Hits och historer ur 60-tals pop/rock i Umeås största pensionärsdisco (?) på Idun i ”Magical Musical Tour” – 4 tim!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås största pensionärsdisco – live – så kändes musik-föreställningen ”Hits&Historier 64-66” på Idun i lördags 20/1. En nära fullsatt salong dansande i bänkraderna i medleyfinalen av det som kan kallas en ”Magic Muscial Tour” i bortåt 4 timmar!

Nere t v applåder för konserten och uppe t v berättaren Daniel Brunskog om pop- och-rockåren 1964-66. Övriga bilder suveräna sångare och musiker och nere t h om H&H 67-69 i höst 2024 – och biljetter är redan bokade…

”Utvärderade förskolor i Umeå ger friska miljöer i Sverige” – debatt VK – och bli intressant runt om i världen…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan debattinlägg i VK idag om ””Utvärderade förskolor i Umeå ger friska miljöer i Sverige” och kan även bli intressant runt om i världen,

https://www.vk.se/2024-01-13/debatt-utvarderade-forskolor-i-umea-ger-friska-miljoer-i-sverige-6ebb3

dels för att Sverige är välbekant utomlands för den utbyggda barnomsorgen

dels då positiv utvärdering av Missionären här visats på USA-mässa i november 1993. Där deltog jag i svenska Exportrådets satsning ”Swedish Child Care”, se nederst reportage i Västerbottningen april-93 från planeringen av resan.

Nedan till vänster är Umeå kommuns detaljplaneförslag från mars 2022 över Tomtebo strand och till höger det som visats i december i utställning på Avion. Därunder förskolan Missionären på Umedalen, 1990 – utegård i solläge…

Nya bostadsområdet Tomtebo strand i Umeå mellan E4:an och södra Nydalasjön godkändes som detaljplan i kommunfullmäktige strax före jul 2023. Ola Nordebo hade då en krönika i VK 20/12 om den nya stadsdelen och ställde frågan: ”Vilka lärdomar dras från Tomtebo?”

En fråga blir då: Finns utvärderingar från tidigare förverkligade detaljplaner och som redovisats för politik och allmänhet? Svaret för mitt yrkesområde förskolemiljöer är att det finns inga utvärderingar sedan 30 år tillbaka. Däremot förr, 1980, 1988-89, 1992 och 1994 utvärderades nya förskolor i Umeå kommun. 30 år därefter har inga nya bedömts. Det ger nu ”sjuka” miljöer med mer smittrisker då fler barngrupper delar entréer och många genomgångsrum stör.

Detta har jag beskrivit i debattinlägg/insändare i VK och med budskap om att syna ritningar mot råd som gäller. Jämförelser mellan detaljplan 2022 och den som nyligen ställts ut på Avion under december månad i fjol visar fortsatt förskolor placerade i söderlägen och utegård mot norr, tvärtemot råd i Umeås funktionsprogram för förskola.

Därför behöver ansvariga politiker i berörda nämnder liksom kommunstyrelsen lära av sina föregångare angående utvärderingar förr.

1980 granskade jag som skyddsombud ny Umeå kommun-modell. Enkätsvar visade ”felvänt” hus med uppsikt åt gata så nya vreds ett halvt varv. Kritik mot störande genomgångsrum följdes däremot inte.

I ny utvärdering i typbarnstugeprojekt 1988-89 belystes denna problematik. Så socialnämnden, då ansvarig för daghem/förskolor, beslöt om en passage som stör så lite som möjligt. Dock blev det ej sådan i form av kort korridor som facklig referensgrupp förordade utan genomgångar i lekhall och verkstad för Umeås förskola Missionären (Umedalen), 1990, i projektet.

1992 utvärderade fack och personal den nya modellen med högt betyg förutom störande med genomgångsrum. Så därefter blev det korridorer, men då genom hela byggnaden och störande mötande ändå! Två år senare beslöt socialförvaltningen att utvärdera samtliga typlösningar, ett 10-tal olika från 1966. Det var i ett uppdrag jag fick 1994 och gjordes ihop med föreståndare/rektorer och Missionären som bäst.

Men sedan under tre decennier inga redovisade utvärderingar. Och i början på 2023 svar från för- och grundskoleförvaltningen om ingen bedömning av ny förskolemodell i senaste funktionsprogrammet 2021!

Man har inte ens följt rektorers enkätsvar i programmets framtagning om högst två avdelningar/entré. Så nu byggs Kålmasken på Tomtebo gård med tre avdelningar per groventré i två våningar och utan sol mot entrésidan. Dessutom har byggnadsnämnden godkänt bygglov för en förskola på Grubbe med åtta avdelningar, fyra per våning och en entré/plan!

Detta planerande är inte bara ”sjukt” i sig i tillvägagångssätt att aldrig på tre decennier syna det som planeras av förskolor och byggs. Det ger även sjuka verksamhetsmiljöer i smittrisker och sämre uppsikt över barnen inomhus och mellan inne- och uteaktiviteter, de senare också i mer skugga än annars i Umeå, emot funktionsråd.

Om utvärderingar nu görs, medgivande kring solläge och uppmärksamhet i Avion-utställningen, finns möjlighet att nya förskolor i Umeå i framtiden får friska miljöer.

Även SKR:s funktionsprogram för företags ”konceptförskolor” saknar utvärdering text/innehåll mot ritningar. Det har jag gjort och funnit likt i Umeå delade entréer och ofta genomgångsrum, således sjuka miljöer i hela landet.

