Umeås Sämsta BADLÄGE: Nanna för gående-cyklande-bilande-bussande; korsande Vasaplan, ÖK, Nygatan och P-hus-in-utfart! Kan EJ ges bygglov!

Umeås Sämsta BADLÄGE: Nanna för gående-cyklande-bilande-bussande; korsande Vasaplan, ÖK, Nygatan och P-hus-in-utfart! Kan EJ ges bygglov! 

Nedan beskrivningar i bilder och texter ger

klart besked, ett Nannabad är det sämsta möjliga för säkerhet för, särskilt, barn och ungdomar, vilket Umeå kommun nogsamt nu undviker att granska genom tillämpande av 1948 års detaljplan (vilket kan vara helt felaktigt och jag visar i tidigare blogg, se 25/4).

KAN INTE GES BYGGLOV OCH FÖLJER INTE GESTALTNINGSKRAV

Klart besked fås också i att de privata aktörerna uppfyllde "höga arkitektoniska ambitioner", se BAD HUS-bilden med lika som P-huset Nanna och lågt arkitektoniskt (pga tvingande P-hus ovanpå äventyrsbadet) som inte kan ges bygglov därmed. 

Och följer inte heller de gestaltningskrav som gällde för de  privata aktörerna i Badprospektet, vilket gjordes då,se under BAD HUS-bilden.

Detta givetvis gälla för ett kommunalt bolag också. Men gör det inte nu, inte heller skuggstudier som då och därmed även här underkännas för ett bygglov.

NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH ALLMÄNHETEN – INGEN INSYN!

Umeås nämnder och förvaltningar samt allmänheten har nu ingen insyn och påverkan, helt emot den öppenhet och remissvarande som gällde i Badutredningen och helt emot 2014-ansökan.

Och detta av de politiker som idag sitter i badbolagets styrelse och inte utreder detta och inte ger allmänheten, eller ens kommunfullmäktige chans att påverka.

MEN verkligheten är på väg ikapp och bilderna här säger att för gående, cyklande, bil- och bussåkande är ett Nannabad inte möjligt att godkännas för bygglov och bör avföras redan på handläggningsnivå.

ETT JÄTTEDAGIS/FRITIDS FÖR 1000 BARN/UNGDOMAR I VECKAN HADE ALDRIG ENS FÖRESLAGIT DETTA LÄGE AV TRAFIKFARLIGHETSSKÄL

Och svaret finns, eller fanns redan, i nedan beskrivning i VF/Folkbladet i januari 2007 när det plötsliga och oförbredda beslutet om Nannabad togs, som inget parti förordat som det står, i praktiken då det sämsta. Och bevisas här i bilderna nedan!

BÄSTA LÄGET PÅ CAMPUS VID IKSU, EKONOMISKT OCH ATTRAKTIVT

MEN för studenter och deras väl och ve (samt alla andra som i allt större utsträckning) besöker IKSU Sportcenter på campus, där sågs till att få trafiksäkra vägar och busshållplatser.

Se sista bilden och som nu är det bästa läget, ekonomiskt, attraktivt och utvecklingsmässigt och som jag återkommer till senare i veckan.

I MORGON OM ALLA NANNABADMISSAR GENOM ÅREN OCH INGA FORMELLA BESLUT.

 

"..i takt med att andra förtätningsprojekt tillkommer inom centrumfyrkanten, lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång speciellt vad gäller trafikalstrande anläggningar."

(Bilden är från konsultrapport Umeå kommun beställt för Nanna/Mimer-planer)

"Observera att känslighetsanalysen visar att den allmänna trafiktillväxten med föreliggande planförslag måste vara lika med noll för att inte riskera att Östra Kyrkogatan överbelastas."

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.