Familjeveckan – valrörelsen(S) bluff – gick hem hos C och L – minskar valfrihet – riskerar kvinno/barn-fälla – likt S-förslag för 30 år sedan – som jag ”stoppade” m h a… S-minister!

NU NY REGERING I SVERIGE DÄR DEN S K FAMILJEVECKAN – S-UTSPEL SISTA VALVECKORNA – FICK STORT MEDIALT GENOMSLAG. OCH KAN HA PÅVERKAT TILL ATT S-MP-V BLEV ETT MANDAT STÖRRE ÄN (DÅVARANDE) ALLIANSPARTIERNA.

Om så är det värt att syna om detta var valrörelsen(S) bluff med minskad valfrihet som gick hem hos C och L. Och då är politikhistoria tre decennier tillbaka värd att berätta om och där min debatt fick genomslag, med S-ministerstöd dessutom, se här…

Aftonbladet 1/11 2005. Se utöver kvinnofälla även barndito.

Här ur inlägget då och jämför med nedan utredning i fjol 2018 om ”modern föräldraförsäkring” där familjeveckan kan ha hämtats ur och igen om minskad valfrihet i uttag genom före 3-årsdagen, tredje gången på 30 år som S vill detta.

Vid den socialdemokratiska partikongressen blir Karl-Peter Thorwaldssons utredning om förändringar i föräldraförsäkringen en av huvudfrågorna.
Två saker i utredningen visar att denna sociala uppfinning var framsynt när den skapades, men nu kommit i otakt med tiden.
För det första: Thorwaldsson vill begränsa tiden för föräldraförsäkringen till barnets tre första år. Här finns en kvinnofälla. Fler barn, nära i tid, och ferietjänst, deltid, semester, kompdagar eller andra ledigheter gör att (oftast) mamman inte kommer tillbaka till arbetsmarknaden/studierna förrän efter tre eller fler år.
Denna enkla matematik, addition, insåg Bengt Lindqvist, när han var socialminister i s-regeringen i slutet på 80-talet. Då ville också s-byråkratin korta av till tre år.
Jag arbetade då som universitetslärare på förskollärarutbildningen och undervisade om familjepolitik. I debatt med Lindqvist påpekade jag risken med att vara hemma mot sin vilja och kvinnofällan. Socialministern stoppade sedan förslaget.
Trots denna historia och kunskap hos socialdemokratin (om man nu inte glömt) kommer samma könsrollskonserverande förslag igen i den nya utredningen. Intressant är att nu finns fler dagar att ta ut än då, så fällan blir än större. Intressant är också att fällan medför att det dröjer längre innan barnet kan få plats på dagis/i förskola, också det mer konservativt än radikalt i traditionell vänster-högerskala.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Därefter om ”familjeveckan” i regeringsöverenskommelsen nu. Jfr gärna med ovan.

Januariavtalet: Här är alla 73 punkter som S, L, C och MP enats om

8. Införandet av en familjevecka påbörjas. Föräldrar till barn mellan 4 och 16 år som arbetar får tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. (Fullt utbyggd kommer reformen omfatta fem dagar). Den som är ensam vårdnadshavare får 6 dagar.

Och i S-information inför valet i fjol kunde man läsa bl a nedan:

Vi socialdemokrater har alltid prioriterat bygget av det starka samhället framför skattesänkningar för de som har mest. När tiderna förändras behöver välfärden hänga med. Därför har vi socialdemokrater genom åren infört längre semester, pappamånader, maxtaxa i förskolan och höjda barnbidrag. Nu tar vi nästa steg genom att ytterligare underlätta för föräldrar som jobbar.

Vi har en generös föräldraförsäkring, en förskola som alla har råd med och utbyggd fritidsverksamhet. Men trots detta ser vi ändå att risken för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är högre bland föräldrar som jobbar än i andra grupper. Många föräldrar får inte tiden att gå ihop, vissa känner sig till och med tvungna att gå ner i arbetstid. Det är inte hållbart. Därför vill vi nu underlätta ytterligare för föräldrar som jobbar.

För många löntagare är det svårt att ta ledigt under skollov och studiedagar. Inte minst för ensamstående och i yrkesgrupper där man inte kan ta ledigt hur som helst.

En planeringsdag på förskolan eller att tonåringen sitter ensam hemma på lovet betyder ofta extra stress för föräldrarna.

Härunder min blogg 30/8 med analys som idag kan sägas visar en bluff i valrörelsen som C och L gått på ifall man i grunden står för valfrihet men nu riskerar begränsas.

HÄNDELSE SOM SER UT SOM EN TANKE – IDAG 30/8 HELSIDESANNONS OM S-VALUTSPEL OM FAMILJEVECKA OCH MIN VK-INSÄNDARE SOM AVSLÖJAR ATT ”VECKAN” ÄR LÖSRYCKT UR EN UTREDNING SOM SKA REMISSBEHANDLAS.. se  blogg igår 29/8 där ”val-avslöjandet” kom först och SR:s Ekot svarat att värt att ”titta på” – mer avslöjanden längst ner här.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-tar-emot-utredningen-om-en-modern-foraldraforsakring/

Familjeveckan utred

Familjeveckan S ins

SE HÄR HUR UTREDNINGEN VILL KORTA AV RÄTT ATT TA UT ALLA 480 DAGAR TILL BARNET ÄR 12 ÅR GENOM ATT TVINGAS TA UT MERPARTEN, 390, TILL ”3-ÅRSDAGEN”, OCH SEDAN FÅ 10 DAGAR/ÅR (FAMILJEVECKAN?) TILL 10-ÅRSDAGEN, SOM I VALUTSPELET NU SKA BLI 10 DAGAR/ÅR NÄR BARNET ÄR 4-16 ÅR, (det blir lite rörigt).

Utredningen lämnar flera förslag för att åstadkomma en mer jämn fördelning av föräldrapenning och föräldraledighet samt en försäkring som sätter barnets bästa i centrum. Utredningens tre centrala förslag är:

  • Nya åldersgränser och ny fördelning över tid. 390 dagar ges till barnets treårsdag, efter det ges 10 dagar per år tills barnet fyllt 10 år.
  • Ytterligare reserverade dagar. Totalt reserveras 5 månader per förälder, en tredjedel av försäkringen är fortsatt fritt överförbar.
  • Ökade möjligheter för olika familjekonstellationer att använda föräldrapenning. Utredningen föreslår att gruppen som kan ta del av föräldrapenning utökas till att också innefatta sambo samt föreslår att 30 dagar per förälder är fritt överförbara till annan försäkrad.
  • —–

Så nu är frågan om ovan utredning kring föräldraförsäkringen har spolats och dagens 480 dagar liksom 12-årsgränsen gäller.

Eller om den också ingår, alt. ska utredas vidare, om ”familjeveckan” integreras i ny utredning eller ligger utanför? Oavsett är det viktigt att syna uppgörelsen här så att inte, på nytt, en kvinno- och barnfälla riskeras. Liksom att valfriheten minskar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.