Bästa förskola i Umeå i ”svensktopp” i Socialstyrelseråd 1995, i Funktions-program 2010 – ”coronasäker” 2022! År 1980 lyssnade Umeå kommun…

1980 lyssnade Umeå kommun på mig… om ”Hur ska ett bra dagis se ut?” Svar i enkät (som skyddsombud) om Umeås nya typmodell gav ändring, förskolan vändes 180 grader!

1987 bedömdes min modell ”Ube” med ”Förträffligt”, Positivt och utvecklades i FoU-projekt i bl a Umeå till Missionären, 1990, och med t h ovan betyg om trivsel, mm.

Samma år kom, i temareportage ovan om förskolemiljöer av Förskolan (förskollärare-facktidning) om ”jobba ostört” med bl a undvika genomgångsrum och bra överblick.

1993 kom min C-uppsats (60 p) om ”Sjuka och friska planlösningar….” med yttrande av Yrkesinspektionens om ny kommunritning 1992 och bl a ”störande genomgångsrum”…

1994 på uppdrag av Umeå kommun utvärderade jag tillsammans med rektorer på 13 olika typmodeller av daghem/barntstugor – där förskolan Missionären var ”klart bäst”.

1995  kom ”Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:2 ”Barnomsorgen i socialtjänst-lagen” där jag skriver om ”Lokaler och miljö”, som barnomsorgskonsult, nederst.

Övriga skrifter är t v råd från Socialstyrelsen 1975, där ”genomgångsrum” fanns, 1986 ”MAFF”-projekt med flexibla modeller. T h om min Idésignbok om förskolemiljöer, 2021.

Här beskrivs om hur den inre miljön ”inte ger stress, buller”, om ej ”genomgångsrum” och ha ”överblickbarhet”, om solig, vindskyddad utelekplats, flexibelt nyttjande, se ovan.

Min utvecklade Missionären kom med i Umeå kommuns funktionsprogram 2009/10, ovan t v, med flera andra som fick störande genomgångsrum = ”sjuka planlösningar”, än mer i

nytt funktionsprogram 2021 för ovan modell för förskolan Kålmasken på Tomtebo gård, både i stort ”groventré-torg” för 3 avd och i allrum, trots råd emot ”genomgångsrum”!

Samtidigt har jag förnyat ”Missionären”-idéerna om frisk inre utformning genom att ta med Umeå kommuns typmodell om länkar till en Atriumlösning för mer in och ut, se här.

Och alternativ i ovan (Missionären) för 1-plansförskolor och friska planlösningar. Så flera alternativ som i flödesscheman kan analyseras för ”Corona-synade miljöer” i forskning.

Därmed kan Umeå få bästa förskola – igen efter ”svensktopp” enligt Socialstyrelseråd 1995 – än mer med ”coronasäker” 2022. Ifall kommunen lyssnar som 1980, 42 år sedan!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.