Barnen i Umeå förlorare – Pyrrhus-seger för Byggnadsnämnden när min överklagan avslogs – jag ”vinner” en modell för sjuk förskola – ny överklagan (i tid) för nästa ”sjuka” – då kommunen förr följt mina råd… Risk för minska grupper – ökat behov

Uppdatering om minskade barngrupper – ökat behov – se längst ner.

Barnen i Umeå förlorare när Mark- och miljöverdomstolen igår 1/7 inte gav prövnings-tillstånd för min överklagan av förskolan Kålmasken. Denna kom in två veckor för sent.

MEN detta kan bli en Pyrrhus-seger för Byggnadsnämnden och Umeå kommun.  Jag ”vinner” en modell för sjuk förskola – inom- och utomhus, slagskuggor ute och störande mötande inne och ökade smittrisker.

Mina bedömningar och analyser samt råd för förskolemiljöer i Umeå har förr gett förståelse hos Umeå kommun. Se nedan för Umeå typmodell 1980, då felvänd inomhus.

Detta gensvar gav intresse för daghems/förskolors utformning och i typbarnstugeprojekt 10 år senare lanserade jag passage förbi lekhall och minskade störande genomgångar.

Detta följde kommunen några år senare och dessförinnan, 1990, hade tidningen Förskolan (förskollärarnas i Sverige) i temareportage om lokalmiljöer gjort ovan reportage.

Ytterligare 10 år därefter utredde jag på eget initiativ efter information från kommun och fack om ny förskolemoell (igen). Där hade man ökat ytor utan politikens vetskap.

Så ”Margareta” ovan är Margareta Rönngren, dåvarande ordförande (S) i För- och grundskolenämnden i kommunen, som genast tillsammans med vice ordföranden då, Stefan Nordström (M), beslöt om minskning – och besparingar som gäller än idag.

MEN sedan dess, och i 20 år, har det låtit så här från För- och grundskoleförvaltningen, man tar emot erbjudande. Det enda som sker att de diarieförs och sedan tystnad.

Idag också tystnad i att vilja ta del av min idébok i förskoledesign, 2021, som har med om smittrisker. Detta missades i kommunens reviderade funktionsprogram trots utredande under coronapandemin, F-programmet antogs 27/5 2021.

Genomför Byggnadsnämnden sitt beslutade bygglov för ny modell i förskolan Kålmasken på Tomtebo gård trots sjuk inne- och utemiljö, går man emot F-programmet för genomgångsrum och entréer för fler, vilket rektorer i enkät, är emot.

Då får det bli överklagan i tid när nästa, Kökstäppan, i samma område ska till, den har även utemiljö i norrläge med samma modell (om den inte ändras efter mina påpekanden, likt förr…)

MEN störst risk med sjuk utformning är krav på att minska barngrupper, ökat behov + underskattning av köer. Då räcker inte bygglovsmodellen om 6 avd, då behövs 8 i 2 plan.

PS och viktigt gällande Byggnadsnämnden i Umeå kommun.

I ett privat ärende (för andra) för en tid sedan upptäckte jag uppenbara felaktigheter i kommunens beräkning för byggande på ny tomt och meddelade detta, vilket gav effekt och det blev mer ytor samt nöjda miner… MEN när jag verkar i företagande, mäter, bedömer och analyserar, är gehör svårare – Jantelagen?

2 kommentarer

    • Urban Bengtson (inläggsförfattare)

      Tack för kommentar, ser du är med i debatt kring Umeås utveckling i centrum och allmänt kring kommunen och företagande, även i år 2022. Semester och idéverkande går att kombinera, många bäckar små så kommer tiden ikapp Umeåpolitiken både om befolkning och förskolemiljöer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.