Byggnadsnämnden granskar ej förskolemiljöer inomhus – inte sol/skugga och inneytor – bara uteytor i Boverketråd. Dags för översyn! Eller behövs överklagan?

Blogg 7/2 var om bristerna i ombyggnationsplaner 1997 för förskolan Berghem i Umeå, från fem entréer till EN för alla barngrupper. Detta stoppades då personal informerade mig, jag vidarebefordrade till kommunen och egna avd.entréer räddades.

Nu visar Byggnadsnämndsprotokoll 25/1 i år 2023 från ny ”EN-entrés-förskola” med långa korridorer, Nya Kungsgården på Grubbe – att någon granskning av inomhusmiljön inte görs i handläggning av byggnadslovet.

Och inte ens nu när det finns ett nytt Funktionsprogram från 2021 (förra 2009/2010) med råd om utemiljö, ytor, utformning och vad som bör undvikas inomhus.

Bara ytorna utomhus granskas enligt Boverketråd, se här från handläggningen.

Så gällde även för tidigare förskola med nya funktionsprogrammet, Kålmasken på Tomtebo gård (visats på bloggen tidigare). Inte ens tydliga råd på riks- och lokalnivå för husplacering m a a sol och skugga, synades av Byggnadsnämnden, endast ytor ute.

Se ovan råd om ”byggnader i norr”, nedan t h Kålmasken i söder, skuggigt utomhus och ständig skugga vid husets entré, som också är EN för alla avdelningar/plan. EJ granskat!

T v huskroppen för Nya Kungsgården som ligger i norr och har utegård mot söder… Notera att för båda planeringarna finns inga sol- och skuggstudier för vinterhalvåret!

Kring detta med handläggning och granskning frågade jag om hos Bygglov i kommunen. Här är svaret, ett icke-svar och hänvisning till enskild handläggare…

Hej Urban!

Frågor gällande handläggning av ärendet får du vända dig till ansvarig handläggare X (anger ej namn, min anm.).

Om du önskar ta del av handlingar/ritningar är du välkommen att kontakta oss på arkivet igen.

Med vänlig hälsning,

Ritningsarkivet Bygglov

Här ur ”Funktionsprogram för förskola”, Umeå kommun från 2021, ritningsexempel för förskolan Kålmasken på Tomtebo gård. Nedre del ur SKL/SKR funktionsprogram 2019.

Allt detta kan ingå i Byggnadsnämndens handläggning ifall Umeå kommun inför krav att Boverket-råd (se högre upp), kommunens funktionsprogram liksom på riksnivå av SKL/SKR, ska prövas mot bygglovsritnings innemiljö och utemiljö.

Så dags för översyn av handläggning i bygglovsprövning! Eller behövs överklagan?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.