Umeås Nämnder på undantag när Holmlund&Ågren ger klartecken till Kulturhus/Badhus med kultur- och fritidsnämnd som Potemkinkulisser. Ge annat innehåll och låt 2014-besökare föreslå och alla rösta!

Umeås Nämnder på undantag när Holmlund&Ågren ger klartecken till Kulturhus/Badhus med kultur- och fritidsnämnd som Potemkinkulisser. Ge annat innehåll och låt 2014-besökare föreslå och alla rösta!

Här nedan utdrag ur Inge-Bert Täljedals inlägg på Facebook om Kulturhus/Väven-planering. Och därunder lika för Nannabadhusplanerna med badhus i st f kulturhus. Det är inte mycket som fungerar välplanerat och ekonomiskt i Umeås två största byggen som skulle vara klara till 2014-året, men blir det inte.

Kanske är IBT inne på det enda realistiska för att klara kommunekonomin för kultur att ”Väven” släpper kulturaktiviteter för annat innehåll där och jag då menar för odemokratiska och dyra Nannabadplaner att kvarteret där får annat innehåll.

T ex att låta 2014-besökarna ge sina idéer och impulser, t ex i utställning på bibiioteket och förslagen offentliggörs på elektroniska dataskärmar och bearbetas under året med en finalredovisning inför årsskiftet 2014/2015 och alla intresserade får rösta på nätet och 2014-årets händelser lever in i 2015 och nya planer för ”Väven” och Nanna beslutas, i KOMMUNFULLMÄKTIGE och inte kör över nämnderna.

KULTURHUSPLANERING

Processen bakom kulturhuset tillkomst kan te sig förvirrande. Saken klarnar något om man känner till enkla fakta. Först och främst att kulturnämnden sedan länge inte är mycket mer än en Potemkinkuliss, en dekoration mer än ett organ med tungt politiskt ansvar för det kommunstödda kulturlivet. Nämnden har haft mycket lite med tillkomsten av det nya kulturhuset att göra. Den har inte initierat frågan..

Personligen tror jag att Holmlund och Ågren gav klartecken till byggandet av ”Väven” utan att ha någon riktigt klar bild av den tänkta verksamhetens innehåll eller mycket till egen vilja om detta, och att de tryckte på startknappen i en närmast desperat insikt om att tiden för bygget höll på att rinna ut, om man skulle ha en chans att få upp huset till 2014.

BADHUSPLANERING

Processen bakom badhuset tillkomst kan te sig förvirrande. Saken klarnar något om man känner till enkla fakta. Först och främst att fritidsnämnden sedan länge inte är mycket mer än en Potemkinkuliss, en dekoration mer än ett organ med tungt politiskt ansvar för det kommunstödda idrottslivet. Nämnden har haft mycket lite med tillkomsten av det nya badhuset att göra. Den har inte initierat frågan…

Personligen tror jag att Holmlund och Ågren gav klartecken till planerna av Badet utan att ha någon riktigt klar bild av den tänkta verksamhetens innehåll eller mycket till egen vilja om detta, och att de tryckte på startknappen i en närmast desperat insikt om att tiden för byggande höll på att rinna ut, om man skulle ha en chans att få upp huset till 2014, (2015, 2016, 2017….där skiljer det, min anm.)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.