot det önskvärda.

Och när blev städning ett jobb som inte kräver utbildning och kompetens? Det är ju stenålder att idag tro att städning enbart är att sopa eller dra en dammsugare. I synnerhet på sjukhus och i äldreboenden.

Om det skulle visa sig att befintlig utbildad personal kunde använda sig av outbildade hjälpredor i arbetet, s k hantlangare, kan jag tänka mig något i den vägen. Men då måste staten tillföra kommunerna resurser som helt och hållet täcker lönen för hjälpredorna.

Nej, det blir inte bättre genom att Björklund och co invecklar sig i diskussioner om sjukvård och omsorg som övningsfält för lågutbildade och outbildade.  Varför inte föreslå att det är ett lämpligt jobb för outbildade att reparera bilar åt överklassen på Djursholm och Lidingö. Då drabbas ju enbart döda ting!

Undersköterska = instegsjobb?

Av , , Bli först att kommentera 7

Jan Björklund och hans ständiga bihang Erik Ullenhag har i en debattartikel kommit med synpunkter på trösklarna för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Lägre lön för instegs-start-jobb ökar möjligheterna för invandrare-flyktingar att få en start på arbetsmarknaden i det nya landet menar man. Sedan kommer det ett extremt korkat exempel på ett lämpligt instegsjobb – UNDERSKÖTERSKA – och de kräver lägre begynnelselön för undersköterska! Björklund har ett förflutet som officer i Försvarsmakten och borde veta bättre. Ullenhag vet jag inte vad han har för erfarenheter från arbetsmarknaden annat än,vad jag minns, ha varit en partibroiler i Folkpartiet och dess ungdomsförbund i hela sitt vuxna liv. Under alla omständigheter har de noll koll på kompetenskraven på undersköterska. De flesta kommunerna kräver undersköterskeexamen eftersom t ex äldreomsorgsjobbet innehåller en hel del sjukvårdsarbete. Det krävs också tilläggsutbildning i t ex demensvård. Invandrare kommer sällan med en undersköterskeexamen på fickan.

Liberalernas radarpar jämställer alltså sjukvård på vårdcentraler och lasarett och vård av våra äldre med att langa burgare på Mc Donalds, diska på restaurang eller gå ut med hunden åt ordföranden i Swedbank! På vilken planet befinner de sig?

Det finns allvarliga rekryteringsproblem till kommunernas äldreomsorg vilket har att göra med låga löner och obekväma arbetstider, t ex delade turer och helgjobb. Alldeles för få söker undersköterskeutbildning på våra skolor. Björklund och Ullenhag lever i en annan värld än den verkliga.. Stureplanssyndromet??

I övrigt lär det väl finnas goda skäl enligt nationalekonomer m fl att se över instegslönerna eftersom höga trösklar motverkar möjligheterna att komma in på¨arbetsmarknaden men då får man hitta andra områden än sjukvård och omsorg. Om vi ska lösa bristen på kvalificerade lärare och kvalificerad vårdpersonal måste löneläget höjas. Värnlösa sjuka och äldre ska inte vara försökskaniner åt röstfiskande politiker!

Att sätta kniven i små bebisar

Av , , 1 kommentar 4

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har enhälligt beslutat att kräva samtycke från offret för att tillåta omskärelse av pojkar. Nu sker knivskärningen i könsorganet vid bara någon veckas ålder men Läkarförbundet anser enhälligt att pojken bör vara 12-13 år för att kunna ge sitt samtycke. Varför inte myndighetsåldern 18 år? En 12-13-årig pojke har inte mycket försvarsförmåga när föräldrar och släkten ansätter offret med unisona krav på underkastelse. Som de flesta känner till sker övergreppen mot små bebisar i religionsfrihetens namn vilket måste vara en grov misstolkning av vad religionsfrihet står för. När hedenhösa fysiska övergrepp mot försvarslösa barn står i motsats till de mänskliga fri- och rättigheterna borde det inte vara svårt att tänka och handla rätt. Det är bara något tusental år sedan barn offrades till den då aktuella guden i den aktuella religionens namn. Om orsaken religion hade tillåtits ursäkta alla övergrepp skulle vårt samhälle vara hemskt att leva i idag. Som tur är har de flesta barnoffer, kvinnoförtryck och övergrepp sorterats ut av en upplyst värld men fortfarande tassas det försiktigt runt kvarvarande heliga kor, t ex könsstympning på barn. Varför denna högkänslighet inför en hedenhös rit?

När det ansvariga statsrådet Erik Ullenhag tillkännager den obotfärdiges ställningstaganden sker det med intetsägande kvasiargument. Som den här, ”Jag har aldrig träffat någon vuxen man som upplevt omskärelsen som ett övergrepp”. En ren plattityd! Vad minns man av det man utsattes för vid 1 veckas ålder? Vad är det för vetenskaplig kvalitet på Ullenhags argument? Eller den här, ”föräldrar har rätt att uppfostra sina barn enligt den tro och tradition som de tillhör”. Är uppfostran med hjälp av kniv i ett värnlöst barn acceptabel ”uppfostran”. Vi har förbud mot barnaga men tillåter religionsutövning och uppfostran genom att skära i bebisars kroppar. Min reaktion på detta januari 2014 är att det är barbariskt att omskärelse fortfarande förekommer i ett civiliserat land. Barbari är ordet!

Eller detta argument från Ullenhag, ” Om vi förbjuder det (omskärelse) måste vi också ta upp frågan om det kristna barndopet”. Den som inte ser och förstår skillnaden mellan en skvätt vatten på ett barnhuvud och karvande med kniv i ett barns kropp har avslöjat sig. Alla vettiga argument tryter eftersom de helt enkelt inte finns. Varför inte säga som det är. ”Jag törs inte”. Det är något tusental år sedan offrande av levande barn till gudarna stoppades. Det är 300 år sedan brännande av kvinnor på bål stoppades. När stoppas de sista kvarvarande övergreppen på människorna i religionens namn?

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/01/27/vad-ullenhag-borde-ha-sagt-istallet/