Umeås Hot mot tillväxt är fördyrande Nannabad utan formella beslut om ekonomi som inte redovisats öppet för beslut i Kommunfullmäktige.

Umeås Hot mot tillväxt är fördyrande Nannabad utan formella beslut om ekonomi som inte redovisats öppet för beslut i Kommunfullmäktige.

Alliansens gruppledare, Anders Ågren (M), Peder Westerberg (FP), Mattias Larsson (M) och Veronica Kerr (KD) skriver i insändare idag i VK om bostadsbrist som hot mot Umeås tillväxt. Det stämmer nog till en del. Men största direkta hotet nu, pengarmässigt, är M-FP-ML-KD själva som vägrar medge felsatsningen på ett jättebad mitt i stan.

NOTERA att inget av partierna hade Nanna som bästalternativ i undersökning jag gjorde hösten 2006 på First Camps uppdrag (driver campingen på Nydala), i ens näst bäst (jo KD kunde tänka sig stan) utan sämst låg kv Nanna. Nolia, Nydala och renovering/utbyggnad av Umeå simhall (IKSU ingick inte i Badutredningen som enkäten utgick ifrån) var 1:a-val.

Trots sedan misslyckat stadsutvecklingsprojekt (ingen kommers ville in i Nannabad), privata aktörerna Lerstenen som avfördes för att det var för dyra (då 22-25 mkr/år för kommunen) och behövde nog mer för att driva anläggningen, ringde inga klockor om felläget. I stället snabbt bildande av ett kommunalt badbolag med AÅ, PW och ML som tre av sju styrelseledamöter.

Och utan beslut i Kommunfullmäktige (f ö inte protokollsbeslut annanstans heller) har ytorna ökat med 3 000 kvm till dryga 11 000 kvm och driften ökat, 32 mkr/år i nettokostnad enligt siffror av Fritidsnämnden från jan-mars i år. När nu Kulturvävens konstnader, hus och drift, växer, lär Nannabad fördyras än mer. 40-45 mkr/år är inte omöjligt särskilt som förlorande aktörerna 2009 Norrvidden/Medley angav 45 mkr i sitt bud och därför förlorade.

Trots att bad- och simexpertis så tydligt av två företag med landets två största bad/sim-företag, Leisure Jones AB (Lerstenen) och Medley AB (Norrvidden) anger dyrare, och allianspartier som gärna föredrar näringsliv även i offentliga verksamheter, verkar M-FP-C-KD-partierna HELT BLINDA (även S-V)  för den verklighet som utspelas inför öppen ridå som nu att ett Nannabadbygge blir ekonomiskt (lägesmässigt var det ridå redan vid beslutet 2007) omöjligt för Fritidsnämnden att klara.

Bara Miljöpartiet och Arbetarpartiet ser med öppna ögon vad som händer och har hela tiden sagt nej till Nannaläge (är ju dyraste tomten av badlägena och bara det ger fördyring i hyra för verksamheterna). Där AP är ensamt om att se till att allmänheten får veta siffrorna om ekonomin, en rent slösaktig ekonomi när det går att bygga mindre anläggning till halva kostnad för investering och drift.

Där ligger just nu det omedelbara hotet mot Umeås tillväxt och med Allianspartiledare i kommunen som inte inser detta, blir hoten långsiktigare för hur ska man lita på dessa partier när de inte, verkar, vilja begripa hur fel och för dyrt ett Nannabad är och inse att företagsekonomiska lagar gäller även för ett kommunalt badbolag.

Dessutom i trafikfarligt läge och växande alkoholmomgivning, men det kommenterar Umeås S-V-M-FP-C-KD politiker inte, utan tiger och tiger, även detta långsiktigt hot mot tillväxt att inte ens se dessa fundamentala brister för Nannabad. Se här en illustration om detta.

Nanna krog drog 2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.