Miss i enkätsvar (1=bra 5=dålig) om förskolemiljöer i Umeå – ”crowding”, smittrisker och ”sjuk” modell. Friskt ur ”kunskap” 1990 + Atrium-idé 2023 om ej ”tjänstemans ovillighet” likt förr

ENKÄTSVAR 2020 FRÅN REKTORER I UMEÅ OM FÖRSKOLEMILJÖER VAR BL A:

Kapprummen upplevs av flera som för trånga vad gäller barn, personal och förvaring av kläder. Personal upplever att det blir rörigt…

Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.

(Mer nedan om enkätsvaren ang. entréer/kapprum i nytt funktionsprogram. Här riks-råd.)

DVS, DET GER ”CROWDING”-TRÄNGSEL (SKR-råd ovan) OCH ÖKADE SMITTRISKER!

DET SYNS OVAN T V – KÅLMASKEN 3+3 AVD OCH T H NYA KUNGSGÅRDEN 4+4 AVD.

Här enkätfrågan om kapprum/barnentréer. Se 1=bra och 5=dålig!? Tvärtom mot vanligt.

  1. Hur fungerar gemensamma kapprum och barnentréer? 1=bra, 5= dålig

Svar: 1 – 1 st, 2-3st, 3–3 st, 4–4 st, 5 – 3 st.

Svar:  Kapprummen upplevs av flera som för trånga vad gäller barn, personal och förvaring av kläder. Personal upplever att det blir rörigt och lätt hög ljudnivå när många barn och personal ska samsas kring utrymmet i kapprummet. Det bör maximalt vara två avdelningar i ett gemensamt kapprum men då behövs avskärmning i form av hyllor och klädhyllor så att det blir tydligt för barnen vilken del av kapprummet som de ska använda. Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.

Min kommentar:

Mer dåligt än bra, 7 – 4, mot gemensamma entréer. Ändå planeras/byggs sådana entréer för 3 eller 4 avd per plan, så sista synpunkten om ”Gemensam entré” och ”medföra att det blir trängsel”, har planeringen inte brytt sig om.

Kapprums-trängsel finns också med torkskåpen där och inte i groventrén som ofta gäller vid en entré/avd. Blött och stökigt riskeras i kapprummen då.

Det bör maximalt vara två avdelningar i ett gemensamt kapprum men då behövs avskärmning i form av hyllor och klädhyllor så att det blir tydligt för barnen vilken del av kapprummet som de ska använda.

Svaret här ovan i enkäten, som förvaltningen står bakom, visar hur viktigt varsina entréer med kapprum är och från början för att slippa göra avskärmning i efterhand.

Denna ”crowding” – trängsel undviks i den modell för Missionären på Umedalen Umeå kommun 1989/90 antog som typmodell med fackets stöd.

MEN, se ovan historik, t v debattinlägg från fackliga organisationen för förskollärare, SFL och t h insändare av oppositionspolitiker i Socialnämnden.

I SFL-debatt då feb 1990 sägs hur, ”tjänstemans ovillighet” hindrade Missionären att bli typmodell trots ”frisk” förskola

Politikerna i socialnämnden betonar inre miljön, utformningens betydelse och inte få ”sjuka planlösningar”.

HÄR BESKRIVER JAG HISTORIK, NULÄGE OCH FRAMTID I EN ”IDÉSIGN-BOK” 2021

FÖR FRISK FÖRSKOLA I EN ATRIUM-IDÉ OCH FLEXIBILITET – MED KOMMUNBERÖM!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.