Etikett: socialrådgivning

Mindre skrämmande socialtjänst

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK skriver jag tillsammans med övriga alliansgruppledare om vår motion att införa socialrådgivning på nätet och som förväntas antas av kommunfullmäktige på måndag. Här kommer debattartikeln i sin helhet.

Inför socialrådgivning på nätet

För många människor känns det skrämmande att ta steget att besöka eller ringa socialtjänstens kontor. På Kristdemokraternas initiativ har Alliansen i Umeå därför lämnat in en motion om att kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. På det här sättet vill vi göra socialrådgivning mer tillgänglig och avdramatiserad.

Malmö stad vill påbörja ett samarbete med andra kommuner kring sin socialrådgivning på nätet. E-tjänsten heter ”Soctanter på nätet” och riktar sig i dag till alla Malmöbor. På webbplatsen kan invånarna ställa frågor och delta i diskussioner som handlar om missbruk, mobbning, hemtjänst och andra ämnen som berör socialtjänstens arbete.

Genom att stå för merkostnaderna kan de kommuner som väljer att delta erbjuda e-tjänsten via sin egen hemsida. Alliansen i Umeå anser att Umeå kommun måste ta till vara på den här fantastiska möjligheten. Då får vi ta del av den organisation och all den kunskap som har växt fram kring socialrådgivningsfunktionen sedan starten 2007.

Det går att ställa sina frågor när som helst under dygnet. Socionomer, med särskild kompetens att ge råd i sociala frågor via internet, besvarar dem så snabbt som möjligt – oftast inom ett dygn. Personalen ser naturligtvis till att alla inlägg är avidentifierade innan de publiceras på webbplatsen.

Självklart är inte tanken att funktionen ska ersätta befintliga arbetsmetoder. I stället ska den fungera som ett komplement som gör socialrådgivning mer tillgänglig för invånarna.

Alliansens motion har bifallits av en enig socialnämnd och behandlas snart av kommunfullmäktige. Ett bifall av motionen innebär stora vinster för invånarna i Umeå. Socialrådgivning på nätet gör det möjligt att på ett enkelt och anonymt sätt få svar på sina frågor. Det leder till en avdramatisering som gör att fler vågar söka rådgivning och stöd. Då ökar chanserna att påbörja arbetet med sociala problem i ett tidigare skede.

 

Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna

Anders Ågren, kommunalråd Moderaterna

Peder Westerberg, gruppledare för Folkpartiet

Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet

Avdramatisering av socialtjänsten

Av , , Bli först att kommentera 9

En fullständigt enig socialnämnd biföll igår Alliansens motion Socialrådgivning på nätet. Det hör verkligen till ovanligheterna att majoriteten bifaller motioner från Alliansen därför är jag mycket glad idag. Syftet med motionen är att avdramatisera kontakten med socialtjänst samtidigt som den blir mer tillgänglig. Det kan finnas situationer i livet när man känner att man behöver fråga någon annan vad man ska göra eller var eller vilken hjälp man kan söka. Steget mellan insikten om att man behöver hjälp till att få den kan kortas ned och det är jag övertygad om att vi alla vinner på.

Uppdraget om att införa socialrådgivning är något som vi kristdemokrater lyfte in i Alliansens budget redan för två år sedan och nu är det på gång. Det är en bra motion och här nedan kan ni läsa motionen i sin helhet.

 

Motion   

2013-11-06

Inför Socialrådgivning på nätet

Allians för Umeå vill att kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Syftet är att göra socialrådgivning mer tillgänglig och avdramatiserad.

2007 startade ”Soctanter på nätet” i Södra innerstaden i Malmö. Målet var att genom socialrådgivning på nätet hjälpa och stötta ungdomar mellan 18-22 år med missbruksproblem. Men allt fler människor hörde av sig med andra typer av problem och målgruppen blev därför bredare.

”Soctanter på nätet” blev snabbt populär och i dag är den en offentlig tjänst för alla Malmöbor. Under 2012 uppmättes drygt 30 000 besök på forumet. På webbplatsen kan invånarna ställa frågor och delta i diskussioner som handlar om missbruk, mobbning, hemtjänst och andra ämnen som berör socialtjänstens arbete. Det går att ställa sina frågor när som helst under dygnet. Socionomer, med särskild kompetens att ge råd i sociala frågor via internet, besvarar dem så snabbt som möjligt – oftast inom ett dygn. Personalen ser till att alla inlägg är avidentifierade innan de publiceras på webbplatsen.

Malmö stad vill nu börja samverka med andra kommuner gällande ”Soctanter på nätet”. Genom att stå för merkostnaderna kan de kommuner som väljer att delta erbjuda e-tjänsten via sin egen hemsida. Därmed får de ta del av det väl inarbetade varumärket ”Soctanter på nätet” och den tekniska lösningen samt den organisation och kunskap som har växt fram kring e-tjänsten genom åren.

Det skulle finnas stora vinster för invånarna i Umeå om kommunen deltog i samarbetet. För många människor känns det obehagligt att ta steget att lyfta luren eller att besöka socialtjänstens kontor. Men socialrådgivning på nätet gör det möjligt att på ett enkelt och anonymt sätt få svar på sina frågor. Det leder till en avdramatisering och sänker tröskeln för att söka rådgivning och stöd. Därmed ökar chanserna att påbörja arbetet med sociala problem i ett tidigare skede.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar

att Umeå kommun erbjuder socialrådgivning på nätet via sin hemsida.

 

Anders Ågren                                                                Peder Westerberg
Moderaterna                                                                  Folkpartiet liberalerna

Mattias Larsson                                                            Veronica Kerr
Centerpartiet                                                                 Kristdemokraterna             

 socmoti