Umeås Viktigaste budskap för barn och ekonomi! Nannastopp ger pengar, insändare om badhus-överytor som inte beslutats i KF och kostar 100 mkr och mer…

Umeås Viktigaste budskap för barn och ekonomi! Nannastopp ger pengar, insändare om badhus-överytor som inte beslutats i KF och  kostar 100 mkr och mer…

http://www.vk.se/1134440/nannastopp-ger-pengar

Betänk att några månaders badgropgrävande nu är bara 5 promille av den tid som återstår för ett badbygge som finns i 50 år. Således, det är 99,5 % i tid som är kvar och då räddas 100-tals miljoner kr med bad/simning på annan, billigare, tomtmark, ja. halva drifts-kostnaden i 50 år och totalt EN MILJARD kr på ett halvsekel. Samt tryggar och säkrare miljö, som betyder värden som är ovärderliga mänskligt, särskilt för barn.

Så Nannastopp ger mer än pengar..

Nannastopp ger pengar

ORDET FRITT Stoppa ”lekparken” Nannabad så klaras alla lekparker! ”Lek” i badhus i Umeås dyraste läge är gökungen i den kommunala ekonomin som ger svallvågor. Som lekparkers nedmontering och stopp för 15-grupper i förskolan.

Nanna lekparkbad

VK avslöjade i fjol våras, till politikernas stora förtrytelse, förvaltningschefernas sparförslag att skjuta på Nannabadet i två år – och visade kommunsiffror på driftskostnader uppemot 30-35 miljoner kronor per år.

Det var tre gånger mer än i badutredningen 2006 och 50 procent mer än privata aktören Lerstenens 22 miljarder, en siffra som inte fick överskridas enligt uttalande i fullmäktige november 2011.

Men badhusytorna har växt med närmare 40 procent, från 8 300 kvadratmeter till 11 300. Utan att kommunfullmäktige fått ta ställning till det som i bolagsordningen anges som ”större vikt”. Och vad är större än en ytökning av den storleken?

Enda motiverade överyta är från åtta till tio banor i 50-metersbassängen, som simsporten begärt, och en separat hopp/djup-bassäng som stått på önskelistan. Men detta är bara 500 kvadratmeter bassängrum, 2 500 återstår att förklara.

Extraytor har inte gått till äventyrsdelen som för badbolaget minskat till 900 kvadratmeter, Lerstenens ville ha 1 250 och 2 500 angavs i badutredningen. Men det privata gym kommunen bygger växer med 50 procent till 1 600 kvadratmeter. Relax i källaren får 400 kvadratmeter. Personalytor utökas liksom kaféytor – och allt kan bli förlustytor.

Överytorna fördyrar badbygget med 100 miljoner kronor enligt schablonräkning i branschen, driften blir också dyrare. Det är här lekparker, hundlatriner, snöröjning, gräsklippning, dagis, med mera har stora pengar att hämta vid ett Nannabadstopp.

Ny simhall i annat läge och billigare tomtmark kan ge 100 miljoner kronor i alternativintäkt för Nannatomten. P-garage av badgropen och bostäder ovanpå gynnar än mer Umeås tillväxt. Upp till bevis umepolitiker! För bättre eller sämre ekonomi, för barn eller mot barn!

Urban Bengtson
Umeå

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.