Umeås Förskolor/Dagis har ”rätt” ytor, påstående om för stora av S-Holmlund är feljämförelser!

Umeås Förskolor/Dagis har ”rätt” ytor, påstående om för stora av S-Holmlund är feljämförelser!

På http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2014/05/19/undra-pa-att-forskolan-blir-sa-dyr/ skriver kommunalrådet Lennart Holmlund (S) bl a:

Undra på att förskolan blir så dyr. På olika sätt jämför vi än det ena och än det andra med varandra. Vi har förskolor där varje barn har ca 14 kvm per barn. I Lund är ca 10 kvm per barn och i stockholm är under 10.

Jag har nyligen studerat Stockholms ytor och där har man räknat in all yta, dvs kök, personalrum, teknikditor, dvs det som förut kallats Ekonomidel på ritningar. I sin tur gör detta nu att Stockholms nya förskolor får avdelningsytor 20-30 % mindre än normer från 70-talet då staten styrde ytor mot bidrag för platser. Samtidigt som barngrupperna växt till 18-20 barn.

Umeå kommun har ett  framtaget Funktionsprogram för förskolan som tydligt förklarat hur ytor beräknas och jämförs.

Så det första en ny kommunledning efter valet behöver göra att studera detta, se vad det är för ”äpplen och päron” som jämförs och se att i Umeå försämrar man inte utrymmena som t ex i Stockholm nu.

Att Umeå håller lokalytkvaliteten blir då viktigt i attraherandet av barnfamiljer, företag och arbetsplatser samt bra för tillväxten här.

Se mer på http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/kvalitetochutveckling/funktionsprogramforforskolan.4.5df2398c11695225c37800033338.html

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.