Umeås Bästa är inte ”olagligt” Nannabad, bäst är simarena på campus

Risk finns för icke lagenlig konsulttjänst när Umeå kommun tog över de privata Nannabadplanerna. Badavtalet hade en (ifrågasatt) passus om att överta planeringen när kommunen i fjol höst avbröt med de privata aktörerna och fick rätt till deras handlingar/material.

 
Men inget stod om att använda samma badkonsulttjänster. Så frågan är om detta skett enligt lagar och bestämmelser, i konkurrens och i upphandling. Annan fråga är om Umeå kommun gjort upp med ersättning för avbrytandet. Och om ej så, kan man fortsätta med samma konsult då?
 
Tidigare tveksamhet om en avtalsdel i efterhand kan upphäva badprospektets krav på helhetsprojekt för kvarteren Nanna/Mimer, är inte prövad, men etiskt tvivelaktig då den missgynnat de som inte fick badprojektet. Närings- och planeringsutskottet måste rimligen behandla dessa oklarheter innan fortsatt planerande.
 
Kanske följande politiker, som jag uppfattat som motståndare i olika grad till nuvarande bad- och simplaner i centrum, är extra intresserade av att granska eventuella olagligheter. (Nedan är sammandrag ur min bok Umeås Bad Historia och Framtidens Simning).
 
Lena Sandlin (S, ej aktiv politiker nu): Positiv till 50:an på IKSU som idrottstjänsteman på Umeå universitet vid en träff vi hade 2007. Som S-politiker i Fritidsnämnden stod hon bakom S-beslut om Nannaläge. Men var står hon som ledarskribent i VF/Folkbladet?
 
Lennart Johansson (M): Avslöjade till mig S-försök om att stoppa 50:an och har sagt ”katastrof” om nuvarande planering. Så när Fritidsnämnden får planerna på sitt bord, kanske han som v. ordf där säger fler ”sanningens ord”.
 
Mattias Larsson (C): Den politiker som håller med i mycket av mina synpunkter och min argumenattion samt köpt min bad- och simbok. Han är också erfaren simpolitiker som medverkande i badutredningen och vid badresor.
 
Marie-Louise Rönnmark (S): Som jag tolkar ”under ytan” är mycket skeptisk och vill ha annan placering, helst på Öbackaområdet, nu omöjligt pga bostäder, men visar ändå att det är en utvecklingsbar placering hon förordar.
 
Örjan Mikaelsson (V): Motionerade om evenemangsarena med bad, på Hamringsberget (Balticgruppens förslag) och är den enda som så tydligt visat politiskt sin avgoghet mot Nannaplanerna.
 
Anders Sellström (KD): Berättade tidigt att mitt i stan inte var bra, men accepterade Nanna tills det var kört i botten. Med privata badsatsningen som sprack, och nu nya turer, borde det vara bottennapp.
 
Peter Sedlacek (FP): Idrottssakkunnig och tidigare simengagerad. Pådrivare till friidrottsarenans läge på campus strax ovanför IKSU Sportcenter. Universitetsbakgrund som underlättar att föra ihop kommunen med universiteten och IKSU för ett (sim)omtag.
 
Annika Herrström (V): Den jag upplever har varit minst förutfattad i sin uppfattning och inser det omöjliga med de konsekvenser miljömässigt ett bad i centrum medför, trångt och omgivet av mycket trafik nu och än mer genom ett äventyrsbad där + 50:a.
 
Kan även lägga till Veronica Kerr, KD-ledare som badinterpellerade i kommunfullmäktig i december 2011 och som är kritisk. FP-gruppledaren Britt-Marie Lövgrens uttalande då om andra i partiet som inte gillar Nannabad, speglar också motstånd. Och nyligen i media var V:s Tamara Spiric mycket tveksam.
 
Med Miljöpartiet som sagt nej hela tiden sedan 2007 och Arbetarpartiet likaså, är det endast socialdemokraterna och moderaterna som har gruppledare helt för Nannaplanerna. Men för M:s An ders Ågren ”mullrar det i leden” och att hans hyssjande i partiet om att inte diskutera badplanerna, håller kanske inte så länge till.
 
På S-sidan förordar knappast Christer Lindvall Nanna för 50:an då han har sin erfarenhet av att vara fritidsnämndsordförande och vet att idrotter ska samverka. Åsa Ögren vet som byggnadsnämndens ordförande hur besvärligt ett bad blir på Nanna och ifrågasatte S-förslag om kajbad förut.
 
Hon liksom en del andra politiker vill att Umeå ska ha något som inte direkt konkurrerar med Ö-vik Paradisbad, nu Paradiset, utan mer kompletterar. Dvs det jag avslutande min första blogg med om simupplevelsebad på campus/IKSU, mer simarena än badhus. I kommande bloggar ska jag visa och beskriva om hur sådant kan se ut och löna sig.
 
Till sist, senaste nytt från bad- och simsverige är att under dagarna tre i förra veckan hölls en rikskonferens, ”Badanläggningar 2012”, med 20-talet talare, och ur en mängd aspekter för planerande, byggande och drivande av badhus/simhallar/simarenor. T ex redovisades Borås Simarena med inomhus 50×25:a, mm för 53 mkr, vilket väl Umeå borde klara av också, och ännu billigare i anslutning till IKSU:s 25:a och driftssamverkan där.
 
Det ger Umeå Bästa… inte det sämsta.
 
Se och läs mer på

Läs också på www.simarena.se om Svenska simförbundets kunskap kring anläggningar.

PS Aktuellt centerförslag om trängselskatter i citykärnor förstärker det sämsta med Nannaläge för äventyrsbad då det fördyrar för bilåkande familjer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.