VK om dyrt och tomt Bad ger omtänk på dyrbar citymark med ”Cupoolen” (se föreg. blogg) eller annat lockande! Som gjorts förr i Umeå centrum…

VÅREN 2013 HADE VK NEDAN RUBRIK OM EKONOMIN FÖR ”NYA BADET” PÅ KV NANNA, 30-35 MKR/ÅR , JÄMFÖRT MED 22-23 MKR ENL. BUDGET DÅ. OCH NU I…

Nannabad dyrare 2

..Lördags (20/5) hade VK om dyrt för barnfamiljer + tomt i äventyrsbadet i Umeå centrum. Men annat är dyrt där för kommunen och för allla skattebetalare i Umeå.

Å ena sidan är badhus/simhallar de mest skattesubventionerade anläggningarna för barn/ungdomar (efter dagis och skolor). Men å andra sidan nödvändigare än annan idrott då simundervisning är obligatoriskt på skolschemat och att kunna simma räddar liv.

Det innebär då att läget måste noga bedömas ekonomiskt där dyrbar tomtmark i Umeås citykärna gör bad- och simdriften än dyrare då alternativintäkten för annat (kommersiellt), blir högre jämfört att bygga på idrotts- och friluftsmark där alternativintäkten är lägre.

HÖSTEN 2013 GJORDE VK PÅ  LEDARPLATS SÅDAN BEDÖMNING OCH FÖR OMTÄNK..

Nanna VK-ledare

NÅGOT SOM IGEN FINNS ANLEDNING ATT GÖRA DÅ VERKLIGHETEN IDAG VISAR..

..än dyrare nu med VK:s uppgifter nu om att 2017:s fyra första månader hade 55 642 besökande, borträknat skolbarn och föreningsaktiva. Det två sistnämnda kategorierna mest kostnader och få intäkter (t ex hyra från föreningar kostar aktiviteststöd) för kommunen varför ”privatbetalande” är det som ger största tillskottet i kommunkassan.

55 642 x 3 (12 månader) ger för ett år 166 926 besök. Då maj-augusti är lågsäsong pga uteväder, skollov och semestrar lär årssiffran bli mindre, kanske nedåt 150 000 besök. Den ska ställas mot de 250 000 som budget 2013 angav här. Och med beräknad intäktssiffra på 50 kr/besök (från Badutredningen 2005/6) i snitt ger det 5 miljoner kr under budget.

Räknat på 50 års livslängd blir det 250 mkr i ”förlust”. Med detta scenario och dessutom alternativintäktsförlust finns all anledning för Umeås politiker att påbörja ett omtänk och för näringslivet att fundera på vad man kan göra av en ”bad- och simbyggnad” i cityläget.

I förra bloggen (19/5) lanserade jag ”Cupoolen” som idé med vuxeninriktning i första hand. Nytt för bad/simning är nog Nydala bäst i längden, dels för att där kan politiken styra, dels för att privata aktörer gynnas mer turism då.

Nanna anrika hus 9 st b

Kan en brandstation i centrum bli Norrlandsoperan, K 4 – stadshus, I 20 – företagspark, skolor bli museum/krog och hotell/restaurang, rådhus bli krog, mm och ”Smörasken” byta innehåll flera gånger, ska nog ett för dyrt Bad på dyrbar mark kunna förvandlas till något annat mer passande och lockande i centrum som gynnar kommers och stadsliv där…

OCH STOPPA SIMHALLSRIVNING FÖR OMGÖRNING I IDROTTSOMRÅDET GAMMLIA!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.