Rädda Gammlia Idrottsområde som kommunplaner vill förstöra – men ger olika budskap i text och bilder.

SE HÄR HUR GAMMLIA IDROTTSOMRÅDE FÖRSTÖRS AV KOMMUNPLANER!

PÅ UMEÅ KOMMUNS HEMSIDA, se http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/gammliaskogenstadsliden.4.5cf3a5681405d5210966a908.html

visas t h hur Gammliaskogen i Stadsliden ska utvecklas, men nere t v syns hur grusplanen norr om fotbollsplanen minskar/försvinner och simhallsområdet planeras för bostäder.

Nanna Gammlia Stadliden framtid

Detta innebär att tidigare storslagna planer (överst t v) på fler bostäder på grusplanen + riven simhall har dragits ner, men att skid-SM och SM-vecka vinter riskeras ändå, att ingångar till Stadsliden försvåras samt att Umeås äldsta idrottsområde förstörs till stor del (tvärtemot vad kommunen skriver i visioner, se längst ner).

FÖR 1925 INVIGDES GAMM-LIAVALLEN, SE T V OCH T H CYKELTÄVLING PÅ 50-TALET (notera ”bilbuss” varje kvart från torget, kanske en transportinnovation att ta efter idag).

Nanna Gammlia invignign

NEDAN ÄR FRÅN WIKIPEDIA OM STADSLIDEN OCH GAMMLIAOMRÅDET MED SKOGEN

Stadsliden är ett stort grönområde centralt i Umeå. I folkmun kallas det oftast för Gammliaskogen, på grund av närheten till Gammliaområdet. Området, som avsattes som parkmark 1974, upptar cirka 1,6 kvadratkilometer och består till största delen av granskog[1]. Området genomkorsas av ett antal motionsspår (från 1,9 till 10 km).

Nanna Stadsliden muséet

SOM UTVECKLATS MED ÄN MER SPÅR, SE OVAN SKYLT OCH MED BILDER FRÅN IDAG.

Nanna Umeå simhall 1970

1970 KOM UMEÅ SIMHALL I IDROTTSOMRÅDET MED UNIK UTFORMNING I SVERIGE

SOM NU KOMMUNEN VILL RIVA OCH RISKERA SKID-SM MED YTOR SOM BEHÖVS.

SE HÄR HÄROM DAGEN I VINTERSKRUD – NOG SKA DETTA RÄDDAS + UTVECKLAS?! 

Nanna Gammlia Umeå simhall b

OCH I ORD HAR UMEÅ KOMMUN BESLUTAT SÅ ENLIGT FÖLJANDE VISIONER:

Vision för Stadsliden

Stadsliden ska utvecklas med människors behov i centrum. Prioritet ska ligga på vardagsrekreation och motion, samt för pedagogisk verksamhet utomhus.

Stadsliden ska vara en tillgång för hela staden, ett värde som kan lyftas fram vid marknadsföring av Umeå. Skogens naturvärden ska värnas och dess skogsmiljöer ska utvecklas för att få bättre ekologisk funktion och därmed kunna ge ännu mer variationsrika naturupplevelser.

Genom tätare och mer omväxlande rekreations- och upplevelsevärden ska ännu fler besöka skogen och den ska också fungera för en växande stad.

Verksamheterna vid skidanläggningen Bräntbergsbacken, Västerbottens museum och Gammlia idrottscentrum är i dag stärkta av närheten till skogen. De banden ska behållas och utvecklas för att fungera bättre tillsammans som en helhet.

DVS ”GAMMLIA IDROTTSCENTRUM” MED NÄRHET TILL SKOGEN ”SKA BEHÅLLAS OCH UTVECKLAS”… ”SOM EN HELHET”

ÄNDÅ VISAR ILLUSTRATIONEN OVAN MOTSATSEN! 

VARFÖR SÄGER TEXT OCH BILDER OLIKA? SVARA GÄRNA UMEPOLITIKER…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.