Umeås SM-chock! Inga 50:a-SM i Nannabad enl Sv.Simf. i Vbnytt! Så aldrig SM-vecka sommar i Umeå då dispens fås ej med simmare i trafiken!

Umeås SM-chock! Inga 50:a-SM i Nannabad enl Sv.Simf. i Vbnytt! Så aldrig SM-vecka sommar i Umeå då dispens fås ej med simmare i trafiken!

Idag har SVT:s Västerbottensnytt ett reportage med Svenska Simförbundets förbundsdirektör Bengt Jönsson som säger nej till SM på långbana, 50 m, sommartid i ett Nannabad. Publik/deltagarplatser på knappt 700 är bara 1/3 av SM-gränsen.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/nya-badhuset-for-litet-for-sm

Umeå Fritid planer att söka för 2017 är ohållbart. Gävle fick inte 2015 pga otillräcklig 50:a och ingen dispens. Sundsvall har utsetts i stället. Dispens kan aldrig lovas i förväg och i Umeå har det varit klart i alla Nanna-50:or att 2000 platser klaras inte.

Dessutom kommer kraven på trygg och säker utemiljö att stoppa möjligheterna för att mitt i stan är trafiken för farlig där. Simförbundet kan gå ner något i platser om man kan röra sig kring utrymmena, men ändå fattas då 1000 platser Det gäller då utomhus och håller inte för Umeå med trafiken utanför och går inte inne i Nannabad. Den ökande nöjes- och alkoholmomgivningen stärker detta inte. Se här.

Nanna krog trafik 2

Allt fler sökande SM-städer lär inte heller godta att Umeå bygger 50:a och planerar för dispens. Särskilt som Umeå vetat om SM-villkor ända sedan Badutredningen 2005/2006 och finns med i badprospektet 2008. Inte heller RF och SVT som utser städerna kan börja tumma på krav pga Umeå, tvärtom behöver krav om trafikmiljöer, säkra utrymmen och publikplatser skärpas.

Så följande ur badsprospektet 2008 vad de privata aktörerna skulle uppfylla för att få uppdrag att planera/bygga klarar inte det kommunala badbolaget därmed.

Nanna badprospekt 3

Och äventyrsbadet om under 900 kvm och som ett större familjebad + rutschkanor uppfyller inte heller badprospektets krav från umepolitiken om ”stark attraktionskraft” och ”nyskapande koncept”.

Nanna badprospekt ävbad

Och badhus/simhalls-byggnaden uppfyller inte den gestaltning som också bestämdes i badprospektet med ”mycket höga arkitektoniska ambitioner”.

Nanna gestaltning 2

Se här hur alla tidigare Umeås baddhus/simhallar, förverkligade eller i planer, har höga, i en del fall, mycket höga arkitektoniska ambitioner. MEN inte ett Nannabad med fyrkantighet och platthet som inte heller passar in med Mimerskolan, gamla gymnastikenhuset och bostadshusen efter Östra Kyrkogatan.

INGA 50:A-SM – INGET NYSKAPANDE – INTE HÖGA ARKITEKTONISKA AMBITIONER! DETTA SKA EJ UMEÅ-2014 FÖRVERKLIGA OM POLITIKEN VILL VARA TROVÄRDIG. OCH INTE UMEÅ SKA STÅ MODELL FÖR MISSLYCKAD IDROTTSPLANERING

Nanna 9 bad tak

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.