Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden-Boverket. Skuggiga förskolor blir dyra för Umeå kommun, miljösämre, krav på mindre barngrupper och ökat personalbehov!

Idag 1/12 i VK

– Vi behöver fatta kloka beslut och parera för ökade kostnader. Vi har ett ansvar för att fortsätta bygga ut skolan, säger kommunalrådet Hans Lindberg, (S).

KLOKT då är att lyssna på råd och riktlinjer från Boverket, se nedan nov 2021

Lärmiljöer i förskolebyggnaden

Granskad:16 november 2021
Boverket har tagit fram allmänna råd för att precisera kvaliteter och avstånd till friytan. Allmänna råden lyfter att vid placering och anordnande av friytan bör särskilt friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet beaktas.
—-
Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. BFS 2015:1

Anm. Fet stil av mig

MEN…

Skuggiga förskolor blir dyra för Umeå kommun, miljösämre, och kan ge krav på mindre barngrupper och ökat personalbehov!

Ovan sol/skuggstudier är för planerad förskola, Kålmasken, 6 avd, 2 plan, på Tomtebo gård. Dock endast under sommarhalvåret, inte vinterhalvåret med längre skuggor och extra viktigt med solljus dagtid för hälsa och välmående.

Obs! Endast förskolelägen i sydväst – sydost, inte sol/skuggstudier för förskolehus i norr med utegård i söder enligt råd i funktionsprogram, nedan: ”byggnader i norr”. = Oklokt.

Oklokt är också att inte följa Boverket om Ljus och skugga, t h, där Hedlunda förskola i Umeå lyfts fram för ”viktig kvalitet i utemiljön är goda ljus- och skuggförhållanden”.

Klokt blir då i stället det som visas i bildmontage ovan t v, med förskoleläge i norr och solljus från öster-söder-väster med skydd för nordanvind (ej för Kålmaskenläge nu).

Klokt också är om Umeåpolitiken studerar sol/skugga för vinterhalvåret på alla förskolor. Och bli än klokare, av att granska planerna under 2,5 år, se förra bloggen och scrolla ner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.