Så om Umeås kommun, som på 1980/90-talet, låter utvärdera nya modeller och ta fram friska utformningar, kan Umeå bli föregångare – likt 1995. Då visade jag vid socialstyrelsekonferenser i Sverige om Allmänna råd, 1995:2, resultat av nya förskolemodeller från Västerbotten. Det var Missionären i Umeå, i Vännäsby Snickargården, Gräsmyr förskola samt Hedlunda i Lycksele.

Studiebesök har gett liknande runt om i Norrland. Då passage/korridor minskar mötande och det är egna avdelningsentréer fås friska miljöer för lärdomar användbara idag på Tomtebo strand och i framtiden i hela Sverige!

Urban Bengtson

idékonsult och förskoledebattör

Dagistomten med nyårsbudskap i julrim som Umeåpolitiken finner – på jul/nyårs-kort om hur man barnens bästa miljö i förskolan vinner – med en rim(barn)stuga som heter duga…

Av , , Bli först att kommentera 0

IDAG RIMLIKT i DIKT…

ÄR VERKLIGT PÅ SIKT.

Om rim(barn)stuga med förskolemiljöer som heter duga

och inte bara blir en fluga utan mer en lockande fuga

på "Umeås Bästa..." blogg och får Umeåpolitiken att buga

God Jul & Gott Nytt År

Umeå kommun-ledamöter

Vilka om förskolornas miljöer stöter och blöter

Och i medier undertecknad företagare möter

När jag om hur byggnaderna för Er nöter

Om att friska ska de vara dem Ni sköter

På Umeås Bästa sätt och slipper böter

Då politiken positivt barn bemöter…

…önskar Dagistomten

Med jul- och nyårskort om bättre tider förr

Så Umeåpolitiken öppnar för mig en dörr

Att visa på värdet med egna entréer

Och lugnare miljöer av nya idéer

Om friskare förskola i mer in/ut

För flexiblare nyttjande till slut

 

PS

Dagistomten trippar fram så lätt – hoppas politiken vill så rätt – att lyssna på alla mina sätt – som blir för barnen allra bäst…

Verkligheten i Umeå kommuns förskoleplanering – med rim och reson – har kommunalråd samt ordf + v ordf i pedagogisk och teknisk nämnd nu fått i form av de två julkortens dåd.

Umeåpolitiker – besök förskolan Berghem och ge rättvisa entréer med godkända ramper! Se VK-insändare…

Av , , Bli först att kommentera 0

Om Umeå kommuns råd i nytt funktionsprogram för förskolan, 2021, hade jag insändare den 28/8 i år att det finns inga utvärderingar och ingen dokumentation om hur text/innehåll stämmer med ritning/modell.

Annat svar jag fått från kommunen är att för äldre förskolor gäller äldre normer. Att gamla normer gäller idag illustreras av bild här på Umeå äldsta daghem/förskola, 1966, förskolan Berghem, fem avdelningar och nu tillbyggnad med en avdelning

Bilden visar nybyggnaden till vänster ihop med femte avdelningen på nuvarande förskolan. Den nya får entré med trappa, längre ramp och regelrätt lutning, enligt Boverketråd, mot kortare och brantare ramper på nuvarande förskola.

Tillbyggnadens trappa är bred och rak och inga hinder ut. Den gamla har hinder i entrén med ”staket”, en smal snedtrappa och slutar/sluttar in i tegelvägg.

Men även nya förskoleavdelningen har hinder i en vinklad utgång som är utrymningsväg, i stället för rakt ut som i nya förskolemodeller.

Med nu så tydliga skillnader på samma förskola, kan Umeåpolitiker i studiebesök pröva orättvisorna yngre-äldre förskolor och se till att olikvärdigheterna upphör.

Byggs då en entrélösning likt nya avdelningen med takutsprång även på de äldre förskoleavdelningarna ges ett lyft både funktionellt och exteriört för hela huset.

Då kan Umeå stads första institutionsdaghem/barnstuga/förskola Berghem, som medförde en förskollärarutbildning i Umeå, åter bli en visningsmodell (var så då) – för barnens bästa!

Urban Bengtson, debattör och förskoleföretagare

Sociala Uppfinningar är ITiden med tänknologi för promenad-sammanträde, jobbning, thinksgoing och ärenderunda + appar, AI och pedagogiska innovationer – vid UmU

Av , , Bli först att kommentera 0

Sociala uppfinningar kommer av det engelska ”Social Inventions” från 1980-talet och inspirerade till boken ”Sociala Uppfinningar är ITiden” 2001, t ex promenadsammanträde

2005 recenserades boken i Svenska Dagbladet, här om ”promenadseger”, se googlande. En utveckling är ”jobbning” = jogga och jobba, nu ThinksGoing och även ärenderunda.

Till  Sociala Uppfinningsboken kom 2007 handledarmaterial för utbildningar, se smf t v idé-metod-tjänst-produkt med mer av ”tänknik och tänknologi” för mjuka innovationer.

Ovan beskrivs historik, från institut för ”Social Inventions” i London, 1986, via institut i Stockholm 1987, sedan aktivteter i Umeå till idé om ”Center for Social Innovations” 2010.

Så blev det, ej i Umeå utan vid Malmö högskola och Mittuniversitet med ”Mötesplats Social Innovation”, sedan i andra städer. 2011 första skriften – 10 år efter min bok…

Vilken spaning kan man ha om framtiden för idéutveckling? Ja, kring appar och AI plus gärna ”pedagogiska innovationer” där Umeå Universitet bör ha goda förutsättningar.