Umeås Bästa är ej prestigebadet på Nannakvarteret

För prestige är nu det enda som håller samman fyra gruppledare från beslutet 2007 om Nannaläge för äventyrsbad, 50:a, mm med partierna S, M, FP och V. Miljöpartiet och Arbetarpartiet var mot och C och KD har nya gruppledare.
 
Idag på Närings- och planeringsutskottets möte ska den mest hemllighetsfulla (så hemlig att föredragningslistan kom först ett par timmar innan) idrotts/fritids-planeringen i Umeå redovisa innehåll med siffror, för första gången efter över fem års planerande.
 
Ett som är säkert då är att det kommer att bli dyrare än vad man tror. I tidningen Fritid&Park om badhus/simhallar berättar experter om just sådana underskattningar från kommunhåll.
 
Det blir också dyrare för skolbarnen då kommunen räknat med ordinarie bussturer för Nannaläge. Men det blir svårt pga olika logistiker, för skolbad väntar bussen på barnen vid skolan. Annars ska barnen gå till bussen och vänta på den. Skolförvaltningen remissvarade på badutredningen, att detta då inkräktar på undervisningstiden och abonnerade bussar behövs.
 
Annat som är säkert, är att det blir svårt att beräkna driftskostnaderna på grund av osäkert kundunderlag, än osäkrare genom trångboddheten på Nannakvarteret, dyrare parkering och svårtillgängligheten i trafikbesvärligt centrum.
 
Historien talar här talar sitt tydliga språk, i Umeå och på samma kvarter. Bad-vård-hotell-komplexet i samverkan mellan kommun-landsting-näringsliv, Aktivariet, sjönk där för 12 år sedan. Det gick inte att hitta någon som vågade driva det. Det bedömdes som en förlustaffär av aktörerna.
 
Kommunpolitikerna var då lättade över att slippa badet och sa att man lärt sig något över att det inte blev av då. 
 
I en senare blogg under dagen kommer jag med tidningsreportage med nöjda uttalanden av att ”Aktivariet gick i graven”, från bl a Marie-Louise Rönnmark och Britt-Marie Lövgren. Och man såg fram emot annat som ”tillför staden något” (Rönnmark)
 
Ovanpå oekonomin för prestigebadet Nanna kommer alternativintäkten på uppåt 100 mkr (eller mer) som förloras för kvarteret om det ska få badhus/simhall. 
 
Dyrare blir Nannabadläge, då påståenden om mindre besökande i andra lägen, är helt fel. Detta fastslog även badutredningen. Cityplaceringar är för länge sedan ”ute” och attraherar färre.
 
Och än mer i framtiden då förändringar kräver utvecklings/utbyggnads-möjligheter.
Se exempel som Eriksdalsbadet i Stockholm, Valhallabadet i Göteborg, Aq-va kul i Malmö, Högevallsbadet i Lund, Gustavsviksbadet i Örebro, Rosenlundsbadet i Jönköping, Borås Simarena, Fyrishovbadet i Uppsala, Fjärran Höjderbadet i Gävle, Himlabadet i Sundsvall och Storsjöbadet i Östersund. Även nya bad- och simplaner i Sverige har samma lägesinriktning.
 
Alla är dessa inte trångt mitt i centrala stan utan en bit bort och de flesta vid idrotts/fritids-områden med utvecklingsbarhet (något som skett i flera fall). Men i Umeå kör man (huvudet i kaklet?) med en gammaldags och utgången central placering.
 
Så det ska bli intressant att se om kommunledningen i Umeå med ovan fyra partier i längden kan hålla ihop om prestigebadet Nanna efter det att siffror och ritningar blivit offentliga. Och om kommunen vågar ge tid för remissförfarande med utställning och sakkunnig granskning från expertis, allmänhet plus jämförelse med övriga Sverige, och utlandet.
 
För än har inte varken simföreningar (finns fler än den simklubb som omnämns av politiker), andra simsporter, simförbund eller ens fritidsnämnden avgett något yttrande. 

Så allt tal om ”simkubben nöjda” är inte sant eller demokratiskt förankrat. Att påstå sådant är inte Umeås bästa… utan det sämsta, dvs det är att föra demokratin bakom ljuset! 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.