Umeås Idrottshallar får ej vara nära krog/alkohol pga regeringsrättsdom. RF-policy om trafikfarliga lägen och dålig luftmiljö sänker Nannabad i stan.

Umeås Idrottshallar får ej vara nära krog/alkohol pga regeringsrättsdom. RF-policy om trafikfarliga lägen och dålig luftmiljö sänker Nannabad i stan.

Riksidrottsförbundet ska 2015 anta ett anläggnings- och idrottmiljöpolitiskt program. Där är trafikmiljön viktigt och på RF:s hemsida står:

En av RF:s värdegrunder är allas rätt att vara med. Det förutsätter att anläggningar och idrottsmiljöer är och upplevs tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta.  Det kan exempelvis handla om trafikmiljön runt anläggningarna, samt att barn och ungdomar säkert ska kunna ta sig till och från.

Här vid kv Nanna i Umeå ger trafikbarriärer ej tillgänglig och välkomnande miljö för ett Nannabad samt inte säkert att ta till till och från, således idrottsmiljö som inte passar för just simning med så många unga. Nanna trafik bilar

Riksidrottsförbundet är också tydlig ifråga om alkohol- och krogmiljöer.  RF:s alkohol- och tobakspolicy anger bland annat att:

  • Alkoholdrycker inte bör förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Idrottsrörelsen vill senarelägga ungdomars alkoholdebut.
  • Idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar när det sker utskänkning av alkoholdrycker.

I det idrottmiljöpolitiska programmet 2015 blir då nedan Regeringsrättutslag viktigt. https://lagen.nu/dom/ra/2002:18

*Regeringsrättens dom den 28 maj 2002, mål nr 4405-2001. En näringsidkare ansökte om att få servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten i en bowlinghall som hyrdes av Tranås kommun. Lokalen är belägen i Idrottshuset i Tranås. I lokalens närhet finns två skolor och en simhall. 

”Nämnden har härvid haft stöd för sitt ställningstagande såväl i kommunens riktlinjer som i polismyndighetens yttrande. Utredningen i målet får vidare anses visa att många ungdomar uppehåller sig inom eller i närheten av Idrottshuset.”

Nanna alkohol

Omsatt till Nannabad med barn, ungdomar och idrottsföreningar hamnar dessa i Umeå än närmare alkoholomgivning med fler krogar, mer uteserveringar, bara 50 m ifrån liksom systembolag och 2015 hotell Mimer som ”granne” för klubbarna, bäddat för konflikt mellan alkoholutskänkning och idrottsutvövning för unga.

Umeå kommuns regler, 2005, säger också:

Serveringstillstånd bör inte meddelas för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet av fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet. 

Riktlinjen medför också att nyetablering av objekt med serveringstillstånd blir svårare i närheten av ungdomsgårdar och annan ungdomsverksamhet.

Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa.

Där kan ”olägenheterna” som Bodens kommun antagit 2012 vara: ”Särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- eller idrottsmiljöer.”

I Vaggeryds kommun från 2013 står om olägenheter: ”I omedelbar närhet eller inom idrottsanläggningar.”

Nanna krog drog

Det kan nog vara dags att Umeå kommun ser över sina snart 10-åriga riktlinjer i barn- och ungdomsfrämjande mening, dvs skärper kraven var ungdoms- och idrottsanläggningar får godkännas av alkoholpolitiska skäl.

Här finns röster att vinna i kommunvalet i höst och apropå motgångar i EU-valet bör särskilt Moderaterna tänka till som hade idrottsläget Nolia, men gav upp och godtog S-förslag om Nanna.

Ska krogarna intill torrläggas eller bad/simning flyt(t)a annanstans?

Svaret är givet, Nannabad sänks och 50:an får tryggt idrottsläge. Men när inser Umeåpolitiken detta, utöver Miljöpartiet och Arbetarpartiet som sagt nej till Nannaläge?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.