Umeås Simchock! Inga simtävlingar i Nannabad pga krav på trygga idrottsmiljöer och av framtida simriktlinjer! Läget får lågt betyg enl. Sv.Simf. råd.

Umeås Simchock! Inga simtävlingar i Nannabad pga krav på trygga idrottsmiljöer och av framtida simriktlinjer! Läget får lågt betyg enl. Sv.Simf. råd.

Dagens verklighet med behov av utemiljö vid simtävlingar mellan loppen, uppvärmning, nedvarvning och frisk luft från en varm och fuktig simhall samt framtida krav på säkra idrottsmiljöer till och från en anläggning, stoppar tävlingar i ett Nannabad!

Svenska Simförbundet har också under ”Generellt” på www.simarena.se riktlinjer för nya simhallar/arenor och villkor för att arrangera svenska mästerskap, rubriken ”Utveckling” som markerar nödvändighet av utemiljö:

Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas. Omkringliggande ytor ska i en framtid kunna tas i anspråk för ombyggnad och tillbyggnad. Det är viktigt att ta hänsyn till detta då planeringsarbetet inleds och bl a placeringen av simhallen ska bestämmas. Att ligga steget före i planeringen ökar möjlligheten för en långsiktigt bättre ekonomi.

Nanna trafik-bassäng

Dessa ”ska” har inte Nannabad. En analys av Simförbundets mening då om Nannabad blir att det inte kan utvecklas, inte byggas ut, Umeå ligger steg efter och minskar möjlighet till bättre ekonomi; med slutsats att läget därmed får lågt betyg.

Än värre är att utemiljön av trottoarer mot Umeås mesta trafik och största trafikfaror inte går att avskärma, varför säkra utemiljöer behöver markeras som villkor för mästerskapstävlingar i kommande simriktlinjer. Så gäller också för dagens simhallar i Sverige.

Tävlande, 100-200-300.., från unga år år, kan idag mellan passen vara säker utanför Umeå simhall (mittenbilden), Eriksdalsbadet i Stockholm (t v) och Vallhallabadet i Göteborg (t h) med skyddade områden och trygga idrottsmiljöer. Men Nannabads trottoarer vid hårt trafikerade bussar på Skolgatan och tätt med bilar in/ut i P-huset Nanna nära huvudentrén ger livsfarlig utemiljö och oinhägnad. Något för Sv.Simf. och RF (Riks.idr.förb) att syna.

NANNAFAROR BUSSAR VID SIMENTRÉ   NANNAFAROR BILAR VID P-HUS-IN/UT-FART

Nanna simchock trafik 2

SKYDDADE UTEMILJÖER, ERIKSDALSBADET – UMEÅ SIMHALL. – VALHALLABADET

Tänk hundratals 10-14-åringar, många utifrån och obekanta med stadstrafiken, utanför och runtikring Nannabad under lördagsrusning i stan och mörka eftermiddagar, se här!

Detta kan inte simklubbar ta ansvar för och polisen inte heller godkänna arrangemang för. Ansvaret är ytterst Umeå kommuns och badbolagets. Politiker, ge besked här och inse att här kan inte tävlingar tillåtas. (Till skillnad mot Nolia, Gammlia och IKSU idrottscentrum med säkra omkringmiljöer och trygga arrangemang). Stoppa därför badbygget!

TRAFIK TILL/VID KV NANNA MÖRKA ÅRSTIDEN SAMT P-HUSET – INTE BARNVÄNLIGT!

Nanna trafik kväll

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.