Umeå C-handel ”bad om” cityläget. Umeå Kommun villkorade ekonomin. Umeå Kulturnämnd sa konst i fönster. Blev P-oro – Allt dyrare – Insynsolust

Här är tre dokument för Badbygget på kv Nanna, hur Umeå C (centrumorg-nu i VisitUmeå) ”bad om” cityläget, att Umeå kommun villkorade driftsekonomin till 22-25 mkr/år samt att Kulturnämnden vill att man ska se konst utifrån in genom badfönster och se folk därinne.

Men nu känner handelsidkare P-oro när badbilar tar parkering. Det pekar på allt dyrare drift då bygget växt och besöksantal kan ha överskattats. Och insyn för konst ger olust vid bad-beskådande från gatuomgivningen. Så att det blir fördragna fönster och mörklagt utåt.

Dags för Umeås medier att syna dessa dokument i sken av dagens verklighet!

Nanna fullt lör 27:2Nanna Umeå C

Nannabad dyrare 2

Nanna ekonomi krav

Nannabad dyrare 4

Nanna insikt fördraget

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2015-02-10

§5

Diarienr: KU-2014/00039

Konstnärlig gestaltning i nya badhuset

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godta urvalsgruppens förslag att ge konstnären; Sonja Larsson gestaltningsuppdraget för Umeås nya badhus till en kostnad av 1620 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Uppdraget består av konstnärlig gestaltning av den klinkerklädda väggyta som löper längst femtiometerbassängens långsida i den stora simhallen, en yta som även är synlig utifrån gatan genom badhusets fönster. Hela, eller delar av väggytan kan användas för gestaltningen. Under läktaren finns ett infällt parti med sittplatser och vid större tävlingar kan det förekomma att transportabla läktare ställs framför väggen. 

Nanna fönster konst

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.