Bättre på Umeådagis förr? Ja, för barngrupper 13-14 och syskonplatser! Dags att av förskolehistorien lära…

Se här nedan tidningsurklipp i VK 1983 sedan. Ger frågor idag 35 år senare (en generation).

Var det bättre för på Umeådagis/förskolor? Ja, ifråga om barngruppsstorlekarna var det så. Då stod striden om 13-14 barn i genomsnitt per avdelning. Nu är det 17-18 och politiker utlovar ner till 15. Samtidigt finns nu ex. på över 20, men aldrig då.

Var det bättre i gensvar i påverkan? Ja, se hur politikerna lyssnade på Dagisföreningen (motsvarar Föräldranätverket för förskolan idag) angående syskonplatser. Då fanns byråkratförslag om att ta bort äldresyskon vid nytt barn i familjen (dessförinnan fick föräldrarna välja om och tiden).

Dagisföreningen grupper b

Som synes gav uppvaktning effekt det blev syskonplatser och valfri tid, upp till heltid, jag var med i styrelsen och socialnämnden lyssnade, bl a för att det skulle var lika för alla familjer oavsett familje- och arbetssituation. Idag begränsas till 15 tim/veckan med vissa undantag. Så dags för Umeå med valfrihet och lika rätt för alla barn som f ö Stockholm har!

Val eller ej, alltid är det viktigt att minnas från förr och lära av historien. Och det finns mer för Umeåpolitiken att veta och lära. Vi är fler av förskolepersonal från förr som kan berätta. En viktig sak, och som visats i bloggar här, är barnomsorgsmiljöerna.

På 1980-talet kom kritik mot genomgångsrum som störde verksamheten och försvårade arbetsmiljön. Jag visade på undersökningar som aktiv på skyddssidan på önskan om passager utan störningar. Det godtogs och länge. Men nu är det tillbaka till än mer genomgångar i s k Reggio-Emilia-lösningar med torg likt kontorslandskap och sammanslagna kapprum som i skolor med 2-3 ggr fler barn jämfört med egna hallar.

Förhoppningsvis efter valet vill Umeås ansvariga politiker veta mer här och se vad förskolehistorien i Umeå kan lära samt för framtiden bära.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.