Umeås Simhopp står till KD:s parti-ledare och socialminister Göran Hägglund som bryr sig mer om barns väl och ve än Nannabadgruppledarna i S-V-M-FP-C-KD i svar om miljörisker.

Umeås Simhopp står till KD:s parti-ledare och socialminister Göran Hägglund som bryr sig mer om barns väl och ve än Nannabadgruppledarna i S-V-M-FP-C-KD i svar om miljörisker.

Den 18/11 2013 skickade jag brev till samtliga partiledare i Sveriges Riksdag om bl a miljöfarligheterna kring ett Nannabad mitt i trafiktäta centrum i Umeå. S:s Stefan Löfvén svarade snabbt, kort och artigt med hänvisning till att Umeås politiker har ansvaret. Nedan länk är från den blogg jag informerade om partiledarbrevet.

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2013/10/25/umeas-basta-brev-dessa-om-partiledare-i-riksdagspartierna-bryr-sig-om-barnens-val-och-riktlinjer-ges-for-idrottsanlaggningars-lagesvillkor-2/

Nanna partiledare

Ovan breven med text och bilder som tydligt visar brister i miljön kring Nannabad.

Nyligen kom Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglunds svar, också hänvisande till umepolitikers ansvar, men så utförligt med andemening om olämplighet och risker. Så, kanske, slutet av mitt brev med följande kan leda till riksriktlinjer för idrottsanläggningar när alla oppositions- och regeringspartier läst och svarat.

Eller behövs det information till regering och riksdag för att få riktlinjer för idrottsanläggningar EJ vid trafikfarligheter, miljödåligheter och alkoholomgivning? När Umeås partier utom Miljöpartiet och Arbetapartiet inte verkar vilja förstå problemen.

KD:s gruppledare i Umeå kommun Veronica Kerr och förra Anders Sellström fick sin partiledares svar den 7/2, men ingen reaktion än. Kanske kommer fler partiledarsvar nu när min blogg redovisar KD-ledarens svar

Det som ger ”simhopp” är Hägglunds roll i regeringen som socialminister och därmed värnande om alla människors väl och ve i anläggningar för alla åldrar som mest betalas av skattemedel. Notera särskilt passusen om den trafiktäta miljön runt Nannabadet, ”inte helt förenligt med en barnintensiv verksamhet.”

Kanske rådgör han med ”idrottsministern” Lena Adelsohn-Liljeroth (M) för att verka för rikslikare och visa på alliansinitiativ för barn/ungdomars bästa och det före valet, det kan ge röster då.

Bäste Urban,
Tack för ert brev om den trafiktäta miljön runt Nannabadet i Umeå. Ert brev var också rikligt illustrerad med bilder från ett höstigt Umeå. Även om inte avgaser syns för ögat skvallrar trafikbilden om en situation många kan uppleva som trängd och inte helt förenlig med en barnintensiv verksamhet. Jag är partiledare men också statsråd. Det gör att jag inte kan gå in med direkta synpunkter på hur klok avvägning stadens styrande har gjort i planeringen av stadsdelen.
Rådigheten och ansvaret för Umeå kommun genom val sedan många innehas sedan många år av Socialdemokraterna som för närvarande regerar genom valteknisk samverkan tillsammans med Vänsterpartiet. De bildar alltså majoritet i stadens nämnder. Det innebär också ett ansvar för stadens trafikplanering, dess alkoholutskänkningstillstånd och dess p-platser.
Om det skulle vara så att de styrande i staden inte tar sitt ansvar för luftkvaliteten så agerar regeringen inom ramen för miljökvalitetsmålet Ren Luft i ett förtydligande av regelverket för miljözoner som beslutades i februari 2013. Ett viktigt styrmedel för miljökvalietsmålet är miljökvalitetsnormerna för luft. I drygt ett dussin städer överträds en eller båda normerna för större partiklar och kväveoxid. Enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) ska ett åtgärdsprogram upprättas om en miljökvalitetsnorm överskrids.
Denna luftkvalitetsförordning vi upprättat, ska vara till stöd för dig som medborgare att avkräva ansvar av Lennart Holmlund (S) och övriga som styr Umeå.
Vänliga hälsningar,
Göran Hägglund
Partiledare Kristdemokraterna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.