Etikett: trygghet

Trygghet och värdighet i äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 12

Alla ska kunna åldras tryggt i Umeå – det var rubriken på den debattartikel som Hans Lindberg (s) och äldrenämndens ordförande Janet Ågren (s) hade i gårdagens VK. I dagens VK, svarta rubriker: Misstänkt vanvård på äldreboende: Smuts över hela kroppen När vi får läsa om den anmälan som gjorts och som upptäcktes – inte på boendet utan på sjukhuset känns gårdagens debattartikel i det närmaste som ett hån.

Uppgiften om vilket boende mannen kom ifrån var sekretessbelagd (men inte nu längre verkar det som?), vilket betyder att inte alla personer ska eller behöva veta vilket boende det är. Det absolut viktigaste är att åtgärder tas och att frågan varför vården brustit så kapitalt? Det är viktigt med människors självbestämmande och möjlighet till inflytande i vardagen och jag själv skulle inte vilja bli tvingad att duscha bara för att någon säger till mig att nu är det dags. Men personal kan lirka och övertala och inte bara ta ett nej och säga han ville inte duscha. Är det så att om vi hoppar över duschning av en person som inte vill så hinner vi med så mycket annat på boendet att det känns som en lättnad när hon eller han säger nej? Så kan det inte få vara.

Några kommentarer till Hans och Janets artikel. Kursiverad text är från artikeln.

Varken vi eller Umeås äldre har anledning att vara nöjda förrän kommunen kan erbjuda bästa möjliga service, fritidsliv samt vård- och omsorg för sina äldre medborgare. Nej, nöjd kan de inte vara, det läser vi idag i VK.

Det är mot detta mål vi ständigt strävar. Med tiden behöver vi alla, eller någon som står oss nära, tillgång till en väl fungerande äldreomsorg. En god äldreomsorg är också en rättvisefråga; den som under ett långt liv bidragit till samhällsbygget måste kunna räkna med en trygg och värdig ålderdom. Är det endast de som bidragit till samhällsbygget som ska ha en trygg och värdig ålderdom? Om du varit sjuk och inte kunnat arbeta har du då bidragit till samhällsbygget? Är tryggheten villkorad? Så kan det inte få vara, alla människor oavsett bakgrund ska ha rätt till en trygg och värdig ålderdom för alla människor är unika. Allt annat är ett välfärdssvek!

Kristdemokraterna har länge drivit frågan om värdighetsgarantier i äldreomsorgen och länge stretade socialdemokraterna emot, men i februari 2014 antogs de lokala värdighetsgarantier i Umeå. Här kan du ta del av dem. Att inte få vård och hjälp med personlig hygien när du flyttat in på ett vårdboende är inte värdigt och det ska inte få hända.

Jag avslutar med ett mycket läsvärt inlägg av Demens Dagny som alla som arbetar inom äldreomsorg och som möter dementa människor i sitt arbete kan ha glädje av. Inlägget har stark anknytning till nyheten om misstänkt vanvård.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Att inse när det är dags att lämna..

Av , , 2 kommentarer 12

Det är få män i Sverige som har varit så kritiserad som Dan Eliasson, rikspolischefen, under det senaste året (eller rättare sagt åren). Krav på hans avgång har ställts, men varken regering eller Eliasson själv verkar ha varit speciellt lyhörd. Tills nu.

Läser de flesta morgontidningarna och när jag ögnade genom SVD bara för ett par minuter sedan möts jag av rubriken Rikspolischefen Dan Eliasson avgår. Tanken, blev vad var droppen som gav insikt? Jo, Eliasson blir ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap, inte kastas Eliasson rakt ut i arbetslöshet inte. Roligt för honom, men bäst är det nog ändå för Sverige och polisen att de får en annan chef. Att vara chef är ett toppjobb, men det är inte för vem som helst det har varit tydligt. Vem minns inte armbanden som skulle skydda unga kvinnor från tafs på festivaler? Eller kritik från det egna förbundet och kritik så sent som bara för en månad sedan.

