Kvinnofarliga bad-fönster i Umeå? Dags för omtänkande/omgörning!

Idag på Internationella Kvinnodagen 8/3 kanske det kan vara extra angeläget att synliggöra de badfönster som nu syns alltmer i Umeås centrum och Kulturnämnden i kommunen vill ska ge insyn in och utsikt ut, för konstverk och därmed ses mycket annat därinne, människor av vilka många, majoritet?, kan bli flickor, kvinnor och damer.

Med restaurangfönster mitt emot och krogomgivning med allt fler i rörelse vid dessa ”konstfönster”, blir det fördraget och mörkas bad- och simanläggningen (exempel nedan). Men vad ger detta då för syn på Umeås arkitektur i den stad som vill framstå som framstående här.

Dags om omtänkande, omprövning och omgörning för annat att beskåda i skyltfönsterna?!

Nanna insikt fördraget

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2015-02-10

§5

Diarienr: KU-2014/00039

Konstnärlig gestaltning i nya badhuset

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godta urvalsgruppens förslag att ge konstnären; Sonja Larsson gestaltningsuppdraget för Umeås nya badhus till en kostnad av 1620 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Uppdraget består av konstnärlig gestaltning av den klinkerklädda väggyta som löper längst femtiometerbassängens långsida i den stora simhallen, en yta som även är synlig utifrån gatan genom badhusets fönster. Hela, eller delar av väggytan kan användas för gestaltningen. Under läktaren finns ett infällt parti med sittplatser och vid större tävlingar kan det förekomma att transportabla läktare ställs framför väggen. 

Nanna fönster konst

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.