Etikett: Riksting 2013

Punktera en politisk bluff!

Av , , 6 kommentarer 9

Dag två av Kristdemokraternas riksting pågår och det är en fantastisk förmån att få vara med och utforma partiets kommande politik.

Jag får en del kommentarer på bloggen och det är bra eftersom jag då vet att det jag skriver har berört, oavsett vad man tycker. Lögner och tveksamma argument ska dock aldrig gå motsagda därför vill att fler tar del av Göran Hägglunds tal från igår. Resurserna till skolan, vården och omsorgen har ökat med minst 115 miljarder kr

”Vänner,
Regeringen har nyligen föreslagit ytterligare skattesänkningar för pensionärer och ännu ett steg i jobbskatteavdraget.
Synen på skatter kommer säkert också i framtiden att vara en stridsfråga. Frågorna om hur vi bäst säkrar välfärden kommer att diskuteras.
Vi kommer att få ta den kampen. Och jag tar gärna den kampen.
Nivån på skatteuttaget är alltid en avvägning. Å ena sidan den enskildes rätt till frukten av de egna insatserna.

Å andra sidan vår strävan efter att åstadkomma ett gott samhälle där rimlig fördelning mellan olika personer och över tid är centrala.
För oss är starka familjer ett kärnvärde. Vi tror på ett starkt civilsamhälle.
Vi tror att samhället är och ska vara större än staten. Ju mer av de egna resurserna enskilda och familjer får behålla, desto större möjligheter har de att bestämma över sina liv.
Göra sina prioriteringar och livsval utifrån egna önskemål. En ekonomisk buffert skapar trygghet och förmåga att hantera det oväntade.

Sverige är ett av de länder i världen som har högst skattetryck. Men vi tillhör också de länder som har det högsta välståndet och bästa välfärden.
Vår strävan måste hela tiden vara att skatterna utformas så att de stödjer det som vi vill se mer av: utbildning, förkovran, ansvarstagande i arbetsliv och familjeliv, innovationer, ett levande civilsamhälle, att ta den risk som det innebär att starta ett företag…

För höga och felaktigt utformade skatter är skadliga för den tillväxt som Sverige så väl behöver för jobb och välfärd. Det handlar inte om något nollsummespel.
Här kommer några siffror – ganska många – men jag är angelägen om att budskapet ska gå fram:
Vi har sedan 2006 sänkt skattetrycket med fyra procentenheter. Och det är mycket…

Men – lyssna nu – skatteintäkterna har ökat med elva procent!
Den offentliga sektorns skatteintäkter har alltså ökat rejält sedan alliansregeringen tillträdde. 2012 var intäkterna 150 miljarder kronor större än 2006!
Resurserna till skolan, vården och omsorgen har ökat med minst 115 miljarder kr. Det är nästan 25 procent!

Vi har kunnat göra stora välfärdssatsningar, inte trots, utan tack vare att vi främjat tillväxten, delvis just genom skattesänkningar.
Att som vänstern påstå att det handlar om ett nollsummespel, det är i bästa fall ett missförstånd om hur ekonomi fungerar. Det är i värsta fall en stor politisk bluff, och det är förstås vad det är frågan om.
Den bluffen, mina vänner, ska vi tillsammans punktera till valet 2014!”

***

20130927-095206.jpg