UMEÅ – satsa på sociala innovationer med ”tänknologi”, entreprenörer och tjänsteföretagande i ett SINNOVUM.

Sociala uppfinningar eller social inventions uppmärksammades i mitten på 1980-talet i England och växte fram i Sverige i form av en ideell satsning Svenska Institutet för Sociala Uppfinningar, SISU, som bl a ordnade tävlingar. Jag hade 1990 min ”sociala uppfinning” en flexibel dagismodell utifrån nytänkt planlösning och fick hedersomnämnande.

Nu 30 år senare kan man säga att modellen passar in i det som idag sprids i Sverige – sociala innovationer – som sedan en tid har ett centrum i Sverige vid Malmö högskola, ”Mötesplats sociala innovationer”. Där arrangerades nyligen en ”Summit” med många medverkande och med stort gensvar enl. hemsidan, http://www.socialinnovation.se/sv/

AIMday i Umeå om sociala innovationer

Idag onsdag 16/11 slår Umeå universitet genom Externa relationer ett slag för sociala innovationer genom möten/workshops i en AIMday där intresserade av/verkande inom sociala innovationer möter forskare på detta tema och med frågor/idéer/förslag diskuterar dessa. Nedan bildcollage visar överst t v Malmösatsningen och t h om AIMday här.

I mittenraden om 100 sociala innovationer vid ”summiten” och vad SI är. I mitten från min bok (se längre ner) från 2001, Sociala Uppfinningar är ITiden, ett presentationmaterial med historik i världen, Sverige och Umeå, om SI och exempel från bokens 100 + 1 idéer.

Sociala innovationer collage b

Närmast ovan, t v, bilder är min sociala innovation, en flexibel dagismodell med nytänkt planlösning/uformning nu förverkligad i förskolan Professorn Campus i Universitetsstaden (norr om friidrottsarenan på campus) i ett innovationsprojekt vid Uminova Innovation. Och t h en kommande, i Umeå?, simkanal med strömmande vatten med innovationen lättare – säkrare siminlärning då och ge nya träningsmetoder och simtävlingar + roligare motionssim.

I Umeå/Västerbotten är Coompanion, organisation för kooperativt företagande, föregångare för att kanalisera sådana här idéer som ger mer ”mjuka” tjänster än hårda produkter, mer ”tänknik” än teknik och jag beskriver i min bok. Boken har en länshistoria då den har ursprung genom stöd från Almi Västerbotten i en förstudie och där boken sedan fick stöttning från Uminova Center samt Näringslivsservice i Umeå kommun.

Umeå rustat för tänknologi och ett SINNOVUM

Så Umeå är idag väl rustat för satsa på sociala (gärna också pedagogiska) innovationer för samhällsentreprenörskap och tjänsteföretagande, där tänknik även ger tekniska produkter, dvs det sociala/pedagogiska samverkar med teknologi och IT för att med UmU-utbildning i ”tänknologi” plus Sociala INNOVationsverkstäder i UMeå skapa ett SINNOVUM.

Därmed är historiken jag och andra, även Umeå uppfinnareförening, var med kring ”sociala uppfinningar”, ikapp nuet för att skapa framtid och göra Umeå framåt i Sverige för detta, även benämnt tjänsteinnovationer. Eller som jag ibland säger ”känns-de-innovationer” därför att de inte är lika enkla att ”ta på” som uppfinnarprodukter med företagande.

Nedan är från min hemsida www.ubbi.se om boken plus recensioner.

UBBI-bordet”Sociala Uppfinningar är ITiden” är en bok om sociala uppfinningar som handlar om mjuka innovationer och mer av tänknik.Från uppfinning till affärsidé – om metodik för sociala uppfinningar. Så kan denna för Sverige unika bok om sociala uppfinningar sammanfattas. Boken har två delar. Den första handlar om historik, teori, metodik och företagande-analys med exempel och illustrationer, allt omkring begreppet sociala uppfinningar. Bokens andra del ger exempel på 100 sociala uppfinningar där författaren Urban Bengtson står för hälften.Boken har fått goda vitsord i media. Här är några exempel på detta:
”Urban Bengtson, Umeå är civilekonomen som blev förskollärare, idékonsult och även uppfinnare, både i social och teknisk mening. Nu kan han också lägga författare till sina yrken.”Så inleder Owe Eliasson sin artikel i Västerbottens-Kurien 28 februari 2002 och avslutar med:”Den 92-sidiga boken innehåller onekligen många råd. Tips både till den blivande uppfinnaren, till småföretagaren och den offentliga sektorn.”
I Västerbottens Folkblad Näringsliv den 15 maj 2002 recenserar Lars Bodén boken med bland annat följande:”Urban sysslar inte bara med att designa barnstugor och bord med varumärket UBBI. Han har även tankar kring sociala uppfinningar och förnyelse som han vill förmedla.””Boken är välskriven och ger läsaren en hel del att tänka på. Även ”hårda” pojkar och flickor behöver ta del av den mjuka sidan för att kunna förändra eller skapa nya produkter och tjänster. Ordlekarna är tänkvärda: Tänkniker, tänknologi och gruppfinning är några.”
Ur Västerbottningen den 6:e juni 2002:”Sociala uppfinningar har ingen naturlig plats i samhället idag.
Men det vill innovatören Urban Bengtson ändra på. Han arbetar med en idé om att försöka få till stånd ett centrum för sociala uppfinningar i Umeå.”Så skriver journalisten Peter Kärr och fortsätter:”Urban Bengtson har nu givit ut en bok om sociala uppfinningar med stöd från Innovationscentrum Västerbotten och Umeå näringslivsservice. Tekniska och sociala uppfinningar står inte emot varandra, tvärtom kan de komplettera varandra, anser Urban Bengtson.”
Ovan en bild från baksidan av boken som beskriver fyra av författarens uppfinningar, tre sociala (tänkniska) uppfinningar och en teknisk uppfinning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.