Utmaningsrätt i Umeå kommun ger företagare förslagsrätt + rätt till ersättning – Se P4/SR 2004: ”Konsult eller medborgare avgör priset”

Kommunfullmäktigeledamöter idag, dagis-historia och företagshistorik som intresserar?

HÄR BÖRJADE MINA AVSLÖJANDEN SOM ANSTÄLLD FÖRSKOLLÄRARE, 31 ÅR, (EFTER CIVILEKONOM), HUR UMEÅ KOMMUN (1976) BYGGDE DAGHEM MED ÖVERYTOR.Dagis överytor bidrag sno

DÄREFTER SOM EGENFÖRETAGARE, 58 ÅR, KNAPPT TRE DECENNIER SENARE (2003) GJORDE JAG SAMMALUNDA (SE NEDAN UR REPORTAGE I P4 VÄSTERBOTTEN).

OCH 2019, 74 ÅR, PÅVISA ”RISKKONSTRUKTIONER” I UTETRAPPENTRÉER, MINDRE HEMVIST/LEK-YTOR + RÖRIGARE MILJÖER I NYA FÖRSKOLOR (SE FÖREG BLOGGAR).

2004-11-30

Konsult eller medborgare avgör priset

När Umeå kommun byggde förskola på Tomtebo sparade man över en miljon på att följa ett förslag. Urban Bengtsson som lämnade förslaget är konsult, och vill ha betalt. Nu har frågan bollats från tjänstemanna- till politisk nivå. Ordföranden i nämnden anser att kommunen inte ska betala förslaget, för att det lämnades av Bengtsson som privatperson.

Nu anlitar Urban Bengtsson advokat för att få igång ett samtal med för och grundskolenämndens ledning om rimlig ersättning. Hans krav på ersättning stöds av flera politiker. Stefan Nordström är vice ordförande i för- och grundskolenämnden säger att egentligen är detta inget som han som politiker ska handlägga.

– Men jag kan säga vad jag tycker, och jag tycker att man ska ta upp ett resonemang med Urban om en ersättning som kan stå i rimlig proportion till den nyttighet som kommunen tillgodogjort sig, säger Stefan Nordström.

Han är vice ordförande i för- och grundskolenämnden ville inte skriva under ett brev som ordföranden i nämnden, Margareta Rönngren, sedan skickade i eget namn till UBBI-konsult, Urban Bengtssons konsultföretag, där hon skriver i Umeå kommuns namn att han inte är berättigad till ersättning för att han uppfattats som medborgare och inget avtal skrivits.

Egentligen är en sådan här fråga ett ansvar för för- och grundskolechefen Elisabeth Zachrisson men hon har skjutit ifrån sig ärendet till sin politiske uppdragsgivare Margareta Rönngren. Ingen av dem vill ens möta Bengtsson för att diskutera frågan. Ingen av dem svarar heller på frågor från Sveriges Radio.

Enligt Urban Bengtsson har man muntligt varit överens om att skulle Umeås skolförvaltning använda sig av hans förslag så skulle han återkomma, och Margareta Rönngren själv har bjudit in Bengtsson till möte inför byggandet av förskolan i stadsdelen Tomtebo i Umeå. Hans förslag ledde till en besparing på över en miljon.

– Hon känner till mig sedan långt tidigare. Hon var väldigt glad när vi träffades och hon kastade sig över mina ritningar, säger Urban Bengtsson. Sedan när jag lade fram min offert på vad jag ville göra och hur jag skulle vilja ha betalt så tog hon den omedelbart och gav till skoldirektören.

