Umeås Klokaste Politiker, finns dom? Ja, om Byggnadsnämnden återkallar Nannabygglov, gör trafikutredning så att största nyttjarna, skolan och simsporter, får yttra sig (inte skett förut).

Umeås Klokaste Politiker, finns dom? Ja, om Byggnadsnämnden återkallar Nannabygglov, gör trafikutredning så att största nyttjarna, skolan och simsporter, får yttra sig (inte skett förut). Se nedan e-brev igår.

Till Er ordinarie  ledamöter i Byggnadsnämnden i Umeå kommun!

Inför byggnadsnämndsmöte onsdag den 21/8 får ni följande.

Nedan beskrivna farhågor i min blogg 24/5 riskerar besannas genom att varken Skolan, dvs För och grunndskolenämnden/förvaltningen eller Umeå SS fick remissyttra sig om Nannabadplanernas trafikmiljö och konsekvenser.

Jag har nu fått veta av USS-ledningen att föreningen inte hade någon vetskap om att trafikmiljöutredning kring och till- och från ett Nannabad, med säkerhetsaspekter, inte gjorts. Sådan förutsattes vara gjord.

På Umeå Badhus AB:s hemsida bekräftas detta, i remissvar så är inte den enskilt  största hyresgästen utöver Skolan, USS, med och som kan bero på att badbolaget eller kommunen, varken Fritidsnämnden eller Byggnadsnämnden, informerat klubben i detta viktiga och avgörande avseende för att locka och behålla medlemmar.

Detta är på sätt och vis det största misstaget från kommunen i dessa bad- och simplaner, att den, här USS och andra simsportföreningar, som har störst behov av ny anläggning, får inte avgörande trafikmiljöutredning och inte ens information om vad som gjorts, eller inte gjorts.

Inte heller För- och grundskolenämnden har yttrat sig. Om det beror på missar därifrån eller om inte den största hyresgästen fått ritningar, mm kring trafiken på remiss, vet jag ej.

I alla fall, det finns därifrån inte det underlag som fanns vid Badutredningen 2005/2006 där Skolan yttrade sig på remissvar liksom simsporterna (som då ville ha läge vid andra idrotter och avvisade Nannakvarteret).

Däremot har Gator och parker i kommunen yttrat sig och Miljö- och hälsoskyddsnämnden, men inte Ultra (viktigt tanke på det ökade människoströmmandet över Vasaplan) och inte Polisen i Umeå utifrån trafikrisker med tillskott av tusentals barn veckovis till och från en badentré från alla håll. Inte heller Upab om risker med mängder av barn/ungdomar i och vid P-husen har lämnat yttrande.

Mitt enkla råd efter att följt Umeå bads- och simbyggande i 50 år och studerat utredningar i Umeå genom åren plus andra kommuners blir då:

Återkalla bygglovet, utred till- och fråntrafiken för ett Nannabad, för gående, cyklande, bussåkande och bilande (även för stannande, lämnande och hämtande) och gör rätt och riktigt samt demokratiskt som ovan.

Då blir Umeå en barnvänlig stad, se nedan, annars inte för framför allt badande och simmande barn och ungdomar. Och vad gör en tids förskjutning nu för en anläggning som ska stå i 40-50-60 år?

Nanna barnvänligt

Tid är pengar som kan sparas i lidande, mm som riskeras nu utan utredande med remissvar och tid är också säkerhet för besökare samt trygghet för föräldrar, avgörande för attraktion av en anläggning särskilt riktat till den yngre generationen.

Dessutom betalad av oss skattebetalare i Umeå, då ska vi får vara med, inte hållas undan med en detaljplan från 1948!

Allra bäst är att lyssna på tjänstemanna-sparförslaget om förskjutning av Nannabadplaner i två år, så att också det avbrutna detaljplanearbetet för för Bad- och P-hus kan återupptas och göra ovan utredningar med remisser samt så att även allmänheten, vi som betalar ”kalaser” får vara med!

Under tiden ska givetvis Umeå Simhall underhållas/renoveras för alla besökande, allmänheten som hyresgäster, men det är ringa kostnader mot vinster i att problem, risker och olyckor undviks.

UR BLOGG 24/5 2013

Med Bad på kv Nanna ges ökad busstrafik, inkl utflyktsbussar och mycken biltrafik, än mer med alla skjutsande/hämtande (något Umeå kommun inte beräknat för).

BILDERNA HÄR ÄR DAGENS TRAFIK VID NANNA – ÖKAR VID BAD

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.