Krogen ”Gymnastiken” invid idrotts-, barn- och ungdomshall i Umeås city?

På min blogg 14/10 http://blogg.vk.se/umeas-basta/2016/10/14/ej-krog-i-ga-gymnastikenhuset-endast-handel-nya-hus-vid-badbygget-vad-galler-gor-om-2/

undrade jag vad som gäller för gamla gymnastikenhuset, restaurangmöjligheter eller inte, då planbeskrivningen var

”Gymnastikhuset ges beteckningen [C] vilket här medger handel men ej kontor, restaurangverksamhet samt samlingslokal.”

DVS DET GICK ATT LÄSA IN OM ”ej” för ”restaurangverksamhet”

http://www.umea.se/download/18.5a20b567158732b42aad798/1480352963635/Planbeskrivning+granskning+m+uskrift.pdf

NU STÅR DET I FÖRSLAG FÖR NY DETALJPLAN HÄR:

”Gymnastikhuset ges beteckningen [C] vilket här medger restaurangverksamhet, samlingslokal, handel men ej kontor”

http://www.umea.se/download/18.4a811e861571b5b2a3e12aca/1474887203423/Planbeskrivning.pdf

DVS ORDFÖLJDEN ÄR ÄNDRAD (pga min blogg??) så att krog är möjlig, dvs även då saluhall + krog och café, idéer som framförts ibland.

Man kan yttra sig om detaljplaneförslaget till den 13/12 och så småningom går det till Kommunfullmäktige för beslut. Och då ställs ”restaurangverksamhet” mot ett beslut i KF från maj 2015 angående serveringstillstånd nära barn- och ungdomsmiljöer:

Nanna alkoholregeler

Denna skrivning ville Moderaterna och Liberalerna stryka pga oro för något, vad sades inte. Men övriga partier godtog den och blev majoritetsbeslut, ett beslut ordföranden i Individ- och familjenämnden, Andreas Lundgren (S), tydliggjorde därefter på sin blogg http://blogg.vk.se/lundgren/2015/05/25/viktig-framgang/ med bl a följande:

Förslaget innebär också ett tydligt försvar av ungdomsmiljöer, där en ambition är att dra en tydlig linje i sanden och freda dessa på lång sikt. Det är strategiskt helt rätt. Vi skärper skrivningar kring fredandet av alkohol och i dess närhet från fritidsgårdar, ungdomsmiljöer men även skolor och dess omedelbara närhet. Förslaget pekar också ut att drogliberala rörelser, sexklubbar och närhet till behandlingshem för missbrukare inte bör beviljas serveringstillstånd. En helt riktig och framåtsyftande skrivning.

OCH NOG HAR GYMNASTIKENHUSET MER ÄN ”OMEDELBART NÄRHET” GENOM ATT LIGGA INVID EN IDROTTS-, BARN- OCH UNGDOMSHALL, NYA BAD- OCH SIMANLÄGGNINGEN I SAMMA KVARTER, NANNA 6/7, I UMEÅS CITY?!

Så nu kan två restaurangplaner, nya Guitars (se föregående blogg 25/11) och i gymnastikenhuset komma att prövas mot ovan KF-beslut (kanske fler senare). Men avvecklas för barn, ungdomar och idrott på kv Nanna och nytt fås i fritidsområde, så försvinner ”oron” för krognäringen här. Och mer gynnsamt för centrums framtid?!

Nanna detaljplan gymn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.