Ge Berghems förskola rättvisare villkor! VK-insändare – orättvisor i ”underytor” för personal. Miljö-utrymme ute mot inne i nya förskolor! Umeåpolitiker, utveckla med kök i personalhus nu – uteverandor med tak inför 60-års-jubileum – 2026…

Berghems barnstuga-daghem-förskola invigdes 1966 som Umeås första och firade 50 år 2016, se bild nedan t v. 1997 planerades för att ta bort egna avd.entréer till EN enda!

Nu pågår nya planer för en tillbyggnad av en förskoleavdelning till de 5 andra för en 6-avd.förskola, (vid byggbaracken). Nu har jag upptäckt nya missar i planering som visar på orättvisor gentemot nya förskolor och jämfört nya normer.

Och idag, 19/2, insändare i VK med rubrik: ”Ge Berghems förskola rättvisare villkor”!

Ingress:

Umeå kommun, gör som 1997 och se över planerna här, undersök hur tillbyggnaden kan bli en ekonomidel enligt samma råd som i nya förskolor! Det uppmanar Urban Bengtson.

https://www.vk.se/2023-02-19/insandare-ge-berghems-forskola-rattvisare-villkor

Här nedan ANALYSMETOD jag använde vid uppdrag av Umeå kommun 1994 att tillsammans med föreståndare/personal utvärdera förskolans planlösning/ytor.

Här syns hur tre av fem avdelningar är klart mindre än två. Dessa orättvisor ökar nu när kommunen bygger en ny avdelning med standardmått så 3 större och 3 mindre.

Än större orättvisor blir för personalen, i kök  och på avd. samt ledningsdito. För 6 avd gäller 74 + 85 kvm = 159 kvm enligt tabell i nytt funktionsprogram från 2021.

Ritningarna visar Berghemsförskolans kök/personalrum om 75 kvm, mindre hälften av norm idag! Mötesrum i tillbyggnad 8,5 kvm, bara 50 % av idag, för 6 avd! ”Underytor”!

Närmast ovan är första förskolan ur funktionsprogrammet, Kålmasken på Tomtebo gård, 6 avd i 2 plan. Här syns de dubbelt stora ekonomiytorna idag mot 1966!

Men det är ännu mer orättvist för personalen, när man går bakom huset. Här bilder från igår, den fina vinterdagen. Bakom, 10-20 meter utomhus. är återvinnings-”lokalerna”.

Jämför yttabell och Kålmaskenritning. Miljörum är säkrare, rymligare och tryggare, 24 kvm och inomhus! Hur kunde planering och bygglovsprövning missa alla skillnader?

Ovan tabeller och ritningar (förr – nu) samt dessa nytagna bilder behöver kommunen syna och bedöma, samt göra besök på plats.

1997 tipsade personal mig om EN-entréritning, som jag meddelade förvaltning och politiker, så att kommunledningen stoppade försämringarna.

Dagens avslöjande om brister och orättvisor kom indirekt från personal jag mötte vid hämtning av barnbarn här (har också arbetat här på 1970/80-talet och haft barn här).

Denna ansåg det behövs mer arbetsytor, för möten, planering, datarum, etc nya förskolor får i arbetsmiljö. Så stopp likt för 26 år sedan behövs, nu. och byggande pausa.

Umeåpolitiker, lär av 1997:s räddning mot försämringsförslag. Ta timeout – gör om och rättvist och bygg personal-kök-hus i tillbyggnad samt öka avd.ytor för små avdelningar!

Se ovan t v altan/veranda med tak på förskola i Hedlunda/Lycksele efter mitt förslag 1995. T h runt-om-veranda-idé för min UBBI-modell från 1989, en ute-innovation…

Nederst, se hur uteveranda passar för Umeås äldsta förskola och lyfta den fina utemiljön med egna-avd-entréer direkt ut till uteverandor med tak – inför 60-års-jubileum -2026.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.