Etikett: Barnfattigdom

Barnfattigdom och Andreas (S)iffror

Av , , 2 kommentarer 13

Jag har läst Andreas Lundgrens blogg idag. Det är intressant att läsa när han skriver om de områden som ligger honom nära om hjärtat med tanke på att han är ordförandekandidat till socialnämnden. En socialnämnd som för övrigt mest troligt kommer att delas i två nämnder efter valet i höst.

Vi har ett gemensamt mål som är taget i kommunfullmäktige och det är att barnfattigdomen i Umeå ska minska. Det är för min del ett självklart mål som jag inte kan se att någon är däremot, men ändå väcker ordet barnfattigdom starka känslor. Vad menar vi och vad innebär det för de barn som definieras som fattiga?

Jag har bloggat om denna fråga tidigare Det finns barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer och med det räknar jag de barn som lever i hushåll som har fått försörjningsstöd. Dessa siffror sjönk med 11 % under 2013 vilket var 141 färre barn jämfört med 2012. De siffror som Andreas har i sin blogg är ett par år gamla, men det är lättare att halvera siffran om den redan nu har sjunkit. Siffrorna nedan är från januari 2014.

Antal barn som ingår i de hushåll som fått försörjningsstöd
2012 2013 Diff
Umeå Kommun totalt 1302 1161 -141
Socialnämnden 1160 1022 -138
Holmsund/Obbola 90 95 5
Hörnefors 28 14 -14
Sävar 31 34

3

 

I bloggen som jag skrev i januari nämnde jag att förutsättningarna var inte de samma i kommundelarna vilket också är tydligt i statistiken. Jag nämnde också att Tapio Salonen uttryckt det mycket starkt om att alla barn borde ges en dator i skolan eftersom det ger bättre möjligheter för barnen att inte uppleva ekonomisk utsatthet eller barnfattigdom. Elever i kommundelarna har inte tidigare fått datorer i skolan, vilket är oförsvarbart med den IT policy som Umeå kommun har för grundskolan i Umeå. Förändringen har skett under de senaste två månaderna och elever i kommundelarna erbjuds nu datorer i skolan. Det är ett stort steg mot förbättring!

Jag vet inte exakt vad Andreas syftar på att han och socialdemokraterna ska göra i frågan, men för Kristdemokraterna är barn och ungas uppväxtvillkor en absolut prioriterad fråga vilket också varit tydligt i de reformer som regeringen genomfört. Men det visste ni ju redan eller hur?

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder mot barnfattigdom

Av , , Bli först att kommentera 4

För två veckor sedan deltog jag i ett seminarium där Tapio Salonen föreläste om barnfattigdom och jag satt även med i ett panelsamtal där jag fick delge mina reflektioner i saken. Salonen är professor i socialt arbete och den som antagligen varit mest involverad i studierna om barn som lever i ekonomisk utsatthet eller enklare sagt, i barnfattigdom.

Ordet barnfattigdom har tidvis varit mycket kritiserat inte minst efter Uppdrag granskning för drygt ett år sedan. Oavsett vad man anser om ordet så är det helt klart att det finns barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer och som inte har samma möjligheter till aktiviter eller materiella saker som andra jämnåriga. Denna dag var det väldigt många politiker i publiken vilket var tydligt när ordet var fritt och det var flera som sökte bevis för att säga vems fel det var, Alliansen eller Socialdemokraterna eftersom ekonomiska skillnader började för mer än 20 år sedan.

Det är olyckligt att använda simpla begrepp för att hitta någon att skuldbelägga och det är också att göra det alltför lätt för sig. Det är klart att ojämlikheten har ökat och det är ett stort problem att barns fritid är beroende i större grad av ekonomi konsumtion och förväntningar i relation till vad andra barn har eller får.

Jag har skrivit om det tidigare att Alliansregeringen med Kristdemokraterna har genomfört reformer för att bekämpa barnfattigdom som att höja grundnivån i föräldraförsäkringen fr 180 kr/dag till 225 kr; Höjning av bostadstillägg och flerbarnstillägg; infört fritidspeng; jobbstimulans; ungdomar i familjer med försörjningsstöd ska kunna behålla det man tjänar vid arbete och inte räknas in i familjens inkomst. Några av dessa reformer har redan gett effekt, men en del är så nya att vi ännu inte sett resultat. I Umeå sjunker även antalet hushåll med försörjningsstöd och har gjort så under en lång tid.

Igår hade vi årsbokslut för Socialnämnden och där visar tydliga siffror att antalet barn som ingår i hushåll som fått försörjningsstöd sjunkit med 11% i hela kommunen vilket innebär 141 färre barn jämfört med 2012. Det är glädjande siffror, men det ser inte lika bra ut i alla kommundelar. Det är min starka förhoppning att med en enad förvaltning i Umeå kommun kommer vi att stärka arbetet med att ge alla våra barn mer jämlika förutsättningar. Tapio Salonen uttryckte det mycket starkt att alla barn borde ges en dator i skolan eftersom det ger bättre möjligheter för barnen att inte uppleva ekonomisk utsatthet eller barnfattigdom. Jag har bloggat om det förr att när elever i Umeå fått en dator från åk 6, har det sett helt olika ut i kommundelarna. På vissa skolor har eleverna mycket liten tillgång till dator på skolan och man förutsätts ha egen privat dator hemma för att utföra skolarbetet. Även här är en förändring på gång. Det är bra!