Umeås Dagisytor i Stockholms-tappning ger ytminskning per avd. på – 30 % = ökning till 24-barngrupper!

Umeås Dagisytor i Stockholms-tappning ger ytminskning per avdelning på – 30 % = ökning till 24-barngrupper!

Umeå S-kommunalråd Lennart Holmlund menade i blogg den 19/5 att Umeå har för stora förskolor med 14 kvm/barn och jämförde med Stockholms 10 kvm/barn. Men Stockholm räknar då in all yta som används, BRA (Bruksarea) dvs även ekonomi- och teknikytor som inte är för barnverksamhet.

Om man utgår från normer Umeå följt genom åren, ända från mitten av 1970-talet då Socialstyrelsen gav statsbidrag, gällde 142,5 kvm/plats (upp till 15 i syskongrupper och till 12 i småbarnsgrupper), motsvarande 9,5 kvm/plats resp 12 kvm/plats.

Förskolan Missionären (den UBBI-modell jag utvecklat i ett typbarnstugeprojekt) ansåg kommunen var den bästa 2003 och har varit en utgångspunkt i utformning och ytor för det Funktionsprogram för förskolan Umeå kommun har från 2009.

Stockholm har nu en modell där all yta inräknas och för 8 av är den på c:a 1400 kvm. För 17 barn i snitt ger det 1400 kvm dividerat med 8×17 (136) ytor på 10,3 kvm/barn. Denna förskola har hemvistytor + gemensamma ytor för barnverksamheten som är på knappt 100 kvm (98,5) och jämfört med Umeås 142,5, se nedan tabell.

44 kvm mindre blir då minus 30 % som är motsvarande 44 % mer ytor i Umeå och omsatt blir 24,5 barn/avd (från 17)!

I praktiken minskar Stockholm också sina ytor mot förr eftersom Socialstyrelsens norm gällde över hela Sverige. Att Umeå kommun med noggrant redovisat och illustrerat funktionsprogram för planering och byggande plötsligt pga feljämförelser skulle minska ytorna, är ohållbart.

Det vore att gå till standard som fanns på 1950/60-talet och jag har själv, på 70-talet arbetat på Umeå minsta dagisavdelning på Berghems barnstuga, nu förskola, om just 100 kvm avd.yta. Och därför har barngrupperna på mindre ytor reducerats något för att ger likvärdigare förutsättningar förskolorna emellan.

För- och grundskolenämndens ledamöter har fått e-brev där jag undrar hur dessa ställer sig till kommunalrådet Lennart Holmlunds utspel. Kan aldrig tänka mig att man godtar ytminskningar 50-60 år bakåt i tiden och utgår från att man där snabbt förklarar och försvarar funktionsprogrammet.

Slutligen, notera Stockholmsexemplet nu med en hemvist på 55 kvm. För 17 barn är det 3,2 kvm per barn eller som 17 barn + 3 personal på ytor motsvarande en 2-rumslägenhet!! Exemplet Umeå/Missionären är i alla fall en stor 4-rummare!

Kvm                               Avdyta         Hemvist                                Avd/barn(17)     Hemvist/barn

Umeå/Missionären           142,5           117,5 (+25 gemensamt)                  8,4           6,9

Stockholmsmodell             98,5              55 (+ 43,5 gemensamt)                 5,8           3,2

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.