Mer om ”Ouppnåeligt 200 000-mål för Umeå enl. riks-prognos. Umepolitiker, tänk och gör om – timeout – nya planer!” + mitt yttrande med om ej 200 000 och campusdagis, idrott, mm.

(Under bildcollaget mer om det ouppnåeliga målet med mitt yttrande bland många andras, men det enda som ifrågasatte siffran 200 000 invånare till år 2050 med troligare 150 000, det som blir följden av prognosen här om 141 000 till 2040 och fortsatt genomsnitt därav.)

(Se även min synpunkt om campusdagis/förskola samt äldreomsorg i ovanvåningar – något som nu är/blir verklighet + annat för framtiden i Umeå)

Umeå kommuns befolkningmål-vision om 200 000 invånare år 2050 är ouppnåeligt!

Det inses nu av en artikel i Folkbladet idag 21/1 (igår nu min anm.) skriver om från en ”riks”-prognos i långtidsutredningen 2015:

”Vår bedömning är dock att Umeå inte kommer att växa i den takt som de lokala politikerna hoppas” säger en expert på WSP Analys och Strategi. Umeå beräknas nå 141 000 år 2040. Och 59 000 på tio år, 5 900 i genomsnitt per år (idag drygt 1000 de senast decennierna) kan väl ingen Umeåpolitiker se som möjligt (?)!

Så umepolitiken bör snarast, gärna i samband med det omtag som nu görs för investeringar och budget, tänka och göra om, t ex en timeout i all planering, särskilt för bostäder så kanske en del fritids- och grönområden rädddas från förtätning. Mer kommentarer senare…

Nanna VF Umeå 200000 b

Ur Samrådsredogörelse 2011 – yttranden – UB

http://www.umea.se/download/18.556cfb9512e83b5a7c28000247/1361888108899/FÖP_CSFFU_samradsredogorelse.pdf

I yttrandet bedöms 150 000 invånare vara ett mer troligt och rimligt befolkningsmål än 200 000. Det fördubblingsresonemang, som tex. från 50 000 till det dubbla mellan 1950 och 2000 håller inte.

Barnomsorg och skola lyser med sin frånvaro i planen. Det finns behov av en planering för barnomsorgsbehovet som bygger på nytänk och tidigare erfarenheter. Samlokalisering med skola/campusdagis bör övervägas där utemiljön för de mindre barnen kan säkerställas. Även annat går att samlokalisera såsom äldrebostäder i ovanvåningar, kontor, service eller annat. Detta skapar synergieffekter och kan bidra till bättre ekonomi.

Annat nytänkande är campusdagis/förskola och skolor med viss pedagogisk inriktning, gärna i egenregi, för att möta utv. av entreprenörskap i tjänstesektorn. Annat som stärker och utvecklas Umeås attraktionskraft är idrottsutvecklilng på IKSU, bad/simning, gymnastikens hus, utesporter m.m.

Därtill är spårtaxi/spårbil/innovationssatsningar viktiga pusselbitar i ett innovationssatsande Umeå.

Centrala stan ses i en helhet för Umeå eftersom centrum och periferi får en än viktigare interaktion i framtiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.