Som utomstående medborgare, lyckligtvis inte drabbad av kriminalitet (men alltid orolig för mina ungdomar) har jag också haft mycket svårt för att dela Eliassons samhällsbild. Jag har släktingar som arbetar som polis och jag har haft kontakter med polisen i samband med socialtjänstärenden och har fått en annan bild. Polisen gör ett fantastiskt arbete, men det är alldeles för få som väljer yrket. Nu blir det spännande att höra mer om polisens och politikens reaktioner till nyheten och förstås få höra vem som blir ny rikspolischef.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Till alla vinstförbudsivrare där ute.

Av , , 9 kommentarer 16

vinst

Detta citat tillägnar jag Vänsterpartiet och dess vinstförbudsivrare, detta är något som de alla verkar glömma bort. Jag tillägnar det också till Bergis och Dosan som tar tiden till att kommentera mina inlägg även om inläggen många gånger varken är förankrade i sanningen eller speciellt konstruktiva. Det finns saker som provocerar och jag försöker vara tillåtande med att publicera kommentarer, men det finns några som inte passat för publicering.

Citatet kommer från tidningen Dagens Samhälle och Åsa Mobergs krönika.

Trygghet för 85 +

Av , , Bli först att kommentera 7

Mer trygghet för Sveriges äldre! Igår presenterade Alliansen ytterligare en del i valmanifestet. Det en del kanske läst om är det förslag som Göran Hägglund lanserade på Almedalen, äldreboendegaranti för de som fyllt 85 år. Men förslagen innehåller så mycket mer!!

  • Alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti –
    för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.

  • Alla kommuner ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt

    boende utan biståndsbedömning.

  • Ett krav införs på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre.

  • En nationell demensplan tas fram i syfte att bidra med ökade kunskaper.
  • En förlängning av omvårdnadslyftet för äldreomsorgens personal och fortsättning av ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen.

För de som var med på tisdagens stormöte om äldreomsorg, tyvärr var varken VK eller Folkbladet där, så blir det tydligt att det är precis dessa önskemål som lyftes fram av de närvarande. Trygghet för våra äldre och utbildning av äldreomsorgens personal. Ledarskapets betydelse får inte tappas bort. Vi har tydliga och skrämmande exempel i Umeås äldreomsorg där svagt ledarskap lett till bekymmer, oro och höga sjukskrivningstal. Det räcker inte med att identifiera problemet, när det politiska ledarskapet brister är det svårt att hitta den rätta lösningen. När den väl har ”hittats” har det många gånger gått för lång tid.

Trygghetsboende, något som alla politiska partier i Umeå ställt sig bakom. Eller har de? Jag har aldrig hört Vänsterpartiet säga någonting positivt om denna boendeform. Kanske är det för att de trygghetsboenden som finns är byggda av privata entreprenörer? Det är i alla fall nu klart att investeringsstödet för trygghetsboenden förlängs och förstärks. I Umeå behöver vi trygghetsboenden i stan och i alla kommundelar. Äldre kan flytta till trygghetsboende istället för att bo kvar i villan. Bostadskedjan rör på sig, barnfamiljer kan köpa villa och lägenheter kan bli lediga för ungdomar. Rörelse på bostadsmarknaden samtidigt som äldre människor kan erbjudas mer trygghet och möjligheter till ett aktivt liv eftersom det ska finnas värd/värdinna anställd för just aktiviteter på ett trygghetsboende. A win win situation!

När det gäller trygghetsboende i Umeå finns det initiativ och handlingskraft från den privata marknaden, men kommunen kan också göra mer. I vår alliansbudget la vi fram konkreta förslag på objekt till försäljning med förbehållet att skapa just trygghetsboende. Inte ett ord om detta fanns med i socialdemokraternas budget.

 

 

 

 

De idéburna företagen behöver få utvecklas

Av , , Bli först att kommentera 8

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna, skriver bra i SvD om att företag i välfärdssektorn behöver  gå med vinst  för att möjliggöra investeringar och utveckling av verksamheten. Läs hela artikeln HÄR.

