(C) fick rätt. Förskoleprogram är vagt och svagt med uteéntréer, skolhallar, mindre lekytor. Inga utvärderingar i skrift sedan 1994 – Missionären bäst.

Efter måndagens budgetfullmäktige i Umeå om sparande från 2020 är här hur rätt Centerpartiet hade för 10 år sedan i interpellation om nya funktionprogrammet för förskolan och ett vagt styrdokument utan tydliga ”ska” enligt C:s gruppledare Mattias Larsson.

Se här ML:s text om vagt innehåll och dåvarande ordföranden i för- och grundskolenämnden, Margareta Rönngren (S) med vagt svar om höga förhoppningar.

Funktionsprogr C och MR

Och verklighet idag 2019 ger klara besked om ”vaghet” med utetrappentréer som inte finns något om i F-programmet. Men nu är på gång och kallas av nuvarande F-o-G-ordföranden Moa Brydsten (S) för ”riskkontruktioner” som ska följas upp…

Rosendal trappentré

Funktionsprogrammet visade på ”skolhallar” där tre avdelningar delar groventré, dvs ”skolhall” jämfört med annars en per avd. Se här

Funkt progr hallar

Men dessa entréfunktioner idag har inte besvarat nedan frågeställningar om skolhallar och utetrappentréer för ovanplan finns inte ens med.

Funktionsprogram frågor

Jämförelser finns däremot, t ex med Professorn Campus i två plan med flest trappvägar samt egna entréer med Ja i frågan om ”Hallen som lekyta?” se bilden. Kommunförskolors skolhallar t h är utformade så lekyta uteblir och därmed mindre av hemvistytor.

Skolhallar vs Campus

Ytterligare bekräftelser på vagt funktionsprogram syns i det svar jag fick 2018 av skoldirektör Ann-Christine Gradin på frågor om  utvärdering. Sådan finns inte skriftlig och dokumenterad. Utan det är vaga ord om ”beredning”, ”erfarenheter” och ”återkopplingar”.

Funktionsprogra svar Gradin

Dock hävdas att utvärderingar arbetas in. Om så kanske Umeå kommuns skriftligt dokumenterade utvärdering 1994 av Umeå samtliga fleravdelnings-daghem/förskolor då, är med eller nu kan arbetas in. Jag fick uppdrag av socialkontoret, se nedan sammanfattning.

Missionären utvärd utv

Notera att förskolan Missionären från typbarnstugeprojektet kommunen ingick och blev bäst, så socialkontoret godtog då att det var min UBBI-modell (jfr nej senare).

Tilläggas kan att det finns skissförslag på förbättringar jag gjorde då tillsammans med föreståndare/förskolechefer att användas för förbättring pedagogiskt och ekonomiskt.

Så här finns de ”ska” interpellanten Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet, frågade efter. Därför finns möjlighet att gå från ord till handling i att följa upp och bedöma utetrappentréer, skolhallar samt hur pedagogiska ytor krympt!

Och den handlingen kan bli ekonomiskt lönsam om kommunledningen lär av 70- och 80-talets politiker, skapa en typmodell med standard som sparar pengar i projektering och anbudsgivande, där successiva dokumenterade utvärderingar ser till att missar likt riskfyllda utetrappentréer undviks och möjligheter i bättre utformningar fås.

SOM T EX NEDAN MED FYRA OLIKA KOMMUNVARIANTER AV KOMMANDE FÖRSKOLOR, ALLA MED SKOLHALLAR OCH MINDRE HEMVISYTA, STÖRIGA GENOMGÅNGSRUM OCH RISKFYLLDA UTETRAPPOR PÅ TRE AV FYRA…

UBBI Campus trapporjmf b

..JÄMFÖRT MED I MITTEN PROFESSORN CAMPUS (Umeå kommun får i ägo i höst) UTAN KOMMUNBRISTERNA OCH MED BÄSTA DAGIS-INNETRAPPHUSEN I UMEÅ, NÅGOT UMEPOLITIKER KAN SE VID BESÖK JAG KAN ORDNA OM EFTER SOMMAREN…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.