Köerna i vården fortsätter minska

Av , , Bli först att kommentera 5

 Det är oerhört glädjande att köerna fortsätter att minska. Sveriges patienter behöver nu vänta allt kortare på att få vård. Nu har vi ett väl fungerande sätt för att korta landets vårdköer.

Kömiljarden är ett stimulansbidrag som staten delar ut till de landsting som kortar sina vårdköer. Kriterierna för att få del av Kömiljarden fastslås i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

För att få del av pengarna från Kömiljarden 2011 måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna fått vård inom de tidsramar som fastslagits i överenskommelsen. För 2011 års kömiljard har landstingen varit tvungna att klara av att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Klarar landstingen att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.Samtliga landsting har under det gångna året klarat att uppfylla något av kriterierna och får därmed del av 2011 års kömiljard. Men det finns variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna. Landstinget i Halland har för 2011 uppvisat bäst resultat. Där har mer än 70 procent av patienterna fått vård inom de uppsatta tidsramarna under årets alla månader.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting fattade i december 2011 en överenskommelse för 2012 års kömiljard. En särskild tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa, som omfattar sammanlagt 214 miljoner kronor, ingår i årets överenskommelse, utöver Kömiljarden.

 

 

 

Inför Alla Hjärtans dag

Av , , Bli först att kommentera 3

Se barnen i tid. Läs mer HÄR.

 

Göran briljerar!

Av , , Bli först att kommentera 6

Eftersom jag hade svårigheter med att länka till Görans tal tidigare, kommer här ett nytt försök. Jag har denna gång valt ut en godbit ur talet, se längre ner.

"Dag två av Kristdemokraternas kommun och landstingsdagar har precis börjat. Tolvhundra kristdemokrater har samlats i Västerås för att delta i seminarier och lära oss mer. För mig känns dessa dagar som en kickoff för det politiska året. Det är roligt och inspirerande och det var verkligen Göran Hägglunds inledningstal igår. Kärnan av kristdemokratisk politik och värden belystes och Göran var både skarp och rolig. I eftermiddag har vi vårt Riksting där vi väljer partiledare och för mig har inte valet varit svårt.

Göran Hägglunds tal kan du se här"

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,