Orättvisande rubriker + ej platsgaranti missgynnar fristående Umeåförskolor

PRIVATA DAGIS, ALT FRISTÅENDE FÖRSKOLOR (UMEÅ KOMMUNS RUBRIK FÖR ICKE-KOMMUNALA DITO) MISSGYNNAS AV KOMMUNREGLER – ORÄTTVISANDE RUBRIKER.

Se här om platsgarantin om förskola inom fyra månader som utan motivering menar gäller bara förskolor i kommunal drift, inte i i fristående enheter, dvs inte privata dagis.

VARFÖR skillnad anges inte

 Platsgaranti – förskola inom fyra månader

Du har rätt till plats på en kommunal förskola när du har stått i kö i fyra månader om du uppfyller Umeå Kommuns regler om plats i förskola. Kan kommunen inte erbjuda en plats som du har önskat får du erbjudande om garantiplats så nära bostaden som möjligt.

Oavsett om du tackar ja eller nej till en garantiplats står du fortfarande kvar i kön till dina ursprungliga önskemål men platsgarantin upphör.

Står du endast i kö till fristående förskola eller pedagogisk omsorg/familjedaghem så omfattas du inte av platsgarantin.

PÅ UMEÅ KOMMUNS HEMSIDA OM ”Hitta förskolor” presenteras dessa på en skolwebb, vilken syns i bilden under med Förskolor, Barnomsorg i familjedaghem, Grundskolor, Gymnasieskolor och Fristående enheter.

MEN PRIVATA DAGIS/FRISTÅENDE FÖRSKOLOR DÅ?

Jo, under enheter. Men varför står det inte skolor/förskolor i stället?

Förskoleregler Umeå frist.

I SPALTEN T H ICKE-KOMMUNALA FAMILJEDAGHEM OCH FÖRSKOLOR FINNS DE ”PRIVATA/FRISTÅENDE” ENHETERNA/FÖRSKOLORNA.

MEN FÖR PROFESSORN ANGES INTE BÅDE PROFESSORN ÅLIDHEM OCH PROFESSORN CAMPUS. VARFÖR?

Detta missgynnande blir orättvisande rubriker, liksom i skowebbens rad där mest rättvisa vore en rad med de privata/fristående under raden med kommunala.

Längst ner välkomnas till den kommunala skolan… men inget om den fristående…

Mer rättvist och mindre missgynnande av alla fristående skolor och förskolor är att

”Välkommen till den kommunala skolan” utvidgas med

Välkommen till de fristående enheterna/skolorna/förskolorna – också…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.