 

Blodomloppet 2012

Av , , Bli först att kommentera 12

Ikväll deltar jag i Blodomloppet. Det är viktigt att upplysa om hur viktigt det är att ge blod , för det behövs fler blodgivare!

         

Gör Barnkonventionen till svensk lag

Av , , Bli först att kommentera 8

Barns rättigheter måste stärkas.

Trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis.. Därför arbetar kristdemokraterna för att barnkonventionen ska göras till svensk lag, så att barn rättigheter verkligen tas på allvar. Anders Andersson skriver bra om detta i SVD. Läs hela artikeln HÄR

Bar och politik

Av , , Bli först att kommentera 6

Göran Hägglund besökte på tisdagen webb-tv-satsningen på Expressen.se, "Bar och politik.

…….och min interpellation

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Hur går arbetet med en lokal

 

värdighetsgaranti i Umeå kommun?

 

Alliansregeringen har fattat beslut om att stödja framväxten av lokala värdighetsgarantier. 100 miljoner kronor per år avsätts till kommuner som inför lokala värdighetsgarantier. En värdighetsgaranti är en kommuns utfästelse gentemot de äldre som får olika äldreomsorgsinsatser.  Stimulansbidraget fördelas i två omgångar. Vid första ansökningstillfället betalas 100 000 kr/ kommun ut för att en plan eller förstudie ska göras för hur de lokala värdighetsgarantierna ska arbetas fram, förankras och synliggöras.

 

Grunden för värdighetsgarantin ska vara kontinuitet, trygghet, delaktighet, inflytande och social samvaro. I förstudien bör intervjuer också göras med fokusgrupper som brukare, pensionärsorganisationer och tjänstemän.

Socialnämnden beslutade 2011-05-10 om att söka stimulansbidraget och göra en plan för hur en lokal värdighetsgaranti ska arbetas fram i Umeå kommun.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 

Vad har gjorts i förstudien för Umeå kommun och hur har pengarna använts avseende införandet av den lokala värdighetsgarantin?

 

När beräknas den lokala värdighetsgarantin vara klar och helt införlivad i äldreomsorgen?

 

Veronica Kerr                                        

 Kristdemokraterna

Min motion upp till beslut i morgondagens kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 5

 

Förändra och förbättra Vård- och

 

omsorgsprogrammet i Umeå kommun

 

 

Allt färre ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogrammet. De kalkylerade behoven överstiger avsevärt de 180 platser som finns i Umeå idag, och då är endast cirka hälften av dessa tillsatta.

Det låga antalet sökande innebär att Umeå kommun inom några år kommer få stora problem att rekrytera kompetent personal, som kan möta de växande behoven av kvalificerad vård och omsorg bland kommunens invånare.

 

Förutsättningarna att rekrytera utbildad personal blir dessutom tuffare av de stora pensionsavgångar som väntar de närmaste åren. Umeå behöver därför göra förändringar för att säkra upp det stora framtida behovet av kompetent personal inom vård och omsorgssektorn.

 

Skövde kommun har lyckats vända trenden och fått elever att strömma till vård- och omsorgsprogrammet. Detta genom ett samarbete med externa aktörer som t.ex.

polismyndigheten, kriminalvården och räddningstjänsten, som alla visat ett stort intresse för personer med omvårdnadskunskaper som bas. Det har lett till att omvårdnadsprogrammet fått fyra profiler: HEL (Hälsa – en livsstil), GUP (Globalt uppdrag), ROA (Räddning och akutsjukvård) och SOS (Skydd och säkerhet). Där samtliga leder till undersköterske- och högskolekompetens. Jämställdheten har också ökat då de nya profilerna inneburit en jämnare könsfördelning.

 

Därför föreslås att Umeå kommunfullmäktige beslutar

 

att:                införa de förändringar och förbättringar i likhet med Skövde kommun gjort för att göra Vård och omsorgsprogrammet mer attraktivt.

 

att:                alla som efter fullgjord utbildning och som uppfyller kommunens kompetenskrav garanteras anställning i kommunen

 

Veronica Kerr (KD)