Strategisk plan med barnperspektiv omgör Nannbadbygge till vuxna och barn/ungdom får nytt i bra läge!

S-kommunalrådet Hans Lindberg redogjorde i VK-debattinlägg den 9 mars huvuddragen i strategisk plan för Umeå, se http://www.vk.se/1662555/umea-mot-200-000-invanare

På slutet finns står något som om det omsätts i praktiken sänker Nannabadbygget för barn.

”….goda kommunikationer med starkt fokus på barnperspektiv och tillgänglighetsperspektiv.”

Men badbygget i centrum har svagt eller inget barnperspektiv i kommunikationer till/från, se nedan t v med kollisionsrisker Nygatan/V:a Kyrkogatan och inomhus (se gårdagens blogg 10/3) om störigt och farligt för småbarnsbadet Plupp. För barn allmänt är kommunikationerna invändigt krångliga och svåröverblickbara, vilket försvårar tillgänglighet för olika aktiviteter som syns i nedan illustration t h (Folkbladet i rep 3/12 om frågetecken i Nannabad).

Nanna SBbad trafik

Varken i specialnämnder (fritids-, kultur. och för/grundskole-) eller Kommunfullmäktige har dessa perspektiv på barn och tillgänglighet i kommunikationer till/från och invändigt belysts med utredning, granskning, analys och bedömning plus redovisning i dokument för berörda och allmänhet.

Ändå är det bara att ta sig till kvarteret Nanna, gå och cykla runt där, så upplevs genast trafikfarorna för till/från, riskerna till/från Vasaplans busshållplatser som kan bli upp till 200 m ifrån avstigning till entré passerande lovlig bil- och busstrafik.

Barnperspektivet i fråga om badfönster och beskådande från gatupublik omgivning tillika från hotell och restaurang (uppmuntrad av Kulturnämnden om syn av konst inne i 50:ans bassängrum) behöver också synas i fråga om tillgänglighet; kanske många avstår besök pga risk för beskådande.

Och med ”perspektiv” på nedan bilder, bör lätt inses att så ska inte unga i Umeå drabbas utan att omtänkande (särskilt om barn) får komma med i den strategiska plan kommunen ska ta. Så att planer tas fram för omgörning av badbygget till för vuxna och sälja ut till privata aktörer (eller privat/kommunal uppgörelse) och medel fås för bad/simning i bra läge där just…

Nanna frågor collage

”….goda kommunikationer med starkt fokus på barnperspektiv och tillgänglighetsperspektiv.” UPPNÅS, för barnens bästa!

(I KOMMANDE BLOGG, den 1000:e, KOMMER IDÉER FÖR HUR DETTA KAN SKE.)

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.