Umeås Nödvändiga Badbeslut: Återkalla Nannabad-bygglovet! Gör utlovade miljöutredning och cykel-P-utredning så att nya bad får trafikanalyser som nya förskolor!

Umeås Nödvändiga Badbeslut: Återkalla Nannabad-bygglovet! Gör utlovade miljöutredning och  cykel-P-utredning så att nya bad får trafikanalyser som nya förskolor!

Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas. Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat.
En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna. Därför hoppas jag att alla aktivt reflekterar kring behovet av att använda bilen till skolan/förskolan.

Som ovan svarade före sommaren ansvarig tjänsteman på Fastighet i Umeå kommun till föräldrar angående trafikplanering för ny förskola och har bemötts lyssnande från bygglovssidans tjänstemän, och av politikerna, så att förskoleplaneringen tas vid ett senare Byggnadsnämndsmöte, allt för att göra seriöst och ordentligt med berörda informerade och kunna påverka.

MEN UTLOVAD (AV BYGGNADSNÄMNDENS S-ORDFÖRANDE ÅSA ÖGREN( MILJÖUTREDNING FÖR NANNABAD OCH TRAFIKEN, ÄR INTE GJORD. SÅ FÖRÄLDRAR TILL UNGA SIMMARE HAR INTE FÅTT VETA HUR FARLIG KOMMUNEN ANSER TRAFIKEN HÄR OCH ÄN MINDRE VAD MAN GÖR DÅ. OCH SKOLSIMSFÖRÄLDRARNA VET INGET HELLER.

Och i tidigare bloggar har visats hur utlovade cykel-P-utredningar inte blir gjorda trots påpekande från Gator och parker i kommunen. Så varken internt eller utifrån bryr sig ansvariga politiker om barns väl och ve för ett Nannabad. Se mer från VF/Folkbladet 19 juni 2012. Notera över ETT ÅR sedan och ingen utlovad utredning gjord!!!

Nanna miljöutredning 7

Nanna miljöutredning 5

Nanna miljöutredning 3

Nanna miljöutredning 6

Nanna miljöutredning 2

Nanna miljöutredning 4

Nanna miljöutredning VF

ö

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.