©Copyright Sveriges Radio 2004 ,        Ansvarig utgivare: Eva-Britt Lennelöv

PS Offerten gällde erbjudande av tjänster ur mitt barnomsorgsföretagande, allmänt och specifikt. När jag tog del av ritningar från förvaltningen för ny förskola analyserade jag dessa, jämförde med tidigare byggnationer och fann ”överytor”. Bad då att få träffa både ordförande och vice dito i För- och grundskolenämnden, fick det 4/3 2003. Här svar av MR:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Min uppfattning är att vi alla tre var införstådda med att ifall f-o-g-nämnden använder mitt ”frilans”-konsultarbete och minskar ytorna i syfte att spara pengar, är jag berättigad till ersättning. Juridiskt kallas detta ”konkludent” som betyder, enligt Wikipedia:

KONKLUDENT HANDLANDE

Konkludent handlande är en term inom juridikens avtalsrättsliga område och avser ett av flera sätt på vilket ett avtal kan slutas. Avtal genom konkludent handlande sluts när inget formellt avtal träffats mellan parterna, men när dessa agerar som om ett avtal existerar.

Båda politikerna, Rönngren och Nordström, agerade också så, SN först med svar att politiker avgör inte ersättningen utan förvaltning. Sedan hänvisade MR mig att ta upp detta med skodirektören. Där blev det nej som står i reportaget ovan, varför jag senare gick vidare ända till stadsdirektören, vilken inte heller godtog politikernas ”konkludenta handlande”.

I sparade pengar blir det stora summor fram tills nu då politikerna menade att fördyringen i drift för 4 avd var 200 000 kr/år (blogg 13/6). Om det byggts 20 nya förskolor sedan dess kan det bli 20 – 30 mkr, eller mer beroende på om byggkostnaden inte ingick här.

Senare kom också ett informellt politiskt medgivande på högsta nivå – men som ignorerades på högsta tjänstemannanivå. Då var det bara ett ”ge upp” och bida tiden tills ny möjlighet kom för att väcka ersättningsfrågan igen.

RISKKONSTRUKTIONER OCH MINDRE LEKYTOR

Det kom i år när jag vid möte 22/3 på stadshuset för dagens f-o-g-ordförande och vice dito, Moa Brydsten (S) resp Lena Riedl (M) avslöjade en för dem okänd förändring i förskolor i två plan, utanpåliggande trappentré, ej inbyggd som alltid dessförinnan i Umeå kommun.

Rosendal trappentré

Och samtidigt på kommunritningar påvisa hur gemensamma entréer för fler avdelningar med dito kapprum likt skolhallar tar utrymme som minskar hemvist/lek-ytor jämfört tidigare förskolor. Se nedan där kapprum/hall i ritning längst t v ger hemvistyta för avd medan gemensamma kapprum=skolhallar inte ger det. Och dessutom lugnare miljö.

Längst t h ritningar på skolhallar i nya Umeåförskolor som tar minskar hemvistytor där bilden är från Professorn Campus med egen hall och som synes ger hemvistyta att nyttja för barn/personal samt bättre föräldrakontakt. Plus mindre av röriga genomgångsrum.

UBBI ytor hemvist skolhall

MB medgav i svar om ”riskkonstruktioner” som ska följas upp. Vilken uppföljningen kan bli har inte meddelats mig eller om det ens blir någon. Ej heller vad göra åt mindre lekytor.

Kanske vill Umeå kommun inte hamna i en ny ersättningsdiskussion om både ordförande och vice dito förordar inbyggt trapphus som annars ju gäller för förskolor i två plan i Umeå och om/hur man tar itu med min analys hur skolhallar minskar hemvist/lekytor?

I alla fall, nu 15 år senare godtas jag som företagare – inte varit enbart medborgare…

OCH KANSKE FINNS EN POLITISK LÖSNING IDAG, DEN OM UMEÅ KOMMUN INFÖR ”UTMANINGSRÄTT” FÖR FÖRETAG GENTEMOT KOMMUNEN, DVS

MAN ERBBJUDER T EX NÅGOT NYTT SOM KOMMUNEN ”KÖPER”

* AV DET SOM FINNS PÅ ”KOMMUNMARKNADEN”

* SOM FÖRETAGARE UPPTÄCKER OCH RAPPORTERAR

SAMT SEDAN NYTTJAS…. FÖR ATT DÄREFTER BETALAS FÖR.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.