Umeås Bästa: STOPP för Nannabadplaner av 1948 års detaljplan då privat gym ej är allmänt ändamål och skuggade hus underkänner badbyggnad!

Umeås Bästa: STOPP för Nannabadplaner av 1948 års detaljplan då privat gym ej är allmänt ändamål och skuggade hus underkänner badbyggnad!

OKÄNSLIGT OCH OESTETISKT

Nedan skiss inför bygglovsprövning av Nannabad borde aldrig få ge in för bygglovsprövning med nya centrumhus vältrande sig över bostäder och omgivning som om det vore ett fabriksområde (som säkert inte heller får göra så här okänsligt och oestetiskt).

TEKNISKA NÄMNDEN OCH GRANNAR MED ALL ANLEDNING TILL KRITIK

Men nu är bygglovsprocessen ingång, dock med ytterligare förseningar pga av ej inkommna remisser från bl a Tekniska nämnden och grannar. Både politikerna i TN och grannarna har all anledning till kritik här.

När de privata aktörerna hade uppdrag att planera för ett Nannabad krävde Umeå kommun en ny detaljplan. 

Så gällde till november 2011, när plötsligt (igen, mycket är plötsligt i dessa planer sedan det plötsliga beslutet att planera Nannabad kom oförberett januari 2007), de privata aktörerna avfördes (utan redovisad anledning, men väl hemligstämplad advokatrapport) och Umeå kommun tog över bad- och simplanerna i ett nytt kommunalt bolag, ett badbolag.

KLÄCKS IDÉN OM 1948 ÅRS DETALJPLAN OCH SLIPPA PÅVERKAN

Plötsligt våren 2012 kläcks i kommunen idén att 1948 års detaljplan kan gälla, då det står för "allmänt ändamål" och det är ett bad för alla resonerar politiker som ser möjligheten att snabba på planeringen och slippa allmänhetens insyn och påverkan med risk för överklagningar och därmed förseningar.

Kritiker fanns dock, tack och lov, Byggnadsnämndens 2:e vice ordförande Örjan Mikalesson (V) som i VF/Folkbladet då säger: "riskerar vi att det uppfattas som ett sätt att gå förbi gällande lagstiftning". Dvs TRIXA förbi.

VIKTIGT FÖLJA DEMOKRATISKA SPELREGLER – ÄVEN OM LÄNGRE TID

Han avslutar med att "det är viktigt att följa de demokratiska spelreglerna"…"även om det tar längre tid". Det bör noteras att Mikaelsson är lärare för tonårsbarn som lär ut "rätt och vett". 

POLTIKERNA INTE STUDERAT 1948 ÅRS DETALJPLAN FULLT UT

MEN 1948 års detaljplan har inte politikerna studerat fullt ut verkar det som, än mindre bedömt hur den egentligen stämmer med dagens förslag. Så här står det i den 65-åriga planen och varför den kom till:

"att den nybyggnad för läroverkets behov kunde förläggas å det sammanlagda nya kvarteret." 

Och här nedan syns kv Gymnastiken (idag Nannakvarteret) norr om nuvarande Mimerskolan. "Gymnastikenhuset" finns kvar idag, men inte de två mindre. Det var där en ny skolbyggnad var tänkt, men aldrig blivit av.

BOSTÄDER EFTER NYGATAN INTE BLI SKUGGADE ENL. DETALJPLANEN

Där texten kv Gymnastiken står och mot Nygatan var uteyta för idrott då och skulle ha varit kvar vid ny skola. Vilket innebär att bostäderna efter Nygatan inte riskerade för att bli helt skuggade, då ny skola ej täcker hela kvarteret.

MEN VID ETT NANNABAD SKUGGA FÖR TID OCH EVIGHET

MEN nu för ett Nannabad blir det skugga för tid och evighet för de nedersta lägenheterna. Dvs det skulle strida mot vad detaljplanen för ämnad för, när den beslöts 1948.

Därmed stjälper 1948 års detaljplan ett Nannabadbygge!KÄPPAR I HJULEN FÖR NANNABADPLANERNA

MEN även ovan skrivning i den 65-åriga detaljplanen sätter käppar i hjulen för Nannabadplanerna.

I Mom. 2. Står att A-området "får bebyggas endast för allmänt ändamål."

Det är just ordet "allmänt" som politikermajoriteten hängt upp chansningen (det är det) att trixa igenom bygglov utan allmänheten (den som ska använda badet!) kan få inflytande, som hade blivit med ny sådan.

Och med bad för alla åldrar och förutsättningar samt i kommunregi räknar man med att Länsstyrelsen ger grönt ljus.

GYMMET PRIVAT – INTE FÖR ALLA – OCH INTE ALLMÄNT ÄNDAMÅL 

Men det kan snabbt slå om mot rött, ty gymmet (som nu är enskilt största delen i Nannabad, ska drivas privat vilketbegränsningar i vilka som kan och få använda det,

Således det blir INTE ett bygge allmänt ändamål.

STOPP FÖR BYGGLOV

OCH BAD-SIM-GYM-HUSET PÅ NANNA ÄR ÄN MINDRE

"ENDAST FÖR ALLMÄNT ÄNDAMÅL"

SOM DET JU STÅR OCH ÄR BESLUTAT FÖR!

SÅLEDES STOPP FÖR BYGGLOV!

OCH här är från Umeå badbolags hemsida, en bild av hur kommunen tänkt sig Nannabadförslaget, och där skuggningen av bostäderna bakom syns och där ett privat gym ska bli ett stort dragplåster, men inte för alla.

PLANERINGSSKANDAL

SÅ NU GÄLLER DET ATT SYNA DETALJPLANEN 1948 OCH BEDÖMA HUR DET VAR TÄNKT SAMT BESLUTA, FÖR ATT JÄMFÖRA VAD DET INNEBÄR IDAG, NÅGOT SOM BÖR VARA LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG OCKSÅ.

OCH DÅ ÄR DET NOG BÄTTRE ATT FÖREKOMMA ÄN FÖREKOMMAS, DVS STOPPA BADPLANERNA NU I DENNA PLANERINGSSKANDAL!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.