Sprutbytesprogram eller ej?

Efter att ha läst dagens VK känner jag att det kan vara bra med ett förtydligande. Det var i torsdags morse som jag blev uppringd av en journalist på VK som ställde frågan kring sprutbytesprogram. Man hade ställt frågan till gruppledarna i landstinget och ville nu ställa samma fråga till gruppledarna i kommunen.

Eftersom jag inte läst artikeln ännu den morgonen fick jag tio minuter på mig innan han skulle ringa upp igen. Tvärtemot vad vissa personer verkar anse tycker jag INTE att det är en tvärenkel fråga. För mig är det inte antingen vård eller fria sprutor. När jag satt i landstinget under förra mandatperioden var jag övertygad om att sprutbytesprogram var ett fel sätt att gå. Jag ansåg att det var ett första steg till att legalisera eller bara ge upp för knarkets makt över brukaren och det vill jag aldrig vara med om.

I torsdagens artikel i VK fick vi en tydligare bild av vilken smittorisk som finns och att i länet finns det omkring 1500 personer som lever med hepatit C och att dessa personer har en större risk att utveckla leversvikt och levercancer. En större spridning av HIV är också något som kan hända.

Jag vill veta mer om vad ett sprutbytesprogram kan innebära innan jag dömer ut hela tanken. En missbrukare är människa och det är viktigt att vi ser varje människa som unik. Det är viktigt att varje möjlig insats som kan få en människa att bryta upp med sitt missbruk görs. Därför sa jag att jag vill se en större utredning, men just den raden kom visst inte med i tidningen.. 

Etiketter: , , , ,

2 kommentarer

 1. Den barmhärtige

  Om vi ska ha ett humant samhälle som grundar sig på, vad KD kallar för, ”kristna värderingar” så tycker jag att vi måste prioritera att förebygga narkotikamissbruk och minska riskerna för användarna själva och sin omgivning, sk. ”harm reduction”. Myndigheterna bör i första hand förhindra och minska droganvändning bland ungdomar, eftersom det är dem som inte förstår risken med droger till fullo.

  Sedan behöver narkotikamissbrukare en bra och effektiv behandling för sitt missbruk. Om rehab inte är ett direkt alternativ, så måste syftet med att hjälpa missbrukare vara att förbättra hälsa och minska riskerna. Till exempel genom att missbrukare kan utbyta sina begagnade sprutor gratis mot nya sterila sprutor (risken för infektionen med HIV eller hepatit B och C blir då betydligt mindre) eller genom behandling med metadon för heroin-användare, ett annat humant alternativ. Att se missbrukare som patienter och inte som kriminella (och behandla dem därefter) skapar ett mer humant sätt, och i längden billigare alternativ för samhället att bestrida drogmissbruk. Bestrid drogmissbruk, inte människan! /Den barmhärtige

 2. Pirate

  Självklart ska det finnas sprutbyten i alla städer. Alla måste ju ha rätten att på bästa sätt kunna skydda sig från smittsamma sjukdomar, och ha en så bra hälsa som möjligt. Att skydda sig bakom att man vill göra ännu en utredning när det redan är ett så utredd område, tycker jag bara är fegt. Bla WHO, och flera internationella röda korset organisationer påpekar vikten av sprutbyten när det gäller att minska blodsmitta, och spridning av det mm.

  Sen att man får kontakt med personer som annars inte vill ha någon kontakt med myndigheter gör även att man kan börja diskutera eventuella behandlingar om eller när patienten känner sig redo. För om patienten en dag vill sluta använda droger så är det ju väldigt bra att slippa dras med en dödlig sjukdom som försvårar det hela också .För hepatit c är en dödlig sjukdom.

  Även personer som kanske inte kan, eller i vissa fall inte vill sluta använda droger måste ju ha rätten till bästa hälsa. Och då finns det olika metoder som minskar skadorna som ofta kommer av ett problematiskt bruk av tung narkotika. Några såna åtgärder är sprutbyten, substitutionsbehandling för opiat beroende,och en till viktig åtgärd som också är en skandal att vi inte tillåter i Sverige är naloxon utdelning till narkomaner och deras anhöriga. Naloxon häver en opiat/opioid överdos vilket kan rädda livet om en överdos inträffat. I länder där man gör det har man kunnat rädda väldigt många liv, och det är väldigt kostnads effektivt. Så om man vill minska lidande och död finns det verkligen bra åtgärder att ta till. Tyvärr så är antingen politikerna oinsatta, skiter fullständigt i narkotika området, eller bygger hela sitt synsätt på moral och ideologi. Alla saker som idag skapar lidande och tar död på personer som har ett problematiskt bruk.

  Så snälla börja lyssna på vad vetenskapen och brukarna själva säger att man måste göra. Alla ska ha rätt till ett så bra liv som möjligt. Skadereducering räddar liv!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.