God förskolearkitektur i utvärdering

Replik: Utvärdera förskolearkitekturen i Umeå

https://www.vk.se/2020-07-06/replik-utvardera-forskolearkitekturen-i-umea

Umeå kommuns stadsarkitekt Tomas Strömberg lyfte nyligen fram nya Maja Beskowsskolan som god skolarkitektur i att kombinera äldre byggnad med dagens behov i skolan (VK 30/6). Stadsarkitekten skriver också att ”Boverket har, inom ramen för arbetet med den nya politiken för arkitektur och gestaltad livsmiljö, tagit fram vägledning för förskolans och skolans fysiska miljöer.”

På Boverkets hemsida står att man ska ”samla kunskap om hur hög arkitektonisk kvalitet i planering, byggande, inredning, drift och förvaltning av vårdens miljöer kan implementeras”. Allt verkar ambitiöst upplagt och en redovisning av hur kommuner inte följer upp sitt förskola/skolbyggande gör att statlig vägledning kan behövas.

Av 290 kommuner tillfrågade om egna uppföljningar svarade 153 och av dessa hade 50 gjort sådana – endast en sjättedel. Och en sökning på ordet ”utvärdering” i Boverkets vägledning ger ingen träff.

Ovan: Berghems barnstuga förr, nu förskola, vid 50-årsjubiléet 2016, var Umeås första institutionsdaghem och gav Umeå förskollärarutbildning. Den utformades efter dåtidens riktlinjer av statsmakterna. Stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare, högsta politiska ledning och välrenomemrade arkitekten Hillevi Callander borgade för god förskolearkitektur då.

Om Umeå kommun svarat (vet ej om) finns min utvärdering från 1994 av Umeås då dryga tiotalet olika typmodeller sedan första, Berghems barnstuga 1966. Uppföljning av kommunens ”Funktionsprogram för förskolan” i dag kan ge Umeå försteg för god förskolearkitektur och bli vägledande i Sverige med Boverkets satsning.

Urban Bengtson, barnomsorgsföretagare, Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.